Skip to content

Ambasady i Urzędy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Wybierz z listy

Ambasady wybranych krajów

Urzędy w Polsce, gdzie uzyskujemy legalizacje, wyciągi, apostille i inne uwierzytelnienia

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Legalizacja wszelkich dokumentów wcześniej poświadczonych
Apostille

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Apostille i uwierzytelnianie dokumentów wydanych przez uczelnie wyższe

Sąd Okręgowy Warszawa Solidarności
Uwierzytelnianie dokumentów notarialnych, wyroków sądowych

Sąd Okręgowy Warszawa Praga
Uwierzytelnianie dokumentów notarialnych, wyroków sądowych

KIG Krajowa Izba Gospodarcza
Legalizacja dokumentów handlowych, świadectwa pochodzenia

KRS Krajowy Rejestr Sądowy
Odpisy pełne i aktualne KRS

Kuratorium Oświaty
Apostille i uwierzytelnianie dokumentów szkolnych

OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Apostille i legalizacja dokumentów egzaminacyjnych

Ministerstwo Zdrowia
Uwierzytelnianie dokumentów medycznych

Związek Rzemiosła Polskiego
Certyfikaty rzemieślnicze

KRK Krajowy Rejestr Karny
Zaświadczenia o niekaralności dla osób prywatnych i firm

Izby Gospodarcze w Polsce
Sprawdź adres najbliższej izby gospodarczej.

Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Sądowego
Sprawdź najbliższy adres