Skip to content

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Ambasada USA. Konsulat USA w Krakowie.
WizaSerwis.pl - Wizy, apostille, legalizacje
Stany Zjednoczone nie posiadają tradycyjnego godła, dlatego nieoficjalnie uznaje się za niego Wielką Pieczęć Stanów Zjednoczonych.

Sprawdź informacje o ambasadzie i wydziale konsularnym Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie oraz konsulatu w Krakowie.

Dane adresowe ambasady USA w Warszawie

Aleje Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 504 2000
Fax.: +48 22 504 2688

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie

Ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 424 5100
Fax: +48 12 424 5103

Jakie są godziny pracy sekcji konsularnej Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie oraz konsulatu w Krakowie?

Interesanci ubiegający się o wizy amerykańskie mają do dyspozycji kalendarz z konkretnymi datami i godzinami przyjęć, widoczny w momencie rejestracji w systemie. W praktyce konsulat i ambasada przyjmują wnioskodawców od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 11:00. Jednak ze względu na znaczną liczbę osób zainteresowanych uzyskaniem wiz godziny te mogą ulegać zmianie.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie oraz konsulat w Krakowie – informacje ogólne:

Na czele amerykańskiej misji dyplomatycznej stoi ambasador oraz zastępca szefa misji, odpowiadając za wszystkie komponenty amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce. Zarówno jeśli chodzi o pracę ambasady w Warszawie, jak i konsulatu generalnego w Krakowie. Funkcję ambasadora USA w Polsce pełni od 2018 roku Pani Georgette Mosbacher, natomiast zastępcą jest Pan B. Bix Aliu, który już wcześniej pracował w amerykańskiej ambasadzie w Polsce, jako wicekonsul oraz zastępca attaché ds. kultury, a także zajmował stanowisko konsula generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Czy Polacy potrzebują wiz do Stanów Zjednoczonych?

Wbrew obiegowej opinii mówiącej o tym, że wizy do USA zostały obywatelom Polski zniesione są one nadal wymagane, tylko procedury uległy uproszczeniu. Polacy zostali objęci programem tzw. ruchu bezwizowego, który w praktyce oznacza możliwość aplikowania o promesy wizowe on-line, bez konieczności osobistego stawiennictwa w ambasadzie lub konsulacie. Takie promesy są ważne 2 lata od momentu wydania. Pozwalają na wielokrotne podróże do USA, a każdy pobyt nie może być dłuższy niż 90 dni. Nadal są także wydawane tradycyjne promesy, wbijane do paszportu, także wielokrotne, ważne najczęściej 10 lat od momentu wydania. Ich uzyskanie wiąże się z koniecznością stawiennictwa na spotkanie z urzędnikiem konsularnym.

Czy przed złożeniem dokumentów w ambasadzie USA w Warszawie lub konsulacie w Krakowie wymagane jest wcześniejsze umówienie?

Tak, bez ważnego umówienia spotkania (i wniesionej opłaty wizowej) nie można wejść na teren ambasady lub konsulatu USA.

Podsumowanie opłat konsularnych w ambasadzie USA

Rodzaj wizyopłaty wizowe
biznesowa, turystyczna, studencka, marynarska160 USD w konsulacie lub 14 USD on-line

Aplikuj o wizę do USA

Ambasada USA na mapie

Konsulat USA w Krakowie

Sprawdź koszty apostille i zaproszeń do Polski