Ambasada Chin

Sprawdź informacje o ambasadzie i wydziale konsularnym ambasady Chin w Warszawie.

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej:

ul. Bonifraterska 1, Warszawa 00-203, Polska
tel. 22 831 38 36
fax. 22 635 42 11

Jakie są godziny pracy sekcji konsularnej Ambasady CHRL?

Godziny otwarcia – poniedziałek, środa i czwartek 09.00-11.00.

Wydział konsularny Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie

tel. 22 635 58 45
fax. 22 635 58 45
consular@chinaembassy.org.pl

Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku

ul. Grunwaldzka 192 80-266 Gdańsk
Telefon: +48 58 341 85 00 Fax: +48 58 341 85 19

Załatw sprawę do Chin online

 • Bez wizyty w konsulacie
 • Bez chodzenia od okienka do okienka
 • Bez stania w kolejkach

Od 2006 roku pomagamy w sprawach konsularnych.

 • Wypełniamy formularze
 • Doradzamy
 • Wszystko w jednym miejscu – od A do Z
Zamów wizę Zamów legalizację

Masz znajomych w Chinach?

Sprawdź nasze usługi dla obcokrajowców.

Planujesz biznes?

Zamów usługi związane z przygotowaniem dokumentów:

Informacje konsularne

Informacje ogólne:

Ambasada Chin przede wszystkim podtrzymuje współpracę gospodarczo-handlową, wymianę kulturową i współpracę naukową pomiędzy swoim krajem a Polską.

W 1950 pierwszy ambasador w Polsce rozpoczął urzędowanie w Warszawie. Obecny budynek, w którym znajduje się ambasada został zbudowany 1959 roku i od tego momentu jest siedzibą ambasady i konsulatu. Od 17.04.2018 ambasadorem jest Jego Ekscelencja Pan Liu Guangyuan.

W Ambasadzie Chin w Polsce można też załatwić wiele różnych spraw związanych z relacjami między Polską a Chinami. Przede wszystkim ambasada pełni funkcję dyplomatyczną i konsularną.

W ambasadzie można między innymi:

 • uzyskać wsparcie konsularne w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. utrata dokumentów tożsamości,
 • uzyskać informacje o różnych aspektach relacji między Polską a Chinami, w tym o możliwościach biznesowych, edukacyjnych, kulturalnych czy turystycznych.

Czy Polacy potrzebują wiz do Chin?

Tak – obywatele Polski potrzebują wizy do Chin. Od października 2018 zostało powołane przez ambasadę zewnętrzne biuro – Chińskie Centrum Wizowe, które przyjmuje dokumenty do wiz oraz wydaje paszporty z wizami. Jest to jedyne miejsce, w którym można aplikować o wizę.

Konsulat bezpośrednio dokumentów nie przyjmuje. Nie dotyczy to konsulatu w Gdańsku.

Czy przed złożeniem dokumentów w ambasadzie Chin trzeba się wcześniej umówić?

Jeżeli staramy się o wizę, to trzeba wcześniej umówić się na spotkanie. Dokonuje się tego przez system, w którym również należy wypełnić wniosek wizowy.
W przypadku legalizacji dokumentów składa je się bezpośrednio w konsulacie i w tym przypadku nie trzeba umawiać się na spotkanie.

Ile kosztuje legalizacja dokumentu?

Koszt legalizacji dokumentu zależny jest od jego rodzaju oraz trybu, w jakim chcemy uzyskać legalizację. W tym przypadku dzielimy to na dokumenty handlowe i prywatne oraz tryb normalny i pilny. Koszty legalizacji:

 1. Dokument prywatny 223 PLN
 2. Dokument handlowy 445 PLN

Legalizacja dokumentu

Chińska Republika Ludowa nie podpisała konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, zatem procedurę legalizacji kończy uzyskanie pieczęci z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie (po wcześniejszym uwierzytelnieniu  i legalizacji dokumentów w MSZ).

Ambasada CHRL znajduje się na ulicy Bonifraterskiej 1 w Warszawie. Dział konsularny Chin przyjmuje dokumenty w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 9-11. Dokumenty nie są legalizowane „od ręki”. Procedura trwa odpowiednio:

 • 4 dni robocze* (tryb standardowy)
 • 3 dni robocze* (tryb ekspres)
 • 2 dni robocze* (tryb superekspres)
  * liczą się tylko te, kiedy pracuje konsulat

Do przeprowadzenia procesu legalizacji dokumentów wymagane jest uzupełnienie i podpisanie wniosku przez osobę składającą dokumenty. W przypadku dokumentów handlowych, wniosek o legalizację powinien zostać podpisany przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji spółki (zgodnie z zapisami w KRS).

Do legalizacji dokumentów do Chin niezbędne jest uzupełnienie i podpisanie wniosku przez osobę, która ubiega się o legalizację. Jeśli chodzi o dokumenty handlowe, wniosek o legalizację podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania spółki. W przypadku legalizacji, oprócz dokumentów, należy przedstawić kopię wszystkich dokumentów (z pieczątkami), dowód osobisty lub paszport osoby aplikującej (i pośrednika, jeśli taki występuje) oraz wydruk KRS (w przypadku dokumentów handlowych). Opłata jest dokonywana na podstawie rachunku „PICKUP FORM”, który otrzymujemy w momencie złożenia dokumentów w ambasadzie. Przy odbiorze dokumentów należy przedstawić oryginał rachunku oraz potwierdzenie dokonania płatności z zaksięgowanym statusem. Można skorzystać również z pośrednika, takiego jak WizaSerwis, który może złożyć wniosek w imieniu osoby ubiegającej się o legalizację.

Chińskie Centrum Wizowe

Sienna 39
00-121 Warszawa
Email: warsawcenter@visaforchina.org
Tel.: 22 27 86 300
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek (z wyjątkiem świąt)

Składanie wniosków: 9:00- 15:00
(wnioski w trybie ekspres oraz super ekspres: 9:00 – 11:30)
Odbiór paszportów: 9:00 – 16:00

Podsumowanie opłat konsularnych

Opłata konsularna
Wiza turystyczna tryb normalny260 PLN
Wiza turystyczna tryb pilny370 PLN
Wiza biznesowa tryb normalny260 PLN
Wiza biznesowa tryb pilny370 PLN
Legalizacja dokumentu prywatnego223 PLN
Legalizacja dokumentu handlowego445 PLN

Tematy pokrewne