Skip to content

Legalizacja dokumentu handlowego

Apostille i legalizacja dokumentów handlowych

Legalizujemy dokumenty przeznaczone do obrotu handlowego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno czas oczekiwania jak i koszty uzależnione są od konkretnej procedury. Prosimy o upewnienie się, jakiej formy legalizacji wymaga od Państwa partner biznesowy lub instytucja zagraniczna.

Najczęściej występujące opłaty przy legalizacji dokumentów:

Krajowa Izba Gospodarcza:  Dokument handlowy 80 zł / dokument
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Legalizacja 26 zł lub Apostille 60 zł / dokument
Ambasada kraju docelowego zwykle kilkaset złotych za dokument

Apostille i legalizacja dokumentów handlowych

Legalizujemy dokumenty przeznaczone do obrotu handlowego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno czas oczekiwania jak i koszty uzależnione są od konkretnej procedury. Prosimy o upewnienie się, jakiej formy legalizacji wymaga od Państwa partner biznesowy lub instytucja zagraniczna.

Najczęściej występujące opłaty przy legalizacji dokumentów:

Krajowa Izba Gospodarcza:  Dokument handlowy 80 zł / dokument
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Legalizacja 26 zł lub Apostille 60 zł / dokument
Ambasada kraju docelowego zwykle kilkaset złotych za dokument

Tryb uzyskania dokumentu:

Zaznacz jeśli wiesz jaka ma być legalizacja dokumentu
Product total
Options total
Grand total
Zaznacz jeśli wiesz jaka ma być legalizacja dokumentu
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978553

WYMAGANIA:

1.
Dokument do legalizacji

Do legalizacji potrzebny jest dokument, który ma zostać zalegalizowany. Niektóre dokumenty możemy przygotować dla Państwa np. odpis KRS, tłumaczenie lub kopię notarialną dokumentu. 
Część instytucji dodatkowo wymagają ksera dokumentów lub dodatkowego egzemplarza do legalizacji. Aby mieć pewność, że wysyłają Państwo poprawne dokumenty, prosimy o kontakt. 

Legalizacja dokumentów

Dokumenty firmowe, które wykorzystujesz poza granicami Polski wymagają uwierzytelnia. Legalizacja dokumentów w wielu sytuacjach przybierze formę klauzuli apostille, którą wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych naszego kraju. Kraje, które nie honorują apostille wymagają potwierdzenia wiarygodności dokumentu poprzez ambasadę własnego kraju.

Apostille i legalizacja zwykła – pytania i odpowiedzi

Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania, które dotyczą uwierzytelnień dokumentów. Jak je odróżnić, jak je zrozumieć?

Czym różni się apostille od legalizacji zwykłej?

Apostille to poświadczenie, które wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską. Aktualna lista krajów: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
Legalizacja zwykła obejmuje dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego w krajach, które nie podpisały tej konwencji. Po uzyskaniu uwierzytelnienia w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego kraju.

Ile kosztują poszczególne uwierzytelnienia?

Koszt apostille to kwota 60 zł. Cena poświadczenia zwykłego to 26 zł.

Czym jest uwierzytelnienie dokumentów?

Legalizacja polega na poświadczeniu autentyczności danego dokumentu. Dzięki temu dokumentem można posługiwać się za granicą.
Uzyskaniu uwierzytelnienia podlegają między innymi: dokumenty eksportowe (świadectwa pochodzenia, faktury eksportowe, świadectwa produkcyjne, packing listy), odpisy KRS, zaświadczenia o niekaralności, tłumaczenia przysięgłe, dokumenty notarialne i sądowe.

Jakie kraje podpisały Konwencję Haską?

Informacje o aktualnej liście krajów, członków Konwencji Haskiej znajduję się tutaj: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Gdzie uzyskam apostille i legalizację zwykłą?

Apostille oraz legalizacja zwykła jest wydawana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na ulicy Kruczej 38/42.
*Niektóre dokumenty (np. dokumenty notarialne i sądowe) przed złożeniem ich w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia w odpowiedniej instytucji np. Urzędu Stanu Cywilnego.
Co ważne, nie uzyskamy w Polsce legalizacji zagranicznych dokumentów. Dokumenty urzędowe wydane przez inne kraje muszą być procesowanie w danym kraju.

Jak zalegalizować dokument notarialny? (pełnomocnictwo, akt notarialny, wyrok sądowy, upoważnienia)

Dokumenty notarialne wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia w Sądzie Okręgowym. Pieczątka notariusza musi zostać poświadczona przez właściwego (ze względu na miejsce wydania dokumentów urzędowych) Prezesa Sądu Okręgowego. Koszt poświadczenia wynosi 26 zł, jest wydawany w sądzie w zasadzie „od ręki”. Dopiero po uzyskaniu pieczątki notariusza, możliwa jest nasza pomoc w sprawie nostryfikacji w MSZ lub w MSZ i Ambasadzie.
Pośredniczymy w uwierzytelnianiu dokumentów podlegających pod Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd Okręgowy Warszawa Solidarności oraz Sąd Okręgowy Warszawa Praga).

W jaki sposób zalegalizować dokumenty handlowe?

Dokumenty handlowe przed ich złożeniem w MSZ muszą zostać poświadczone w KIG, Izbie Handlowej lub u notariusza i we właściwym Sądzie Okręgowym.

Które dokumenty można zalegalizować w KIG?

  • Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
  • Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
  • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  • Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego w urzędzie celnym uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
  • Wystawianie dodatkowych świadectw (na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny) niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa w związku z realizacją płatności za towar.

Jak zalegalizować zaświadczenie o niekaralności?

W celu zalegalizowania zaświadczenia o niekaralności należy wysłać do nas oryginał dokumentu. Dział legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie akceptuje wersji elektronicznej.
W Państwa imieniu mamy możliwość uzyskać zaświadczenie z sądu. W takich przypadkach prosimy o kontakt mailowy, celem wyjaśnienia procedury. Trzeba też sprawdzić konieczność wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów przez pracodawcę za granicą czy inny urząd, który wymaga od Państwa odpisu z KRK.

Jak zalegalizować odpis KRS?

Aby zalegalizować dokument wydany przez KRS wymagany jest oryginał KRSu. Wyciąg elektroniczny, mimo że jest polskim dokumentem urzędowym, nie jest wystarczający. W Państwa imieniu możemy pobrać aktualny lub pełny wyciąg. W takich przypadkach prosimy o wysłanie na naszego maila danych spółki, której odpis KRS Państwa interesuje.

Ile trwa uzyskanie legalizacji dokumentów?

Na uzyskanie apostille w MSZ potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy). Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możliwe jest przyspieszenie procedury, korzystając z trybu ekspres.
*jest to czas podany na jedną instytucję (MSZ). W sytuacji wcześniejszego uwierzytelniania dokumentów trzeba doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

Jaka jest procedura uwierzytelnienia dokumentów do Chin?

Dokumenty przeznaczone do legalizacji w ambasadzie Chin w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w biurze Ministerstwa Spraw Zagranicznych (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w ambasadzie Chin.

Jak zalegalizować dokumenty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Dokumenty przeznaczone do uwierzytelnienia w ambasadzie ZEA w Polsce w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej wniosek składamy w ambasadzie ZEA.

Jak zalegalizować dokumenty skierowane do Kuwejtu?

Kuwejt nie jest stroną konwencji haskiej. Dokumenty przeznaczone do legalizacji w ambasadzie Kuwejtu w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w ambasadzie Kuwejtu.

Jak zalegalizować dokumenty do Kataru?

Dokumenty przeznaczone do procesowania w ambasadzie Kataru w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w ambasadzie Kataru.
*UWAGA! W celu poświadczenia dokumentów eksportowych wymagana jest legalizacja również świadectwa pochodzenia oraz faktury eksportowej.

Jak zalegalizować dokumenty do Egiptu?

Dokumenty przeznaczone do legalizacji w ambasadzie Egiptu w Warszawie w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w ambasadzie Egiptu. Adres można sprawdzić na tej stronie.

Czy muszę poświadczać każdy dokument?

Należy to sprawdzić w instytucji, która będzie honorować dokument. W mediach wiele informacji poświecono zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych. Natomiast praktyka pokazuje, że w przypadku zagranicznych dokumentów jeszcze wiele urzędów nie zaakceptuje ich bez wymaganych pieczęci.

Sprawdź inne usługi i legalizacje:

Uwierzytelnienie KRS 

Tabela opłat urzędowych

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Wiza Schengen do Polski

MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych

KIG Krajowa Izba Gospodarcza

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

KRK Krajowy Rejestr Karny

Sąd Okręgowy Warszawa Praga

Sąd Okręgowy Warszawa Solidarności