Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) – legalizacja dyplomu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zajmuje się wydawaniem apostille oraz uwierzytelnianiem dokumentów wydanych przez uczelnie wyższe. Za pośrednictwem NAWA otrzymasz: legalizacja dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, doktoranckich, habilitowanych.

Adres NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
Warszawa 00-635
Tel. +48 22 390 35 00

Uwaga! Dokumenty składane są w kancelarii, która nie weryfikuje wniosków przy ich składaniu. Jeśli wniosek będzie niekompletny, urząd wyśle wezwanie do jego uzupełnienia. Składając z nami masz pewność, że wszystko będzie kompletne i prawidłowo przygotowane.

Zakres naszej usługi:

  • Pomagamy w legalizacji dyplomów, uzyskaniu klauzuli apostille na dokumentach uczelnianych.
  • Weryfikujemy wnioski i odpowiadamy za ich poprawność.
  • Wnosimy opłaty
  • Odbieramy dokumenty i odsyłamy na wskazany adres, zarówno w Polsce jak i za granicę.

NAWA poświadcza następujące dokumenty:

  • oryginały, duplikaty, odpisy (również w języku obcym) dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
  • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych
  • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów

Zamów legalizację dokumentów w NAWA

Podaj więcej szczegółów np. ilość, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Klauzula apostille może zostać wydana wyłącznie na dokumentach zawierających podpis oraz stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby uprawnionej do ich podpisania, wraz ze wskazaniem funkcji, jaką ta osoba pełni na uczelni.
Dodatkowo dyplom czy świadectwo muszą być podpisane przez ich posiadacza. Bez dopełnienia tych formalności, wniosek nie zostanie przyjęty a dokumenty odesłane.

NAWA – pytania i odpowiedzi

Jakie są godziny otwarcia NAWA?

Kancelaria pracuje w dni robocze – poniedziałek – piątek w godzinach 8:30 – 16:30.

Czy muszę mieć wypełniony wniosek?

Tak, wniosek do NAWA jest wymagany do złożenia aplikacji o legalizację. Pobierz wniosek.

Jak dokonać opłaty za legalizację dyplomu?

Opłaty za legalizację i apostille dokonuje się na dwa różne konta. Potwierdzenie płatności musi mieć status zrealizowanego. Wybierając nasze usługi masz pewność, że opłata jest wniesiona na odpowiedni numer rachunku a ewentualne opłaty bankowe są już w cenie.

Ile kosztuje legalizacja w NAWA?

uwierzytelnienieopłata
Opłata za wydanie apostille60 zł
Opłata za uwierzytelnienie dokumentu26 zł

Dokumenty można złożyć w kancelarii na ulicy Polnej 40 w Warszawie. Dokumenty składamy osobiście, przez pośrednika (pełnomocnictwo nie jest wymagane) lub wysyłamy pocztą. Kancelaria nie weryfikuje składanych dokumentów. W przypadku braków formalnych będziemy wezwani do ich uzupełnienia. Na uwierzytelnienie lub apostille czekamy do 30 dni. Zazwyczaj dokumenty są gotowe po około 2 tygodniach.

Jakie są procedury uwierzytelnienia dyplomów i świadectw ukończenia szkoły wyższej jeśli kraj docelowy nie honoruje apostille?

NAWA wydaje apostille dla dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały konwencję haską. W przypadku pozostałych krajów, po uzyskaniu pieczątki wymagana jest legalizacja w MSZ oraz ambasadzie danego kraju.

NAWA na mapie


Tematy powiązane

Kuratorium Oświaty – legalizacja świadectwa maturalnego

Ministerstwo Zdrowia

Legalizacja dokumentów w MSZ

Odpis z KRS