Legalizacja dyplomu w NAWA

Legalizacja dyplomu czy innego dokumentu uczelnianego jest częścią usług, jakie oferuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. NAWA zajmuje się wydawaniem apostille oraz uwierzytelnianiem dokumentów wydanych przez uczelnie wyższe.

Za pośrednictwem NAWA otrzymasz:

 • apostille dyplomu ukończenia studiów
 • legalizację suplementu do dyplomu
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, doktoranckich, habilitowanych.

Uwaga! Dokumenty składane są w kancelarii, która nie weryfikuje wniosków przy ich składaniu. Jeśli wniosek będzie niekompletny, urząd wyśle wezwanie do jego uzupełnienia. Składając z nami masz pewność, że wszystko będzie kompletne i prawidłowo przygotowane a legalizacja dyplomu przebiegnie szybko i skutecznie.

Zakres naszej usługi:

 • Pomagamy w legalizacji dyplomów, uzyskaniu klauzuli apostille na dokumentach uczelnianych.
 • Weryfikujemy wnioski i odpowiadamy za ich poprawność.
 • Wnosimy opłaty
 • Odbieramy dokumenty i odsyłamy na wskazany adres, zarówno w Polsce jak i za granicę.

Kiedy będziesz potrzebować legalizacji dyplomu?

 • kiedy chcesz kontynuować studia za granicą lub poszerzać naukę na innych uczelniach poza Polską
 • gdy podejmujesz pracę za granicą i potrzebujesz udokumentować swoje wykształcenie
 • gdy jesteś cudzoziemcem i kończysz studia w Polsce a dyplomu będziesz używać w innym kraju
 • gdy chcesz udać się na praktyki poza krajem
 • gdy ubiegasz się o wizę pracowniczą do kraju, w którym posiadane wykształcenie musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem np. wiza pracownicza do Arabii Saudyjskiej, czy wiza do ZEA

Zamów legalizację dyplomu

Podaj więcej szczegółów np. ilość, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Klauzula apostille może zostać wydana wyłącznie na dokumentach zawierających podpis oraz stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby uprawnionej do ich podpisania, wraz ze wskazaniem funkcji, jaką ta osoba pełni na uczelni.
Dodatkowo dyplom czy świadectwo muszą być podpisane przez ich posiadacza. Bez dopełnienia tych formalności, wniosek nie zostanie przyjęty a dokumenty odesłane.

Legalizacja dyplomu – pytania i odpowiedzi

Jakie są godziny otwarcia NAWA?

Kancelaria pracuje w dni robocze – poniedziałek – piątek w godzinach 8:30 – 16:30.

Czy muszę mieć wypełniony wniosek do legalizacji dyplomu?

Wniosek do apostille dyplomu musisz dołączyć do aplikacji. Możesz pobrać i uzupełnić ręcznie. Pobierz wniosek.

Jak dokonać opłaty za legalizację dyplomu?

Opłaty za legalizację i apostille dokonasz się na dwa różne konta. Potwierdzenie płatności musi mieć status zrealizowanego. Wybierając nasze usługi masz pewność, że opłata jest wniesiona na odpowiedni numer rachunku a ewentualne opłaty bankowe są już w cenie.

Ile kosztuje legalizacja w NAWA?

uwierzytelnienieopłata
Opłata za wydanie apostille dyplomu60 zł
Opłata za legalizację dokumentu26 zł

Jak uzyskać legalizację dyplomu?

Dokumenty możesz złożyć w kancelarii na ulicy Polnej 40 w Warszawie osobiście, przez pośrednika lub wysyłasz pocztą. W przypadku pełnomocnika nie musisz dołączać pełnomocnictwa ani uiszczać dodatkowej opłaty.

Ile trwa legalizacja dyplomu?

Na uwierzytelnienie lub apostille musisz czekać do 30 dni. Zazwyczaj dokumenty są gotowe po około 2 tygodniach.

Jakie są procedury uwierzytelnienia dyplomów i świadectw ukończenia szkoły wyższej jeśli kraj docelowy nie honoruje apostille?

NAWA wydaje apostille dla dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały konwencję haską. W przypadku pozostałych krajów, po uzyskaniu pieczątki wymagana jest legalizacja w MSZ oraz ambasadzie danego kraju.

Adres

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
Warszawa 00-635
Tel. +48 22 390 35 00

NAWA na mapie


Tematy powiązane

Kuratorium Oświaty – legalizacja świadectwa maturalnego

Ministerstwo Zdrowia

Legalizacja dokumentów w MSZ

Odpis z KRS