Legalizacja dyplomu w NAWA

Legalizacja dyplomu czy innego dokumentu uczelnianego, dokumenty wydane jest częścią usług, które oferuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. NAWA zajmuje się wydawaniem apostille oraz uwierzytelnianiem dokumentów wydanych przez uczelnie wyższe.

NAWA również zajmuje się uwierzytelnianiem oryginałów zaświadczeń, takich jak dyplomy, suplementy do dyplomów oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Za pośrednictwem NAWA otrzymasz:

  • apostille dyplomu ukończenia studiów
  • legalizację suplementu do dyplomu
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, doktoranckich, habilitowanych.

Uwaga! Dokumenty składane są w kancelarii, która nie weryfikuje wniosków przy ich składaniu. Jeśli wniosek będzie niekompletny, urząd wyśle wezwanie do jego uzupełnienia. Składając z nami masz pewność, że wszystko będzie kompletne i prawidłowo przygotowane a legalizacja dyplomu przebiegnie szybko i skutecznie.

Kiedy będziesz potrzebować legalizacji dyplomu?

  • kiedy chcesz kontynuować studia za granicą lub poszerzać naukę na innych uczelniach
  • gdy podejmujesz pracę za granicą i potrzebujesz udokumentować swoje wykształcenie
  • gdy jesteś cudzoziemcem i kończysz studia w Polsce
  • gdy chcesz udać się na praktyki poza krajem
  • gdy ubiegasz się o wizę pracowniczą do kraju, w którym posiadane wykształcenie musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem np. wiza pracownicza do Arabii Saudyjskiej, czy wiza do ZEA
  • gdy dokument pochodzi z zagranicznej uczelni i wymaga poświadczenia przez konsula rzeczypospolitej polskiej

Klauzula apostille może zostać wydana wyłącznie na dokumentach zawierających podpis oraz stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby uprawnionej do ich podpisania, wraz ze wskazaniem funkcji, jaką ta osoba pełni na uczelni. Dodatkowo dyplom czy świadectwo muszą być podpisane przez ich posiadacza. Bez dopełnienia tych formalności, wniosek nie zostanie przyjęty a dokumenty będą odesłane.

Jak wypełnić wniosek do apostille lub legalizacji w NAWA.

Jak uzupełnić wniosek do NAWA

Ile kosztuje legalizacja dyplomu?

Musimy pamiętać o 2 możliwych procedurach. Jeśli kraj celowy honoruje apostille, procedura będzie polegać na uzyskaniu klauzuli apostille w NAWA. W przypadku kraju, który wymaga legalizację w konsulacie, procedura będzie 3 etapowa: NAWA, następnie MSZ i na końcu ambasada kraju, gdzie dokument będzie używany. Koszty w tym wypadku będą wyższe, bo wymagana jest legalizacja aż w 3 instytucjach.

Zamów legalizację dyplomu

Wnosimy opłatę.

My opłacamy. Nie musisz podawać swoich danych osobowych do płatności.

Od A do Z.

Weryfikujemy wnioski i odpowiadamy za ich poprawność.

Darmowa konsultacja.

Nie masz pewności co do procesu? Chętnie pomożemy.

Załatwisz bez wizyty w urzędzie.

Bez wizyty w urzędach. Nie tracisz czasu na kolejki. Nie płacisz za paliwo, parkingi.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje.

Jak przebiega legalizacja dyplomu?

Zgłoszenie online.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia, od tego rozpoczynamy pracę. Pomaga to uporządkować proces i znacznie go przyspieszyć. Prosimy kliknąć przycisk „Zamów legalizację”.

Potwierdzenie, konsultacja i ustalenie procedury.
Sprawdzamy zgłoszenie i ustalamy kolejne kroki. Zwykle proces jest wieloetapowy. Zajmiemy się wszystkim.

Przesłanie dokumentów.
Prosimy o dostarczenie dokumentów. Legalizacja zawsze odbywa się na oryginałach.

Legalizacja w urzędach i konsulatach.
Zajmujemy się całą procedurą. Przesyłamy do Państwa informacje na jakim etapie znajdują się dokumenty. Proces zwykle trwa 1-2 miesięce.

Dokumenty są gotowe.
Przekazujemy go Państwu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Apostille w NAWA

Prosimy o wybranie odpowiedniego pakietu.

Podstawowy

Wcześniej, taniej.

od 117

Czas na usługę ok. 60 dni.

Odbiór i złożenie

Bezpłatna weryfikacja skanów

Wnosimy opłaty urzędowe

Apostille honorowane jest przez sygnatariuszy konwencji haskiej. Do ceny prosimy doliczyć opłatę 60 zł. W przypadku innych krajów wymagane jest legalizowanie w NAWA, MSZ i Ambasadzie.

Standardowy

Na czas, komfortowo.

od 197

Czas na usługę ok. 45 dni.

Odbiór i złożenie

Bezpłatna weryfikacja skanów

Wnosimy opłaty urzędowe

20 minutowa indywidualna konsultacja

Ubezpieczenie przesyłki do 5000 PLN

Powiadomienia o statusie sprawy

Pomoc w wypełnieniu wniosku

Do ceny należy doliczyć opłatę 60 zł lu 26 zł w przypadku legalizacji w ambasadzie.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Super VIP

Najszybciej, wszystko co możemy zrobić.

od 397

Czas na usługę ok. 30 dni.

Odbiór i złożenie

Bezpłatna weryfikacja skanów

Wnosimy opłaty urzędowe

20 minutowa indywidualna konsultacja

Ubezpieczenie przesyłki do 5000 PLN

Powiadomienia o statusie sprawy

Pomoc w wypełnieniu wniosku

Wzory dokumentów (np. pełnomocnictwo)

Bezpłatny kurier na terenie kraju

Bezpłatny odbiór dokumentów na terenie Warszawy

Bezpłatne skany gotowych dokumentów

Do ceny należy doliczyć opłatę 60 zł lu 26 zł w przypadku legalizacji w ambasadzie.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Legalizacja dyplomu – pytania i odpowiedzi

Jakie są godziny otwarcia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej?

Kancelaria pracuje w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek, w godzinach 8:30 – 16:30. NAWA obsługuje dokumenty wydane przez polskie uczelnie wyższe.

Jak przebiega proces legalizacji dyplomu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)?

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wykonuje legalizacją dokumentów uczelnianych np. dyplomów, suplementy i inne związane z uczelniami. W całym procesie trzeba zwrócić uwagę na osoby podpisujące dokumenty. Zarówno po stronie uczelni jak i samego właściciela dokumentu. Legalizacja dokumentów przez NAWA będzie wiązać się z uzyskanie klauzulą apostille. Potwierdzai to autentyczność dokumentu. Dlatego brak podpisu właściciela dyplomu będzie powodem odmowy legalizacji.

Czy muszę wypełnić wniosek o legalizację dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)?

Tak, wniosek o legalizację dyplomu jest konieczny w procesie legalizacji w NAWA. Wniosek do apostille dyplomu musimy dołączyć do aplikacji. Można złożyć wyłącznie przez stronę internetową NAWA. Do wniosku należy dołączyć oryginały zaświadczeń, takich jak dyplomy i suplementy, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu legalizacji. Upewnijmy się, że wszystkie dokumenty są kompletne i spełniają wszystkie wymagania formalne.

Jak dokonać opłaty za legalizację dyplomu?

Opłaty za legalizację i apostille dokonasz na dwa różne konta. Potwierdzenie płatności musi mieć status zrealizowanego. Wybierając nasze usługi masz pewność, że opłata jest wniesiona na odpowiedni numer rachunku a ewentualne opłaty bankowe są już w cenie. Opłaty są przekazywane na konto właściwego urzędu odpowiedzialnego za legalizację.

Ile kosztuje legalizacja w NAWA?

uwierzytelnienieopłata
Opłata za wydanie apostille dyplomu60 zł
Opłata za legalizację dokumentu26 zł

Jak uzyskać legalizację dyplomu?

Dokumenty możesz złożyć w kancelarii na ulicy Polnej 40 w Warszawie osobiście, przez pośrednika lub wysłać pocztą. W przypadku pełnomocnika nie musisz dołączać pełnomocnictwa ani uiszczać dodatkowej opłaty.

Ile trwa legalizacja dyplomu?

Na uwierzytelnienie lub apostille musisz czekać do 30 dni roboczych. Zazwyczaj dokumenty są gotowe po około 2-4 tygodniach. Legalizacji dokonuje odpowiedni urząd w ciągu 30 dni roboczych.

Jakie są procedury uwierzytelnienia dyplomów i świadectw ukończenia szkoły wyższej jeśli kraj docelowy nie honoruje apostille?

NAWA wydaje apostille dla dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały konwencję haską. W przypadku pozostałych krajów, po uzyskaniu pieczątki wymagana jest legalizacja w MSZ oraz ambasadzie danego kraju.

Apostille jest honorowane tylko przez kraje będące stroną konwencji haskiej.

Adres

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: ul. Polna 40 00-635 Warszawa Tel. +48 22 390 35 00. NAWA obsługuje dokumenty wydane przez polskie uczelnie wyższe.


Tematy powiązane