Skip to content

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA
WizaSerwis.pl - Wizy, apostille, legalizacje
Wszystkie dyplomy szkolnictwa wyższego teraz legalizuję się w Narodowej Agencji wymiany Akademickiej

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zajmuje się wydawaniem apostille oraz uwierzytelnianiem dokumentów wydanych przez uczelnie wyższe.

ul. Polna 40
Warszawa 00-635
22 390 35 00
biuro@nawa.gov.pl

Jakie są godziny otwarcia NAWA?

Poniedziałek – piątek 8:30 – 16:30
Dokumenty składane są w kancelarii, która nie weryfikuje wniosków przy ich składaniu.
Jeśli wniosek będzie niekompletny, urząd wyśle wezwanie do jego uzupełnienia. Składając z nami masz pewność, że wszystko będzie kompletne i prawidłowo przygotowane.

Czy muszę mieć wypełniony wniosek?

Tak, wniosek do NAWA jest wymagany do złożenia aplikacji o legalizację. Pobierz wniosek.

Jak dokonać opłaty za legalizację NAWA?

Opłaty za legalizację i apostille dokonuje się na dwa różne konta.Potwierdzenie płatności musi mieć status zrealizowanego. Wybierając nasze usługi masz pewność, że opłata jest wniesiona na odpowiedni numer rachunku a ewentualne opłaty bankowe są już w cenie.

Ile kosztuje legalizacja w NAWA?

uwierzytelnienieopłata
Opłata za wydanie apostille60 zł
Opłata za uwierzytelnienie dokumentu26 zł

NAWA poświadcza następujące dokumenty:

  • oryginały, duplikaty, odpisy (również w języku obcym) dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
  • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych
  • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów

Klauzula apostille może zostać wydana wyłącznie na dokumentach zawierających podpis oraz stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby uprawnionej do ich podpisania, wraz ze wskazaniem funkcji, jaką ta osoba pełni na uczelni.
Dodatkowo dyplom czy świadectwo muszą być podpisane przez ich posiadacza. Bez dopełnienia tych formalności, wniosek nie zostanie przyjęty a dokumenty odesłane.

Dokumenty można złożyć w kancelarii na ulicy Polnej 40 w Warszawie. Dokumenty składamy osobiście, przez pośrednika (pełnomocnictwo nie jest wymagane) lub wysyłamy pocztą. Kancelaria nie weryfikuje składanych dokumentów. W przypadku braków formalnych NAWA będzie nas wzywać do ich uzupełnienia. Na uwierzytelnienie/apostille w NAWA czekamy do 30 dni. Zazwyczaj dokumenty są gotowe po około 2 tygodniach.

Jakie są procedury uwierzytelnienia dyplomów i świadectw ukończenia szkoły wyższej jeśli kraj docelowy nie honoruje apostille?

NAWA wydaje apostille dla dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały konwencję haską. W przypadku pozostałych krajów, po uzyskaniu pieczątki z NAWA wymagana jest legalizacja w MSZ oraz ambasadzie danego kraju.

Chcesz uzyskać pieczęć z NAWA?