Wypis z CEIDG – jak uzyskać i ile kosztuje.

Zamów online wypis z CEiDG w wersji papierowej

Wypis z CEiDG możesz otrzymać w wersji elektronicznej i papierowej. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wersji dokumentu drukowanego może być legalizowane do obrotu za granicą. 

Możesz nam zlecić uzyskanie samego odpisu z CEiDG. Jeśli potrzebujesz, możemy uzyskać legalizację, apostille lub tłumaczenie przysięgłe.

Dla kogo zaświadczenie z CEiDG w wersji papierowej z pieczątkami?

Potwierdzenie z CEiDG w formie wydruku elektronicznego jest wystarczające do załatwienia wielu spraw w Polsce. Natomiast w wielu przypadkach wymagany jest wypis z CEiDG z klauzulą Apostille. Wówczas niezbędny jest wydruk papierowy z odpowiednimi pieczęciami. Będziesz musiał okazać  w wielu sytuacjach jak:

  • podpisanie umowy z zagranicznym partnerem
  • czynności bankowe lub prawne za granicą a dotyczące Twojej działalności gospodarczej
  • rejestracje produktów na rynki zagraniczne
  • zakup nieruchomości na firmę poza granicami Polski
Podpowiadamy

Wypis z CEiDG możesz pobrać bezpłatnie. Zbiór jest udostępniony dla wszystkich.

Ile kosztuje usługa uzyskania wypisu z CEiDG z apostille?

Standardowy

Na czas, priorytetowo.

197

Czas na usługę 3-7 dni.

Usługa apostille w cenie.

CEiDG z Ministerstwa Rozwoju.

SMS powiadomienia o statusie.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Opłaty urzędowe w cenie.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Ekspresowy

Wszystko co możemy zrobić.

297

Czas realizacji 1-2 dni.

Usługa apostille w cenie.

SMS i e-mail statusy sprawy.

Skan CEiDG na e-mail.

Kurier w Polsce w cenie.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Możliwość odesłania konduktorem.

Wszystkie opłaty w cenie.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Wszystkie opłaty w jednej cenie.

Zamów wypis z CEiDG z apostille.

Wnosimy opłatę.

My opłacamy. Nie musisz podawać swoich danych osobowych do płatności.

Od A do Z.

Wysyłasz NIP firmy i nie martwisz się o nic.

2 pakiety.

Wybierz odpowiedni tryb uzyskania CEiDG.

Darmowa konsultacja.

Nie masz pewności co do procesu uzyskania dokumentu. Udzielimy odpowiedzi.

Załatwisz bez wizyty w Warszawie.

Bez wizyty w urzędach. Nie tracisz czasu na kolejki. Nie płacisz za paliwo, parkingi.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty.

Wymagania do odpisu z CEiDG

  • Numer NIP
  • Podaj numer NIP z adresem firmy, aby mieć pewność poprawności danych.
  • Zgoda RODO
  • Opcjonalnie:
  • Tłumaczenie przysięgłe – Możemy wykonać na Twoje zlecenie.
  • Legalizacja – wykonamy poświadczenie, uzyskamy klauzulę Apostille, jeśli tego wymaga Twoje zlecenie.

Wypis z CEiDG – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest dokumentem niezbędnym w potwierdzeniu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość uzyskania w prosty sposób takiego dokumentu, w wersji elektronicznej. Baza CEiDG jest bowiem elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w Polsce. Możliwość pobrania zaświadczenia on-line została wprowadzona w celu ułatwienia prowadzenia działalności. Dzięki portalowi CEiDG można założyć firmę, zaktualizować dotychczasowe dane, a nawet zwiesić lub zamknąć prowadzoną działalność. Wypis z CDiGD może być pobrany w formie elektronicznej i papierowej.

Wersja papierowa odpisu z CEiDG – pytania i odpowiedzi

Czy muszę w urzędzie okazać oryginał wydruku z CEiDG?

Elektroniczny wydruk z oficjalnej strony internetowej CEIDG jest dokumentem zgodnym z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. W związku z powyższym przyjmuje się, że jest tożsamy z zaświadczeniem o wpisie w CEIDG. W praktyce więc urzędy administracji publicznej nie są zobowiązane do wymagania od Pana oryginału zaświadczenia z CEiDG i powinny honorować wydruki elektroniczne.

Potrzebuję jednak wydruku do okazania w urzędzie zagranicznym. Dodatkowo niezbędna będzie klauzula Apostille – jak tego dokonać?

W tym przypadku konieczne będzie pobranie zaświadczenia z CEiDG w formie oficjalnego pisma, gdyż tylko na dokumencie urzędowym jest możliwość uzyskania apostille. Abyśmy mogli w Państwa imieniu tego dokonać, prosimy o przesłanie na maila danych spółki, której zaświadczenie jest nam niezbędne.  Udamy się do Ministerstwa Rozwoju i uzyskamy zaświadczenie o wpisie. W dalszej kolejności skontaktujemy się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby na tym dokumencie znalazło się także apostille.

Czy do uzyskania wypisu z CEiDG konieczne będzie pełnomocnictwo?

Nie ma takiej konieczności. Wystarczą nam dane spółki wraz z nr NIP.

Jak długo czeka się na wypis z CEiDG?

Wszystko zależy od terminów w Ministerstwie Rozwoju. W praktyce jednak najczęściej udaje się nam uzyskać wypis w ciągu maksymalnie 2-3 dni roboczych licząc od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

Ile kosztuje uzyskanie wyciągu z CEiDG?

Pobranie wypisu z CEiDG jest darmowe. Korzystając z naszego pośrednictwa opłacają Państwo tylko koszty naszych usług.


Sprawdź tematy pokrewne