Krajowa Izba Gospodarcza – Legalizacja dokumentów w KIG

Legalizacja dokumentów w KIG (Krajowa Izba Gospodarcza)

Krajowa Izba Gospodarcza uwierzytelnia i wydaje wiele dokumentów, które wspomagają polskich eksporterów. Do najbardziej popularnych usług można zaliczyć: legalizację dokumentów handlowych i eksportowych, karnet ATA, świadectwo pochodzenia czy uwierzytelnienie umów i pełnomocnictw. Legalizacja KIG wspomaga działalność eksportową polskich firm.

Legalizacja dokumentów w KIG – Krajowa Izba Gospodarcza

Nasza usługa skierowana jest głównie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dokumentu legalizowanego przez KIG. Najczęściej spotykane cele to:

 • dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe;
 • dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem;
 • świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego;
 • świadectwo pochodzenia towaru wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru;
 • wystawianie (na podstawie świadectw wystawionych przez urząd celny) dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Przedsiębiorca, który ubiega się o legalizację po raz pierwszy musi złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności (KRS, CEIDG), zaświadczenie o posiadaniu numeru REGON, potwierdzenie posiadania numeru NIP oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Kolejka

Załatwisz bez wizyty w KIG

 • Bez wizyty w urzędzie.
 • Bez umawiania się i opłat za parking.
 • Bez długich podróży do Warszawy.
Proces

Od A do Z

 • Kompleksowa usługa całego procesu.
 • Pomożemy w usługach dodatkowych: tłumaczenie, notariusz, ambasada.
Dokumenty

Uzupełniamy formularze

 • Uzupełniamy wniosek.
 • Wnosimy opłaty (jeśli możliwe).
 • Pomagamy w rejestracji.

Ile kosztuje usługa legalizacji w KIG?

Standard

147 zł

Czas realizacji 3-5 dni

Opłata urzędowa

Ekspres

197 zł

Czas realizacji 1-2 dni

Opłaty wg cennika

Niektóre opłaty muszą być opłacone przez firmę, która zleca nam usługę. Wynika to z rozporządzeń rządowych.

Załatw sprawę w KIG

Wypełnij dane zgodnie z posiadaną wiedzą. W kolejnym kroku otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty. Poprowadzimy Cię krok po kroku.

Urząd – KIG
Jaki dokument mamy zalegalizować:

KIG (Krajowa Izba Gospodarcza) – informacje

Przy złożeniu dokumentów wymagany jest wniosek, potwierdzenie płatności za legalizację oraz dodatkowy egzemplarz legalizowanego dokumentu (nie dotyczy świadectw pochodzenia), który zostaje w dokumentacji danej izby. Przy czym wszystkie egzemplarze muszą zawierać oryginalne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa (firmy lub działalności gospodarczej).

Po sprawdzeniu poprawności wypełnionego wniosku oraz dokonanej opłaty dokumenty są legalizowane.
Dokumenty poświadczone przez KIG podlegają dalszej legalizacji w MSZ i ewentualnie przez ambasadę kraju docelowego.

Co to jest karnet ATA?

W największym skrócie jest to dokument, który pozwala na uproszczony wwóz towarów na terytorium innego kraju z pominięciem procedur celnych. Towary te mogą być użyte jedynie w celach prezentacyjnych np. podczas targów czy wystaw. Produkty nie mogą być przedmiotem handlu a jedynie służyć do zbadania rynku.

Karnet ATA obejmuje też przedmioty służące do wykonywania określonej pracy np. sprzęt telewizyjny, estradowy czy badawczy.

Lista krajów, które honorują karnety ATA:

Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Krajowa Izba Gospodarcza

Jaki jest adres Krajowej Izby Gospodarczej?

ul. Trębacka 4
Warszawa 00-074
22 630 96 31

Jakie są godziny otwarcia KIG?

Poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Czy muszę mieć wniosek, by uzyskać legalizację?

Wniosek musi być uzupełniony i dołączony do dokumentów. Pomożemy przygotować go do aplikacji.

Legalizacja KIG – kto podpisuje wniosek?

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione według danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Muszą być dokładnie spełnione te wymagania, które wskazuje KRS.

Jak opłacić legalizację KIG?

Opłatę należy wnieść na wskazany numer konta. Dołączone potwierdzenie płatności musi mieć potwierdzony status.

Kto może złożyć wniosek o legalizację?

Firma musi być zarejestrowana w Krajowej Izbie Gospodarczej. Natomiast wniosek może być złożony przez osoby trzecie i nie jest wymagane pełnomocnictwo.

Legalizacja KIG – opłaty zgodna z oficjalnym cennikiem :

Opłaty za legalizacje KIG (w PLN)Opłata
Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej100
Wystawienie świadectwa pochodzenie towarów finansowanych ze środków unijnych200
Legalizacja eksportowych dokumentów handlowych 80
Legalizacja dodatkowych dokumentów eksportowych, powyżej 4 kopii10
Dodatkowa legalizacja każdej strony dokumentu handlowego na eksport60
Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów związanych z eksportem towarów50
Więcej informacji na stronach KIG

Pamiętaj, że możesz dokument poświadczyć również w Regionalnych Izbach Gospodarczych.


Tematy powiązane