Krajowa Izba Gospodarcza – Legalizacja dokumentów w KIG

Legalizacja dokumentów w KIG (Krajowa Izba Gospodarcza)

Krajowa Izba Gospodarcza uwierzytelnia i wydaje wiele dokumentów, które wspomagają polskich eksporterów. Do najbardziej popularnych usług można zaliczyć: legalizację dokumentów handlowych i eksportowych, karnet ATA, świadectwo pochodzenia czy uwierzytelnienie umów i pełnomocnictw. Legalizacja KIG wspomaga działalność eksportową polskich firm.

KIG (Krajowa Izba Gospodarcza) – informacje

Przedsiębiorca, który ubiega się o legalizację po raz pierwszy musi złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności (KRS, CEIDG), zaświadczenie o posiadaniu numeru REGON, potwierdzenie posiadania numeru NIP oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego.

Przy złożeniu dokumentów wymagany jest wniosek, potwierdzenie płatności za legalizację oraz dodatkowy egzemplarz legalizowanego dokumentu (nie dotyczy świadectw pochodzenia), który zostaje w dokumentacji danej izby. Przy czym wszystkie egzemplarze muszą zawierać oryginalne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa (firmy lub działalności gospodarczej)

Po sprawdzeniu poprawności wypełnionego wniosku oraz dokonanej opłaty dokumenty są legalizowane.
Dokumenty poświadczone przez KIG podlegają dalszej legalizacji w MSZ i ewentualnie przez ambasadę kraju docelowego.

Legalizacja dokumentów w KIG – Krajowa Izba Gospodarcza

  • dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe;
  • dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem;
  • świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  • świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego;
  • świadectwo pochodzenia towaru wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru;
  • wystawianie (na podstawie świadectw wystawionych przez urząd celny) dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Ile kosztuje legalizacja w KIG?

Proste zasady bez żadnych “haczyków”.

Standard

147 zł

  • Czas realizacji 3-5 dni roboczych

+ opłata dla KIG

Ekspres

197 zł

  • Czas realizacji 1-2 dni robocze

+ opłata KIG

Zamów legalizację dokumentów w KIG

Np. akt urodzenia, dokument handlowy itp.
Podaj więcej szczegółów - ilość dokumentów, wymagane tłumaczenie, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Co to jest karnet ATA?

W największym skrócie jest to dokument, który pozwala na uproszczony wwóz towarów na terytorium innego kraju z pominięciem procedur celnych. Towary te mogą być użyte jedynie w celach prezentacyjnych np. podczas targów czy wystaw. Produkty nie mogą być przedmiotem handlu a jedynie służyć do zbadania rynku.

Karnet ATA obejmuje też przedmioty służące do wykonywania określonej pracy np. sprzęt telewizyjny, estradowy czy badawczy.

Lista krajów, które honorują karnety ATA:

Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Krajowa Izba Gospodarcza

Jaki jest adres Krajowej Izby Gospodarczej?

ul. Trębacka 4
Warszawa 00-074
22 630 96 31

Jakie są godziny otwarcia KIG?

Poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Czy muszę mieć wniosek, by uzyskać legalizację?

Wniosek musi być uzupełniony i dołączony do dokumentów. Pomożemy przygotować go do aplikacji.

Legalizacja KIG – kto podpisuje wniosek?

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione według danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Muszą być dokładnie spełnione te wymagania, które wskazuje KRS.

Jak opłacić legalizację KIG?

Opłatę należy wnieść na wskazany numer konta. Dołączone potwierdzenie płatności musi mieć potwierdzony status.

Kto może złożyć wniosek o legalizację?

Firma musi być zarejestrowana w Krajowej Izbie Gospodarczej. Natomiast wniosek może być złożony przez osoby trzecie i nie jest wymagane pełnomocnictwo.

Ile kosztuje uwierzytelnienie dokumentów?

Legalizacja KIG – opłaty zgodna z oficjalnym cennikiem :

Opłaty za legalizacje KIG (w PLN)Opłata
Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej100
Wystawienie świadectwa pochodzenie towarów finansowanych ze środków unijnych200
Legalizacja eksportowych dokumentów handlowych 80
Legalizacja dodatkowych dokumentów eksportowych, powyżej 4 kopii10
Dodatkowa legalizacja każdej strony dokumentu handlowego na eksport60
Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów związanych z eksportem towarów50
Więcej informacji na stronach KIG

Pamiętaj, że możesz dokument poświadczyć również w Regionalnych Izbach Gospodarczych.


Tematy powiązane

Wypis z CEiDG

Odpis z KRS

Legalizacja dokumentów do Arabii Saudyjskiej

Kopia notarialna online

Tłumaczenie przysięgłe do apostille