Kuratorium Oświaty – legalizacja świadectwa szkolnego, maturalnego

Legalizacja świadectwa szkolnego, maturalnego lub innych dokumentów szkolnych jest często wymagana, jeśli dzieci kontynuują naukę poza Polską. Wiele krajów akceptuje klauzulę Apostille, którą od niedawna uzyskasz w Kuratorium Oświaty.

Jeśli dziecko będzie uczęszczać do szkoły w kraju, który nie honoruje zapisów konwencji haskiej z 1961 roku i tym samym nie akceptuje klauzuli Apostille, musisz dokonać legalizacji przez Ambasadę.

Legalizacja świadectwa szkolnego, maturalnego – pytania i odpowiedzi

Kto odpowiada za legalizację dokumentów szkolnych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zmianie uległa procedura uwierzytelniania dokumentów szkolnych. Do tej pory organem odpowiedzialnym za uwierzytelnienie dokumentów szkolnych był dział legalizacji MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Po zmianie przepisów legalizacji dokumentów (w tym apostille) dokonuje Kurator Oświaty odpowiedzialny dla szkoły, która wydała świadectwo szkolne.

Kto wydaje apostille na dokumentach szkolnych?

Dla krajów, które podpisały Konwencję Haską zostanie wydane apostille. Pieczęć apostille wydaje Kurator Oświaty. Uzyskanie apostille na dokumencie szkolnym kończy proces legalizacji dokumentów.

W przypadku wydania apostille nie jest pobierana opłata skarbowa.

Kraje, które nie są członkiem Konwencji Haskiej wymagają dodatkowej legalizacji w MSZ oraz ambasadzie danego kraju. Kurator uwierzytelnia dokument, który tylko w takiej formie może zostać złożony w MSZ. Opłata skarbowa za uwierzytelnienie wynosi 26 zł.

W kolejnym kroku należy poświadczyć świadectwo szkolne w Ambasadzie kraju docelowego.

Czy mogę zalegalizować kopię lub skan dokumentu?

Dokumenty, które mają zostać poświadczone klauzulą apostille/uwierzytelnione, muszą być oryginałami lub duplikatami oryginalnych dokumentów. Nie poświadcza się kopii lub skanów dokumentów.

Które kuratorium będzie dla mnie właściwe?

Właściwość kuratoriów określa się na podstawie siedziby szkoły. Kuratoria znajdują się w stolicach miast wojewódzkich. Zatem organem właściwym do legalizacji dokumentów będzie Kurator Oświaty w danym mieście. Pełna lista kuratoriów tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/kuratoria-oswiaty

Potrzebujesz legalizacji świadectwa szkolnego lub maturalnego?

Zamów legalizację dokumentów online

Np. akt urodzenia, dokument handlowy itp.
Podaj więcej szczegółów - ilość dokumentów, wymagane tłumaczenie, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
22 551 24 00

Jakie są godziny pracy kuratorium w Warszawie?

Poniedziałek-piątek 8:00-16:00.

Jak opłacić legalizację w kuratorium?

Opłaty należy dokonać na konto kuratorium. Potwierdzenie płatności musi mieć status “zaksięgowany”.

Czy dokumenty do kuratorium muszę złożyć osobiście?

Wniosek może zostać złożony przez osobę trzecią. Musi być dołączone upoważnienie.

Czy uwierzytelnienie z kuratorium otrzymam od ręki?

Niestety, ale apostille lub uwierzytelnienie nie odbywa się na poczekaniu. Kuratorium Oświaty w Warszawie legalizuje dokumenty wydawane przez placówki oświatowe województwa mazowieckiego


Tematy powiązane

Apostille – sprawdź jak przebiega procedura legalizacji

Legalizacja dokumentów w Ambasadach

Notariusz online

Odpis wyroku rozwodowego lub spadkowego