Kuratorium Oświaty – legalizacja świadectwa szkolnego, maturalnego

Legalizacja świadectwa szkolnego, maturalnego lub innych dokumentów szkolnych jest często wymagana, jeśli dzieci kontynuują naukę poza Polską. Wiele krajów akceptuje klauzulę Apostille, którą od niedawna uzyskasz w Kuratorium Oświaty.

Jeśli dziecko będzie uczęszczać do szkoły w kraju, który nie honoruje zapisów konwencji haskiej z 1961 roku i tym samym nie akceptuje klauzuli Apostille, musisz dokonać legalizacji przez Ambasadę.

Do kogo kierujemy usługę?

  • Osób przeprowadzających się do innego kraju, których dzieci będą kontynuować naukę.
  • Cudzoziemców, których dzieci uczyły się w Polsce i będą chodzić do szkoły po powrocie z Polski.
  • Przyszłych studentów, którzy składają dokumenty do uczelni w innych krajach

Pamiętaj, że każde Kuratorium ma nieco inny czas oczekiwania na legalizację dokumentu. Jeśli kraj docelowy nie honoruje zapisów konwencji haskiej, dokument musi być poświadczony także przez ambasadę tego kraju. Nasz poradnik – „Apostille czy legalizacja”

Ile kosztuje legalizacja świadectwa szkolnego?

Apostille w Kuratorium

Legalizacja do krajów honorujących tę formę.

197

Czas na usługę ok 30 dni.

SMS i email o statusie.

Skan dokumentów na e-mail.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Apostille honorowane jest przez sygnatariuszy konwencji haskiej. I tylko do tych krajów można użyć tej procedury.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Kuratorium +MSZ +Ambasada

Legalizacja do krajów wymagających tej formy.

497

Czas na usługę ok 40-50 dni.

SMS i email o statusie.

Skan dokumentów na e-mail.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Legalizacja przez ambasadę konieczna jest w przypadku braku honorowania apostille. Wymaga legalizacji w 3 instytucjach: MSZ, Kuratorium, ambasada kraju docelowego.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Załatw sprawę w kuratorium.

Darmowa konsultacja.

Nie masz pewności co do procesu legalizacji świadectwa szkolnego? Chętnie pomożemy.

Wnosimy opłatę.

My opłacamy, jeśli wymaga tego procedura. Nie musisz się o to martwić.

Od A do Z.

Weryfikujemy wnioski i odpowiadamy za ich poprawność.

Załatwisz bez wizyty w urzędzie.

Bez wizyty w urzędach. Nie tracisz czasu na kolejki. Nie płacisz za paliwo, parkingi.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty.

Wymagania

  • Oryginał dokumentu – legalizowane są tylko oryginały. Nie możemy uzyskać pieczęci na ksero lub kopii.

Informacje

Jakie są godziny pracy kuratorium w Warszawie?

Poniedziałek-piątek 8:00-16:00.

Jak opłacić legalizację w kuratorium?

Opłaty należy dokonać na konto kuratorium. Potwierdzenie płatności musi mieć status „zaksięgowany”.

Czy dokumenty do kuratorium muszę złożyć osobiście?

Wniosek może zostać złożony przez osobę trzecią. Musi być dołączone upoważnienie. Proponujemy nasze usługi.

Czy uwierzytelnienie z kuratorium otrzymam od ręki?

Niestety, ale apostille lub uwierzytelnienie nie odbywa się na poczekaniu. Kuratorium Oświaty w Warszawie legalizuje dokumenty wydawane przez placówki oświatowe województwa mazowieckiego

Legalizacja świadectwa szkolnego, maturalnego – pytania i odpowiedzi

Kto odpowiada za legalizację dokumentów szkolnych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zmianie uległa procedura uwierzytelniania dokumentów szkolnych. Do tej pory organem odpowiedzialnym za uwierzytelnienie dokumentów szkolnych był dział legalizacji MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Po zmianie przepisów legalizacji dokumentów (w tym apostille) dokonuje Kurator Oświaty odpowiedzialny dla szkoły, która wydała świadectwo szkolne.

Kto wydaje apostille na dokumentach szkolnych?

Dla krajów, które podpisały Konwencję Haską zostanie wydane apostille. Pieczęć apostille wydaje Kurator Oświaty. Uzyskanie apostille na dokumencie szkolnym kończy proces legalizacji dokumentów.

W przypadku wydania apostille nie jest pobierana opłata skarbowa.

Kraje, które nie są członkiem Konwencji Haskiej wymagają dodatkowej legalizacji w MSZ oraz ambasadzie danego kraju. Kurator uwierzytelnia dokument, który tylko w takiej formie może zostać złożony w MSZ. Opłata skarbowa za uwierzytelnienie wynosi 26 zł.

W kolejnym kroku należy poświadczyć świadectwo szkolne w Ambasadzie kraju docelowego.

Czy mogę zalegalizować kopię lub skan dokumentu?

Dokumenty, które mają zostać poświadczone klauzulą apostille/uwierzytelnione, muszą być oryginałami lub duplikatami oryginalnych dokumentów. Nie poświadcza się kopii lub skanów dokumentów.

Które kuratorium będzie dla mnie właściwe?

Właściwość kuratoriów określa się na podstawie siedziby szkoły. Kuratoria znajdują się w stolicach miast wojewódzkich. Zatem organem właściwym do legalizacji dokumentów będzie Kurator Oświaty w danym mieście. Pełna lista kuratoriów tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/kuratoria-oswiaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
22 551 24 00


Tematy powiązane