Sąd Okręgowy w Warszawie – legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów w Sądzie Okręgowym wymagane jest w procesie poświadczenia dokumentów do obrotu prawnego za granicą.

Dokumenty wymagające legalizacji przez Prezesa Sądu Okręgowego:
  • wyroki sądowe – odpisy
  • dokumenty notarialne: kopie notarialne, odpisy, poświadczenia, wypisy
  • dokumenty sądowe – wszelkie inne dokumenty wydawane przez sąd

Dokumenty notarialne legalizowane są przez Sąd odpowiedni dla miejsca kancelarii. Są to głównie miasta wojewódzkie. Np. kopię notarialną podpisaną przez Notariusza w Gdańsku zalegalizujesz w Sądzie w Gdańsku.

Legalizujemy dokumenty w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie “Solidarności”

al.”Solidarności” 127,
00-898 Warszawa
22 440 80 00
boi@warszawa.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie “Praga”

ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa
22 417 72 72
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

Jakie są godziny otwarcia Sądów Okręgowych w Warszawie?

Poniedziałek 8:30-17:30;
Wtorek-Piątek 8:30-15:30

Zamów legalizację dokumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Np. akt urodzenia, dokument handlowy itp.
Podaj więcej szczegółów - ilość dokumentów, wymagane tłumaczenie, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Informacje dotyczące legalizacji dokumentów w Sądzie Okręgowym – pytania i odpowiedzi

Na czym polega uwierzytelnienie dokumentów?

Uwierzytelnienie dokumentów w Sądzie Okręgowym polega na potwierdzeniu ich autentyczności. Wymóg ten towarzyszy sytuacji, gdy pismo będzie wykorzystane za granicą Polski. Uwierzytelnieniu podlegają wyłącznie dokumentu urzędowe, wydane przez instytucje w Polsce. Wszystkie dokumenty notarialne i sądowe, wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia zanim trafią do Referatu ds. Legalizacji MSZ. Organem właściwym do wydania pieczęci z legalizacją jest Prezes Sądu Okręgowego (lub osoba z jego upoważnienia) właściwy ze wzglądu na miejsce wydania dokumentu.

Gdzie w Warszawie mogę dokonać legalizacji dokumentów notarialnych i sądowych?

Dokumenty notarialne i sądowe poświadczamy we właściwym Sądzie Okręgowym. Dokumenty podlegające Sądom Okręgowym w Warszawie podlegają rejonizacji w zakresie uwierzytelniania. W Warszawie istnieją dwa punkty obsługi interesantów. Sąd Okręgowy w Warszawie znajdującego się  przy Al. Solidarności 127 oraz Sąd Okręgowy w Warszawie – Praga na ulicy Poligonowej 3. Właściwość miejscową Sądu Okręgowego Warszawa Solidarności oraz Warszawa Praga, można znaleźć w BIP na stronie sądów.

W jakich godzinach można uzyskać uwierzytelnienie dokumentów w sądach w Warszawie?

Zarówno Sąd Okręgowy w Warszawie Solidarności jak i Sąd Okręgowy w Warszawie Praga przyjmują interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30, wyłączając święta czy dni ustawowo wolne od pracy. Oczywiście godziny przyjęć interesantów mogą ulec zmianie, dlatego sugerujemy śledzenie bieżących informacji na stronach sądów.

WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Czy wymagane jest wcześniejsze umówienie wizyty w sądzie?

Nie. W celu legalizacji dokumentów, należy stawić się w sądzie w godzinach jego pracy. Rezerwowanie terminu nie jest dostępne. W przypadku większej ilości petentów, należy ustawić się w kolejce przed gmachem sądu. W takiej sytuacji również istnieje ryzyko, iż nasze dokumenty nie zostaną zalegalizowane w dniu złożenia i trzeba będzie zgłosić się po ich odbiór w kolejnym dniu roboczym. Oczywiście sytuacja ta może ulec zmianie. Sugerujemy kontakt ze sądem przed wizytą.

Kto może uwierzytelnić moje dokumenty?

Dokumenty można złożyć w sądzie samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Nie jesteśmy zobowiązani do wcześniejszego przygotowania pełnomocnictwa dla takiej osoby. Nie jest ono wymagane i nie będzie sprawdzane. Odwiedzając Sąd Okręgowy w Warszawie, dokumenty może zalegalizować każdy kto jest w ich posiadaniu.

Jak uwierzytelnić dokumenty notarialne i sądowe?

W przypadku dokumentów notarialnych i sądowych organem właściwym w sprawach uwierzytelnienia jest Prezes Sądu Okręgowego (lub osoba z jego upoważnienia). Prezes Sądu Okręgowego potwierdza pieczęć oraz podpis notariusza lub sędziego. Dopiero po uzyskaniu wymaganych pieczęci, możliwa będzie ich dalsza legalizacja w MSZ.

Kto uwierzytelnia dokumenty wydane przez sąd apelacyjny?

Dokumenty sporządzone przez sąd apelacyjny podlegają uwierzytelnieniu przez Prezesa Sądu Apelacyjnego (lub osobę z jego upoważnienia) właściwego ze względu na miejsce wydania dokumentu.

Ile kosztuje uwierzytelnienie dokumentów? Jak długo trwa?

Koszt uwierzytelnienia to kwota 26 zł. Zazwyczaj dokumenty są uwierzytelniane w tym samym dniu. Przy czym czas realizacji lub godziny urzędowania mogą się różnić w przypadku konkretnych sądów. W przypadku dużej ilości dokumentów lub osób oczekujących, procedura może ulec wydłużeniu. Opłaty skarbowe za wydanie uwierzytelniania należy dokonać na konto COP lub w kasie sądu. Przy czym warto wziąć pod uwagę, iż w większości przypadków, kasy sądów zamykane są wcześniej niż obsługa petentów.   

Na wyroku rozwodowym mam już pieczątkę sędziego, który wydał wyrok, czy nadal dokument musi zostać uwierzytelniony?

Tak. Dokument musi zostać poświadczony dodatkowo przez Prezesa Sądu Okręgowego lub osobę z jego upoważnienia. Sama pieczęć sędziego wydającego wyrok rozwodowy nie będzie wystarczająca i taki dokument nie może być skierowany do dalszej legalizacji.

Skąd mam wiedzieć, który sąd okręgowy jest właściwy w sprawie uwierzytelniania?

Sądy okręgowe znajdują się w większych miastach. W razie wątpliwości na stronach BIP sądów można znaleźć ich zakres terytorialny. Notariusz, u którego sporządzaliśmy dokumenty również powinien udzielić nam takiej informacji. Aktualnie w Polsce istnieje 45 sądów okręgowych, w których poświadczymy nasze dokumenty.

Czy mogę zalegalizować dokumenty korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

Od maja 2008 r. instytucje publiczne są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. Aby złożyć wniosek trzeba posiadać konto na platformie ePUAP oraz posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Niestety w przypadku dokumentów przeznaczonych do dalszej legalizacji, nie jest możliwe skorzystanie z portalu. Dokumenty muszą zostać wydane w formie papierowej, ze wszystkimi wymaganymi pieczęciami.

Gdzie znajdę wymagane druki do legalizacji dokumentów w Sądzie Okręgowym?

Aktualne wzory druków i formularzy można znaleźć na stronach BIP sądów. Odpowiednio – Sąd Okręgowy w Warszawie Solidarnościdruk oraz Sąd Okręgowy w Warszawie Pragadruk.

Wniosek jest dokumentem wymaganym do uwierzytelnienia dokumentów. Jego brak spowoduje oddalenie wniosku o legalizację.

Na jakie konto dokonać opłaty sądowej?

Sąd Okręgowy w Warszawie ma numery kont bankowych ściśle uzależnione od rodzaju sprawy. Wykaz kont można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej sądów oraz na stronie każdego sądu, który w danej sprawie nas interesuje.

Czy aby wejść do sądu potrzebuję specjalnej przepustki?

W sprawach, które wymagają wyłącznie uwierzytelnienia dokumentu, nie trzeba starać się o wcześniejsze uzyskanie przepustki. Nie ma też wymogu wcześniejszego umawiania sią na spotkanie w sądzie.

Czy Sąd Okręgowy w Warszawie może uwierzytelnić zagraniczny dokument?

Niestety nie. Polskie instytucje mają uprawnienia do legalizacji dokumentów wydanych wyłącznie w Polsce. Dokumenty wydane za granicą, muszą być legalizowane w miejscu wydania. Polski Prezes Sądu Okręgowego nie może potwierdzić pieczęci notarialnej lub sądowej z innego kraju.

Czy dokumenty można wysłać listownie?

Tak. Dokumenty można zalegalizować również w drodze korespondencyjnej. Dokumenty należy wysłać listem na adres sądu. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie płatności oraz wniosek o legalizację, w którym podajemy nasze dane do kontaktu oraz adres zwrotny.


Tematy pokrewne

Apostille dokumentów pod legalizacji w Sądzie Okręgowym

Legalizacja dokumentów w Ambasadach

Odpis wyroku rozwodowego lub spadkowego

Fotokopie akt sądowych

Notariusz online