Apostille

Dokumenty wydawane w Polsce często muszą być poświadczone zanim będziesz mógł je wykorzystać za granicą. Pomagamy w uzyskaniu apostille i poświadczenia dokumentów wydanych w Polsce. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o email bądź przeczytaj informacje poniżej. Podpowiemy, jaki rodzaj procedury może być potrzebny.

Apostille czy zwykła legalizacja?

Apostille

Apostille to poświadczenie wydawane przez MSZ na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską.

Jak uzyskać apostille.

Legalizacja zwykła

Zwykła legalizacja dokumentów obejmuje dokumenty przeznaczone do wykorzystania w krajach nienależących do konwencji. Po uzyskaniu pieczęci w MSZ dokument musi zostać poświadczony w konsulacie kraju docelowego.

Jak należy uzyskać legalizację zwykłą.

* Apostille wydawane jest także przez NAWA i Kuratorium
Odnośnie “Zwykłej” legalizacji dokumentów – używamy tego sformułowania, aby odróżnić te dwie procedury poświadczenia.

Wymagania do uzyskania apostille

 • Dokument
  Dyplom, świadectwo, akt prawny, akt notarialny, wyciąg z sądu itd.
  Wymagany jest oryginał z odpowiednią pieczęcią.
 • Opcjonalnie:
 • Tłumaczenie przysięgłe – dołączone, jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca zalegalizowany dokument. Możemy także zrobić na Twoje zlecenie.
 • Pełnomocnictwo – wymagane w niektórych przypadkach, jeśli mamy dokument uzyskać w Twoim imieniu z urzędu np. zaświadczenie o niekaralności, odpis wyroku czy akt urodzenia.

Cennik

Proste zasady bez żadnych “haczyków”. Jedyne dodatkowe opłaty jakie poniesiesz zlecając prace nam:

Standard

97 zł *

 • Czas realizacji 3-4 dni robocze

+ opłaty urzędowe

Ekspres

147 zł *

 • Realizacja w 1-2 dni robocze

+ opłata dla MSZ

Super Ekspres

247 zł *

 • Nawet w 4 godziny **

+ opłata urzędowa

** dokumenty musimy mieć do 8:30 w dniu roboczym

* Opłata dotyczy usługi wizyty w urzędzie a nie dokumentu. Jeśli za jednym razem legalizujemy 5 Twoich dokumentów to pobieramy 1 opłatę. Pamiętaj, że to opłata za wizytę w urzędzie. Jeśli dziś prześlesz 1 dokument a za 2 dni doślesz kolejny to policzymy 2 razy.
(dotyczy maksymalnie 10 dokumentów. Za każdy kolejny 15 zł)

Zamów legalizację dokumentów online

Wyślij zgłoszenie a zajmiemy się resztą.

Jeśli potrzebujesz faktury, podaj dane do wystawienia dokumentu.

Co to jest Apostille i legalizacja dokumentów?

Klauzula Apostille polega ona na poświadczeniu autentyczności podpisów na dokumencie. Dzięki temu można posługiwać się nimi za granicą.
Legalizacji podlegają między innymi:

 • akty stanu cywilnego (akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu, zaświadczenia o zdolności małżeńskiej),
 • tłumaczenia przysięgłe,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dyplomy i suplementy,
 • akty notarialne i dokumenty sądowe
 • dokumenty handlowe i eksportowe
 • umowy spółek, KRS

Klauzula Apostille krok po kroku

Estimate Cost : 157 PLN

Time Needed : 1 days

Jak uzyskać apostille w kilku krokach.

 1. Przygotuj dokument

  Sprawdź dokładnie jakie dokumenty wymaga instytucja, która potrzebuje legalizacji. Być może oprócz oryginału wymagać będzie także tłumaczenia przysięgłego.

 2. Prześlij dokumenty

  Dostarcz dokumenty do naszego biura kurierem lub osobiście.

 3. Legalizacja w MSZ

  Dokumenty legalizujemy w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 4. Dokument gotowy

  Możesz odebrać osobiście lub wskazać dowolne miejsce a odeślemy kurierem.

Tools
 • N/A
Materials
 • Dokumenty do legalizacji.

Apostille – pytania i odpowiedzi

W jaki sposób mogę uzyskać apostille?

Wszystko zależy od tego, jaki dokument potrzebujesz do legalizacji. W większości przypadków apostille wydaje Referat d/s Legalizacji MSZ, jednak są wyjątki.
Dokumenty możesz złożyć osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej (bez pełnomocnictwa) w dziale legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie od poniedziałku do piątku od godziny 9:00-14:00.
Oprócz dokumentu musisz mieć ze sobą wniosek i potwierdzenie płatności. Opłata musi zostać dokonana na konto COP, ze statusem „zaksięgowany”.

Niektóre dokumenty przed ich złożeniem w dziale legalizacji wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia przez inne instytucje.
Klauzula apostille dotyczy wyłącznie krajów – sygnatariuszy konwencji haskiej z 1961 roku.

Co to jest Konwencja Haska?

Zasady związane z regulacjami dotyczącymi legalizacji zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych regulują zapisy z Hagi z 1961 roku. Mówiąc bardzo ogólnie, przyjęte przez ponad 100 krajów regulacje ustalają uproszczone procedury dotyczące legalizacji i wzajemnego honorowania dokumentów urzędowych przez kraj, który jest stroną konwencji haskiej. Dokumenty urzędowe jednego kraju są honorowane na obszarze drugiego państwa bez konieczności legalizacji w konsulacie. Np. dokument poświadczony przez polskie MSZ będzie honorowany we wszystkich krajach, które honorują zapisy haskie. Podobnie urzędy w Polsce będą honorować certyfikaty innych krajów, bez konieczności potwierdzenia przez konsulaty Polski w każdym z tych krajów.

Gdzie sprawdzić, które państwa honorują Apostille?

Aktualna lista: Kraje konwencji z Hagi

Kto wydaje apostille i legalizację zwykłą w Polsce?

Obie legalizacje wydawane są przez MSZ, na ulicy Kruczej w Warszawie. Dokumenty uczelniane i szkolne klauzulą apostille opatrzy NAWA lub Kuratorium Oświaty.
Niektóre dokumenty (np. dokumenty notarialne i sądowe, dokumenty ukończenia szkoły lub uczelni wyższej) przed złożeniem ich w MSZ wymagają wcześniejszej procedury w odpowiedniej instytucji. 

Ile kosztuje apostille MSZ?

Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł. Opłata za wydanie legalizacji dokumentów wynosi 26 zł. Opłaty nie dokonasz w Referacie ds Legalizacji. Musisz zrobić przelew na odpowiednie konto.

Ile trwa procedura w MSZ?

Na uzyskanie apostille potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy). Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możemy przyspieszyć procedurę, korzystając z trybu ekspresowego.
Może się zdarzyć, że urząd będzie miał dużo wniosków w ciągu dnia i nie zdąży zalegalizować naszych „od ręki”. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w której chcemy zalegalizować więcej niż 10 dokumentów.

Ile trwa zwykłe poświadczenie dokumentu?

Legalizację dokumentu w tzw. procedurze zwykłej organizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni. Zazwyczaj certyfikaty są gotowe w ciągu jednego dnia. Następnie dokumenty składamy we właściwej ambasadzie. Polityka obrotu dokumentacji uzależniona jest od wewnętrznych przepisów ambasad.

Jak zrobić legalizację dyplomu ukończenia studiów?

Procedurę przeprowadzamy poprzez NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). W zależności od kraju docelowego, dokument może wymagać poświadczenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadę tego kraju.

Czy do uzyskania klauzuli apostille potrzebuje wniosek?

Formularz jest wymagany i musisz dołączyć do aplikacji. Możesz go pobrać ze strony Ministerstwa.

Apostille wzór

Sprawdź jak wygląda klauzula apostille na polskich dokumentach.

WizaSerwis.pl

Sprawdź tematy pokrewne

Legalizacja dokumentów w Ambasadzie

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaświadczenie o niekaralności

Apostille na odpisie z KRS