Wypis z Księgi Wieczystej z Apostille

Potrzebujesz wypis z Księgi Wieczystej z pieczątką sądu? Możemy pomóc w uzyskaniu Odpisu Księgi Wieczystej z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. 

Dla kogo wypis z KW w wersji papierowej z pieczęcią sądu?

Nasza oferta dotycząca pomocy uzyskaniu drukowanej wersji KW skierowana jest dla osób, które:

 • sprzedaż nieruchomości w kancelarii zagranicznej
 • czynności finansowe lub prawne za granicą
 • ustanowienie zastawów lub innych czynności poza Polską

Odpis z KW możesz w każdej chwili pobrać zupełnie za darmo z rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie jest to wersja, którą można legalizować. Do użycia poza krajem będzie wymagana wersja z Apostille.

Jakie informacje zawiera wypis z Księgi Wieczystej?

W zależności od potrzeb prowadzonej sprawy  można złożyć wniosek o pozyskanie wyciągu jednego z czterech działów księgi wieczystej, w których zapisane są poniższe informacje:

 • W dziale pierwszym – I – O: księgi wieczystej wpisane są dane pochodzące z Państwowej Ewidencji Gruntów, a więc dane określające położenie nieruchomości, jej adres, powierzchnię, I- Sp: spis spraw związanych z własnością – ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości.
 • W dziale drugim – oznaczenie właściciela, właścicieli, użytkownika wieczystego.
 • W dziale trzecim – wpisy różnych roszczeń (np. roszczenia kupującego mieszkanie o zawarcie umowy deweloperskiej). W tym dziale wpisuje się również służebności gruntowe obciążające nieruchomość. Można się więc dowiedzieć m.in., czy właścicielowi sąsiedniej działki służy prawo przejazdu i przechodzenia przez nieruchomość oraz czy działka nie jest obciążona służebnością przesyłu, czyli prawem firm przesyłowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych etc.) do korzystania z danej nieruchomości. W tym dziale znajdują się również informacje o egzekucji z nieruchomości, np. w najbliższym czasie komornik planuje ją zlicytować.
 • W dziale czwartym – tu wpisuje się hipoteki, jeżeli więc dana osoba zaciągnęła kredyt hipoteczny, to informacje na temat wysokości tego zabezpieczenia będą wynikały z tego właśnie działu. Z tego też działu wynika, czy na nieruchomości nie doszło do ustanowienia hipoteki przymusowej, np. przez fiskusa czy ZUS.

Ile kosztuje odpis z Księgi wieczystej?

Koszty uzyskania odpisów ksiąg wieczystych:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,

za wyciąg z księgi wieczystej:

 • z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
 • z trzech działów KW – 25 zł,
 • z czterech działów KW – 30 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

Ile kosztuje odpis z KW z apostille?

Standardowy

Na czas, priorytetowo.

197

Czas na usługę 3-4 dni.

Usługa apostille w cenie.

KW z Ministerstwa Sprawiedliwości.

SMS powiadomienia o statusie.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Dolicz opłaty urzędowe za KW oraz 60 zł za apostille.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Ekspresowy

Wszystko co możemy zrobić.

397

Czas realizacji 24 h.

Usługa apostille w cenie.

SMS i e-mail statusy sprawy.

Skan KW na e-mail.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Możliwość odesłania konduktorem.

Do ceny dolicz opłaty urzędowe.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Zamów odpis KW z apostille.

Wnosimy opłaty.

My opłacamy. Nie musisz podawać swoich danych osobowych do płatności.

Od A do Z.

Wysyłasz numer KW i nie martwisz się o nic.

2 pakiety.

Wybierz odpowiedni tryb uzyskania odpisy z Ksiąg Wieczystych.

Darmowa konsultacja.

Nie masz pewności co do procesu uzyskania odpisu? Udzielimy odpowiedzi.

Załatwisz bez wizyty w Warszawie.

Bez wizyty w urzędach. Nie tracisz czasu na kolejki. Nie płacisz za paliwo, parkingi.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty.

Wymagania do uzyskania wypisu z KW

 • Numer księgi wieczystej
  Potrzebujemy numer księgi wieczystej, adres lub inne dane, które pozwolą ustalić szczegóły zamówienia.
 • Opcjonalnie:
 • Tłumaczenie przysięgłe – wykonamy na Twoje zlecenie.
 • Apostille wypisu z Ksiąg Wieczystych– możemy uzyskać w Twoim imieniu.

Co to jest Księga Wieczysta?

Księga wieczysta jest zbiór informacji, który przedstawia stan prawny danej nieruchomości. Dzięki niej możemy sprawdzić kto jest właścicielem nieruchomości,  czy przypadkiem nie jest ona np. obciążona hipoteką. Numer księgi wieczystej dla każdej nieruchomości jest indywidualny i niepowtarzalny.  Numer księgi wieczystej składa się:

 1. Czterech znaków oznaczających Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego
 2. Następnie oddzielony ukośnikiem 8-cyfrowy numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych.
 3. A dalej tzw. cyfra kontrolna.

Wypis z Księgi Wieczystej, Odpisy KW – informacje.

Czym różni się odpis zwykły od zupełnego księgi wieczystej?

Zwykły odpis KW: Dokument przedstawia ostatni obraz wpisów w księdze wieczystej wraz z aktualnymi wzmiankami, skargami, apelacjami i postępowaniami.

Zupełny odpis KW: Dokument okazujący pełny stan wpisów w księdze wieczystej oraz wpisy wykreślone, wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia sądowe, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Co to jest odpis z Księgi Wieczystej?

Jest to dokument przedstawiający ostatni stan wpisów we wskazanym dziale księgi wieczystej oraz wzmiankach, skargi i postępowania urzędowe.

Jak długo czeka się na odpis księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej która liczy do 100 stron, powinien zostać wydany od ręki. Przy dokumentach powyżej 100 stron, opis powinien być do odebrania następnego dnia roboczego.

Jak długo jest ważny odpis księgi wieczystej?

Ustawa dotycząca ksiąg wieczystych nie wyznacza okresu ważności odpisu księgi. Istnieje jednak zasada, że taki odpis jest ważny trzy miesiące. Im starszy odpis księgi wieczystej, tym większe prawdopodobieństwo że zostały wprowadzone zmiany w księdze.

Jak można uzyskać Odpis z Księgi Wieczystej?

Odpis KW możesz uzyskać:

 • fizycznie wydane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
 • elektronicznie przez Internet – system uzyskiwania wypisów z Ksiąg Wieczystych udostępniony przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl)

Sprawdź tematy pokrewne