Zaświadczenie o niekaralności – co to jest i gdzie uzyskać.

Zaświadczenie o niekaralności to potwierdzenie statusu w Krajowym Rejestrze Karnym. Odpis o niekaralności może wskazywać, że nie figurujesz w Rejestrze ale mieć też zapisy o zasądzonych wyrokach. Zaświadczenie możesz pobrać przez Internet lub w wersji papierowej. Wersja tradycyjna pozwala uzyskać dodatkowe legalizacje np. klauzulę Apostille. Wymagana jest w przypadku podejmowania pracy za granicą, czy do uzyskania niektórych rodzajów wiz.  

Zaświadczenia o niekaralności  w wersji tradycyjnej z pieczęcią Ministerstwa Sprawiedliwości. Wybierz odpowiedni tryb uzyskania odpisu z KRK. 

Dlaczego i jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Kiedy będziesz potrzebować?

Zaświadczenie KRK jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. Niektóre sytuacje opisane są literalnie i musisz okazać zaświadczenie o niekaralności. 

W związku z działalnością gospodarczą:

 • gdy otwierasz firmę transportową
 • chcesz uzyskać licencję taksówkarza
 • starasz się o pozwolenie na broń
 • bierzesz udział w niektórych przetargach
 • chcesz handlować paliwami lub złomem
 • starasz się o wizę pobytową lub obywatelstwo
 • chcesz handlować metalami szlachetnymi

Kiedy wykonujesz jeden z zawodów:

 • nauczyciel
 • opiekun dzieci na koloniach
 • policjant
 • księgowy
 • agent kredytowy lub ubezpieczeniowy
 • opiekun w przedszkolu
 • urzędnik (na różnych szczeblach)

Sytuacji, kiedy będziesz potrzebować odpisu z KRK będzie więcej. Wiele firm pośrednictwa pracy sugeruje dołączenie dokumentu o niekaralności do CV. W przypadku weterynarza, czy kierowcy wystarczy pisemne oświadczenie o niekaralności składane pod groźbą kary więzienia. Natomiast zaświadczenie o niekaralności z pieczątką Sądu może być dobrze widziane i zwiększy szanse na uzyskanie dobrej pracy. 

Pamiętaj, że możesz zamówić online. Wersja elektroniczna jest powszechnie używana, ale nie może być legalizowana do użycia poza Polską.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Kolejka

Załatwisz bez wizyty w sądzie

 • Bez wizyty w sądzie lub ministerstwie.
 • Bez kolejek i płacenia za parking.
 • Bez chodzenia od okienka do okienka.
Proces

Od A do Z

 • Kompleksowa usługa całego procesu.
 • Pomożemy w usługach dodatkowych: tłumaczenia, uzyskanie apostille.
Dokumenty

Uzupełniamy formularze

 • Pomagamy uzupełnić druki urzędowe.
 • Nie masz drukarki? Wyślemy wypełnione druki do podpisu.

Ile kosztuje dokument o niekaralności?

Standard

197 zł

Czas realizacji 4-5 dni

Opłata sądowa 30 zł w cenie

Pełnomocnictwo 17 zł w cenie

Odsyłamy listem poleconym

Pakiet VIP

397 zł

Czas realizacji 1-2 dni

Wszystkie opłaty sądowe w cenie

Odsyłamy dokument kurierem

Skan wysyłamy na e-mail

Kurier i list polecony na terenie Polski.

Zamów zaświadczenie online

Otrzymasz wersję papierową z pieczęcią Ministerstwa Sprawiedliwości bez wychodzenia z domu.

Zaświadczenie o niekaralności

Cel uzyskania zaświadczenia

Rodzaj danych , które mają być przedmiotem informacji o osobie:

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Dyskrecja

Wewnętrzne procedury, ogniotrwały sejf, 24h ochrona biura.

Szybka procedura

Poprowadzimy procedurę, aby dokument był gotowy jak najszybciej.

Doświadczenie

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu różnych dokumentów i wiz od 15 lat.

Co mówią klienci?

Usługi na najwyższym poziomie, a przede wszystkim świetny kontakt! W pełni elastyczny i przede wszystkim orientujący się w tym co robi Personel, traktujący klienta indywidualnie, co w dzisiejszych czasach jest prawie nieosiągalne! Polecam!!

Jakość obsługi na najwyższym poziomie. Fachowe doradztwo, pełen profesjonalizm. Oby więcej takich ludzi. – Magda Tomaszewska

Pozytywne: Czas reakcji, Jakość, Profesjonalizm Świetna obsługa, polecam każdemu. – Arcadio Morales

Wymagania do uzyskania zaświadczenia o niekaralności

 • Opcjonalnie:
 • Tłumaczenie przysięgłe – jeśli potrzebujesz.
 • Legalizacja – uzyskamy legalizację dokumentu, w tym apostille.

Opłaty urzędowe : 30 PLN

Spodziewany czas : 3 days

Jak otrzymać poświadczenie KRK?

 • Wypełnij wniosek i prześlij do nas.

  Skorzystaj z opcji wniosku online. Wypełnimy druki urzędowe. Wystarczy, że podpiszesz i prześlesz do nas.

  Czytelne strony

 • Aplikacja w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Zaświadczenie uzyskujemy w ministerstwie lub sądzie okręgowym.

  Różne formaty

 • Dokument gotowy.

  Odeślemy na wskazany adres.

  Dokumenty

Uwagi:
 • Wersja papierowa ma szersze zastosowanie.
Potrzebujesz:
 • Wniosek i pełnomocnictwo.

Jakie informacje znajdują się na zaświadczeniu?

Dokument o niekaralności może zawierać całe mnóstwo informacji. Jeśli nie widniejesz w rejestrze, to zobaczysz adnotacje “NIE FIGURUJE”. Natomiast jeśli masz bogatą kartotekę, to dokument pokaże wszystkie dane, które widnieją w rejestrze. Przede wszystkim:

 • prawomocne wyroki
 • orzeczone kary albo środki karne, zabezpieczające, wychowawcze
 • zawieszenia wykonywania kary
 • odroczenia wykonywania kar
 • warunkowe zwolnienia
 • orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym
 • informacje o środkach wychowawczych albo leczniczo-wychowawczych
Zaświadczenie o niekaralności wzór

Sprawdź jak wygląda dokument.

Zaświadczenie o niekaralności - wzór
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Zaświadczenie KRK – pytania i odpowiedzi

Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Poświadczenie o niekaralności uzyskasz w punktach informacyjnych KRK (Krajowy Rejestr Karny) – Wykaz punktów. Jeśli chcesz pobrać wydruk w Warszawie, uzyskasz go w Ministerstwie Sprawiedliwości przy ulicy Czerniakowskiej 100. Wniosek możesz złożyć osobiście lub przy pomocy innej osoby czy poczty. 

Ile kosztuje?

Cena za wydanie zaświadczenia w formie pisemnej wynosi 30 zł. Jeśli chcesz złożyć wniosek elektronicznie, wówczas kwota jest niższa i wynosi 20 zł. Uiszczenie opłaty sądowej możesz opłacić w punkcie kasowym ministerstwa. 

Jak uzyskać zaświadczenie przez pełnomocnika?

Możesz aplikować o wydanie odpisu z KRK przez pełnomocnika. Musisz przygotować odpowiedni druk, w którym wskażesz swoje dane oraz dane osoby upoważnionej. Pamiętaj aby wpisać imię i nazwisko osoby, numer pesel, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego. Pełnomocnik występuje o udzielenie informacji w Twoim imieniu.

Jaki jest koszt pełnomocnictwa?

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Nie dotyczy członków najbliższej rodziny.

Wpłat dokonać można na kilka sposobów:

 • za pomocą znaczków sądowych
 • gotówką w kasie MS lub w kasie Sądu
 • przelew na konto ministerstwa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz od biura informacyjnego albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Siedziba ministerstwa to Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Jednak pamiętaj, że dokument pobiera się pod innym adresem: ul Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.

Czy zaświadczenie otrzymam poza miejscem zameldowania albo siedziby firmy?

Zarówno miejsce zameldowania jak i siedziby firmy nie mają znaczenia. Druk o zaświadczenie o karalności można złożyć lub wysłać w każdym dostępnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Na przykład wniosek o udzielenie informacji o osobie zamieszkałej we Wrocławiu otrzymasz w punktach w innych miastach. 

Kto może być zwolniony z opłaty?

Ustawa na temat Krajowego Rejestru Karnego mówi, że kosztów za wydanie odpisu z KRK nie ponosi:

 • wolontariusz
 • kandydat na kierownika wypoczynku
 • wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży

Czy mogę uzyskać apostille na zaświadczeniu o niekaralności wydanym przez internet?

Niestety nie jest to możliwe. Apostille i legalizacja zaświadczenia o niekaralności  uzyskasz wyłącznie na specjalnym druku wydawanych w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Musisz mieć dokument w wersji papierowej z wymaganymi pieczątkami.

W jakim języku wydawane? 

Najczęściej dokument KRK wydawany jest tylko w języku polskim. Dokument możesz zlecić do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. W zależności od sytuacji i wymagań, tłumaczenie przysięgłe jest także legalizowane do obrotu prawnego za granicą. Więc powinno być w oryginale z pieczątką tłumacza. W specjalnych sytuacjach możesz wystąpić o druk wielojęzyczny, ale musisz to uzasadnić.

Ile czeka się na zaświadczenie KRK?

Zaświadczenie są wydawane „od ręki”. Otrzymasz go w godzinach pracy danego punktu informacyjnego. Musisz sprawdzić wcześniej w jakich godzinach otwarty jest punkt. Bardzo często ustawiają się długie kolejki chętnych. 

Czy mogę starać się o dokument o niekaralności dla firmy?

Tak. Dokument o niekaralności dla podmiotu zbiorowego może otrzymać każda osoba, która jest upoważniona do reprezentacji firmy. Musi być to zgodnie z KRS. Może go złożyć też pełnomocnik firmy. Rekomendujemy nasze usługi. 

Czy mogę otrzymać poświadczanie o niekaralności z datą wsteczną?

Zaświadczenia wydawane są z datą złożenia wniosku. Pokazuje stan prawny na moment wydania odpisu. 

Ile jest ważne zaświadczenie?

Przepisy dotyczące wydawania zaświadczenia nie regulują kwestii jego ważności. Co do zasady dokument nie ma terminu, po którym jego ważność wygasa. Jednak partner biznesowy lub pracodawca mogą poprosić o przedstawienie dokumentu z aktualną datą. W przypadku posługiwania się dokumentem w obrocie gospodarczym, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, podpisywania umów, itp. 

Czy pracodawca może wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie z Rejestru dotyczącym swojego pracownika?

Tak. Jednak we wniosku pracodawca musi wskazać konkretny przepis prawa, z którego wynika konieczność okazania zaświadczenia KRK. Mówi o tym wprost Art. 6 punkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

Czy obywatel innego państwa może uzyskać zaświadczenie z polskiego krajowego rejestru karnego?

Tak. W przypadku obywateli państw niebędących członkiem UE, obowiązują takie same zasady jak w przypadku obywateli polskich.

Jeśli zapytanie składa osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego UE procedura jest nieco inna. Pracownik Rejestru Karnego musi wysłać zapytanie o taką osobę do państwa jego obywatelstwa. Następnie załącza tę informację do wydawanego odpisu.

Jaki druk wymagany jest do zaświadczenia o niekaralności?

Zaświadczenie z KRK wydawane jest na specjalnych drukach, które można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Sprawdź, gdzie pozyskasz aktualne poświadczenie z KRK. Jeśli nie możesz udać się tam osobiście, skorzystaj z naszej pomocy.

Wykaz wybranych Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. Pełną listę znajdziesz na naszej stronie – Lista Punktów Rejestru Karnego. Punkty znajdują się przy danym Sądzie Okręgowym:

Gdańsk – Krajowy Rejestr Karny

Tel./Faks (58) 32 13 172
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 GDAŃSK

KRK Katowice

Tel. (32) 60 70 490 i (32) 60 70 234
ul. Francuska 38
40-028 KATOWICE

Krajowy Rejestr Karny – Kraków

Tel. (12) 61 95 814
ul. Przy Rondzie 7
31-547 KRAKÓW

Adres Krajowego Rejestru Karnego – Poznań

Tel. (61) 62 83 093
ul. Hejmowskiego 2
61-736 POZNAŃ

Adresy Krajowego Rejestru Karnego – Warszawa

Tel. (22) 44 07 221
Al. Solidarności 127
00-898 WARSZAWA

SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE 

Tel. (22) 50 91 150
ul. Terespolska 15A
03-813 WARSZAWA

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA 

Tel. (22) 55 39 169
ul. Marszałkowska 82
00-517 WARSZAWA

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA 

Tel. (22) 32 86 742
ul. Kocjana 3

Informacji o osobie w Krajowym Rejestrze Karnym dla miasta Wrocław

Tel. (71) 33 69 362
ul. Sądowa 1 (wejście od ul. Podwale 30)
50-046 WROCŁAW

Procedura umożliwiająca pobrać zaświadczenie o niekaralności jest prosta i szybka. Jeśli natomiast wysyłają Państwo do nas dokumenty i mamy zaświadczenie również wysłać, wówczas nasza pomoc może zająć nawet około 7 dni (zależy od wyboru usług poczty lub kuriera). Taksa wnoszona jest przez bank polski. Najważniejsze adresy do zapamiętania to m.in. ul Czerniakowska 100 00-454 Warszawa. Jest to adres Ministerstwa Sprawiedliwości. Więcej odpowiedzi na stronie: ems.ms.gov.pl.

Korzystając ze stron internetowych czy dokonując płatności on-line zalecamy każdorazowo czyszczenie plików cookies z danych i przeczytanie co zawiera polityka prywatności. 

Sprawdź inne procedury uzyskania klauzuli apostille i legalizacji dokumentów: