Notariusz online

W dawnej Polsce zwany Rejentem. Jest to osoba zaufania publicznego. Z racji wykonywanych czynności, większość z nich odbywa się w kancelarii Notariusza. Możemy pomóc w niektórych czynnościach, które nie wymagają fizycznej obecności w kancelarii notarialnej. Skorzystaj z formularza “Notariusz online“, aby zamówić usługę.

Notariusz online – usługi

Kopa notarialna

Dokument, który poświadczony przez Notariusza staje się prawnym dokumentem i może być użyty jak oryginał. Stosuje się w przypadku bardzo wielu dokumentów, zwłaszcza, gdy pozostawienie oryginału w jakimś urzędzie jest niemożliwe. Np. kopia dowodu osobistego, paszportu itp.

Taksa notarialna to 6 zł + VAT (7,38 zł)

Umowa spółki osobowej i status spółki

Przygotowujemy dokumenty założycielskie spółek: jawna, partnerska, komandytowa. Dodatkowo możesz zamówić status spółki: akcyjnej, komandytowo-akcyjnej.

Opłata uzależniona od kapitału zakładowego. Przy spółce z o.o. o minimalnej wysokości kapitału zakładowego: taksa – koszty są następujące 196.80 zł + podatek PCC – 21 zł + koszty wypisów 7,38 zł za stronę.

Notarialne poświadczenie stanu faktycznego, daty pewnej

Wykorzystywane w sytuacjach, gdy wymagane jest poświadczenie jakiegoś stanu faktycznego lub istnienia dokumentu w danym czasie. Często wykorzystywane czynności to potwierdzenie zawartości strony internetowej, zawartości przesyłek, kopert, czy okazania dokumentu w danym dniu i określonej godzinie.

Opłata notarialna 246 zł. Dodatkowo wypisy, gdzie 1 strona to koszt 7,38 zł

W celu uzyskania kopii notarialnej / odpisu notarialnego dokumentów należy wysłać do nas oryginał, na podstawie którego notariusz poświadczy dokumenty. Koszt notarialnego poświadczenia dokumentów jest uzależniony od ilości stron dokumentu.

Wymagania do uzyskania kopii notarialnej

  • Oryginał dokumentu. – Wymagany do sporządzenia kopii notarialnej.
  • Zgoda RODO
  • Opcjonalnie:
  • Legalizacja w Sądzie Okręgowym– legalizacji oryginału i kopii notarialnej. Jeśli potrzebujesz poświadczenia. Koszty sądowe – 26zł za każdy dokument.
  • Apostille – oryginału i kopii notarialnej. Koszty urzędowe to 60zł za każdą pieczęć Apostille.
  • .

Cennik Notariusz online

Proste zasady bez żadnych “haczyków”. Jedyne dodatkowe opłaty jakie poniesiesz zlecając prace nam:

Standard

97 zł *

  • Czas realizacji 3-4 dni robocze

+ taksa notarialna

Ekspres

147 zł *

  • Realizacja w 1-2 dni robocze

+ opłata notarialne

Super Ekspres

247 zł *

  • Nawet w 4 godziny **

+ taksa notarialna

** dokumenty musimy mieć do 8:30 w dniu roboczym

* Opłata dotyczy usługi Notariusz online a nie dokumentu. Jeśli za jednym razem zrobimy 5 kopii notarialnych Twoich dokumentów to pobieramy 1 opłatę. Np. usługa wykonania kopii notarialnej dyplomu, suplementu i umowy będzie kosztować 97 zł + opłata notarialna.
Pamiętaj także, że jeśli dziś prześlesz 1 dokument a za 2 dni doślesz kolejny to opłatę policzymy 2 razy.
(dotyczy maksymalnie 10 dokumentów. Za każdy kolejny 15 zł)

Zamów usługę online

Podaj więcej szczegółów np. ilość, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Na czym polega notarialne poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem?

Poświadczenie przez notariusza zgodności kopii (odpisu lub wyciągu) z okazanym oryginałem pozwala na posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach. Tworząc kopię notarialną, notariusz nadaje dokumentowi moc prawną oryginału. W niektórych przypadkach nie jest możliwe pozostawienie oryginału dokumentu w urzędzie (np. gdy posiadamy wyłącznie jeden egzemplarz) i wykonanie poświadczenia notarialnego jest jedyną szansą na pozytywne załatwienie sprawy.


Notariusz – pytania i odpowiedzi

Co to jest kopia notarialna?

Na podstawie okazanego oryginału notariusz dokonuje kserokopii dokumentu. Na kserokopii zostaje umieszczona informacja, iż dokument został poświadczony przez Notariusza. Po zakończeniu czynności notarialnych, na dokumencie musi się znaleźć numer repertorium, pieczęć oraz nazwisko notariusza.

Co to jest wypis notarialny?

Wypis stanowi dokładną kopię oryginału. W wypisie notarialnym nie uwzględnia się żadnych poprawek oraz adnotacji. Jest wierną kopią oryginału i w obrocie prawnym może być stosowany z nim zamiennie.

Co to jest odpis notarialny?

Odpis notarialny zawiera pełną treść oryginału aktu notarialnego, nie jest jednak jego dosłowną kopią. Opisać w nim można zarówno treść jak i sam wygląd dokumentu. W odpisie notarialnym zapisane zostają wszelkie adnotacje lub poprawki.

Co to jest wyciąg notarialny?

Wyciąg notarialny sporządzany jest na podstawie oryginału dokumentu jednak zawiera wyłącznie jego fragmenty, które są istotne ze względu na brzmienie dokumentu. Kancelaria notarialna dokonuje czynności notarialnych wyłącznie części dokumentu i ta część jest poświadczana. Oczywiście na dokumencie widnieje informacja, iż dokument zawiera informacje „wyciągnięte” z oryginalnego dokumentu.

Ile kosztuje poświadczenie notarialne?

Koszt uzyskania poświadczenia notarialnego za zgodność z oryginałem wynosi 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę A4. Cena ta jest wartością maksymalną i może być negocjowana (np. w przypadku bardzo dużej ilości stron do poświadczenia).

Kto może uzyskać poświadczenie notarialne?

Każdy kto znajduje się w posiadaniu oryginału dokumentu. Nie jest wymagane uzyskanie pełnomocnictwa od podmiotu, którego dokument dotyczy.

Czy notariusz może również poświadczyć dokumenty prywatne?

Tak. Kancelaria notarialna poświadcza zarówno dokumenty urzędowe jak i dokumenty prywatne. Dokumenty prywatne stanowią dowód, iż dana osoba dokument podpisała. Warto jednak zaznaczyć, iż sporządzony notarialnie odpis dokumentu prywatnego nie staje się dokumentem urzędowym. Notariusz nie poświadcza dokumentu a jedynie jego zgodność z oryginałem (w całości lub części).

Co w przypadku gdy oryginalny dokument posiada cechy szczególne (uszkodzenia, znaki wodne)?

W takiej sytuacji oczywiście nie są one przenoszone na kopię notarialną dokumentu. Notariusz w wykonanym poświadczeniu stwierdza ewentualne cechy szczególne i opisuje je w klauzuli poświadczeniowej.

Czy notariusz może poświadczyć dokumenty wydane elektronicznie?

Niestety nie. Dokumentów wydanych elektronicznie kancelaria notarialna nie opatruje pieczęcią notarialną.

Czy notariusz może odmówić wykonania poświadczenia notarialnego?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, na każdym etapie sprawy ma prawo odmówić wykonania określonej czynności notarialnej. Jeśli notariusz uzna, że jest ona niezgodna z prawem lub jeśli jest sprzeczna z interesami stron postępowania, poświadczenie nie zostanie wykonane. Odmowa musi zostać przez notariusza zaprotokołowana. Przysługuje od niej odwołanie, które należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia uzyskania odmowy.

Czy do uzyskania poświadczenia notarialnego wymagane jest okazanie dowodu osobistego?

Poświadczenie notarialne nie wymaga okazania dowodu osobistego lub żadnego innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Sprawdź tematy pokrewne

Apostille

MSZ

Sąd Okręgowy w Warszawie

Apostille KRS

Zaświadczenie o niekaralności