Odpis KRS z apostille

Odpis KRS najczęściej pobierany jest przez przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić wiarygodność partnerów biznesowych. Znajdziesz tam wiele cennych informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej wzajemnej współpracy.

Do kogo kierujemy usługę?

Nasza usługa skierowana jest głównie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują papierowej wersji wypisu z KRS. Najczęściej spotykane cele to:

 • konieczność przedstawienia w pełni wiarygodnego dokumentu z pieczątką Ministerstwa Sprawiedliwości. Taki dokument gwarantuje w 100% prawdziwość dokumentu.
 • potrzeba okazania zalegalizowanego dokumentu do obrotu poza Polską. W wielu przypadkach kontrahenci poza granicą Polski wymagają dokumentu rejestracyjnego spółki z uwierzytelnieniem apostille lub pieczęciami ambasady kraju docelowego.
 • w przypadku pewnych czynności poza Polską – np. otwarcia konta bankowego, zakupu nieruchomości. Tu także dokument rejestracyjny musi być w oryginale i zalegalizowany przez MSZ lub ambasadę kraju docelowego.
Odpis z KRS - video

Pamiętaj, że odpis z KRS możesz w każdej chwili sprawdzić na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Dostępny jest bezpłatnie i dostęp do informacji jest otwarty dla każdego. – https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Ile kosztuje odpis z KRS z Apostille?

Ekonomiczny

Tanio, planuj z wyprzedzeniem.

97

+ 100 zł za uzyskanie odpisu

Czas realizacji 14-16 dni.

Usługa apostille w cenie.

Dokument odsyłamy kurierem.

Do ceny dolicz opłaty dla Ministerstwa 30 lub 60 zł + 60 zł za apostille.

Standardowy

Na czas, priorytetowo.

197

+ 100 zł za uzyskanie odpisu

Czas na usługę 3-5 dni.

Usługa apostille w cenie.

KRS z Ministerstwa Sprawiedliwości.

SMS powiadomienia o statusie.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Dolicz opłaty urzędowe 30 lub 60 za KRS oraz 60 zł za apostille.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Ekspresowy

Wszystko co możemy zrobić.

297

+ 200 zł za uzyskanie odpisu

Czas realizacji 24 h.

Usługa apostille w cenie.

SMS i e-mail statusy sprawy.

Skan KRS na e-mail.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Możliwość odesłania konduktorem.

Do ceny dolicz opłaty urzędowe.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Zamów odpis KRS z apostille.

Wnosimy opłatę.

My opłacamy. Nie musisz podawać swoich danych osobowych do płatności.

Od A do Z.

Wysyłasz NIP firmy i nie martwisz się o nic.

3 pakiety.

Wybierz odpowiedni tryb uzyskania KRS.

Darmowa konsultacja.

Nie masz pewności co do procesu uzyskania KRS. Udzielimy odpowiedzi.

Załatwisz bez wizyty w Warszawie.

Bez wizyty w urzędach. Nie tracisz czasu na kolejki. Nie płacisz za paliwo, parkingi.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty.

Wymagania do uzyskania odpisu KRS

 • Numer NIP lub KRS firmy.
  Potrzebujemy numer KRS lub NIP oraz dane firmy, której dokument mamy pobrać. Prosimy pamiętać, żeby podać dokładny REGON, NIP lub dokładną nazwę firmy.
 • Rodzaj odpisu
  Wypis aktualny kosztuje 30,00 zł a wypis pełny 60,00 zł
  Aktualny pokazuje obecny stan spółki, natomiast pełny zawiera pełną historię spółki wraz ze wszystkimi zmianami.
 • Zgoda RODO
 • Opcjonalnie (jeśli potrzebujesz)
 • Legalizacja zwykła lub apostille.
 • Tłumaczenie przysięgłe. Możemy także zrobić na Twoje zlecenie.

Co może przekonać Cię do naszej usługi?

Natalia Konsultacja wizowa

Ponad 400 referencji. 120,000 spraw.

Każda z nich podpisana z imienia i nazwiska przez osoby decyzyjne w firmach lub instytucjach. Jesteśmy najbardziej rekomendowaną firmą wizową w Polsce.

120 000 spraw. Tyle zleceń przeprowadziliśmy od 2006 roku.

Taras Konsultacja wizowa

Pewnie i bezpiecznie.

Na rynku od 2006 roku. Jesteśmy autoryzowanym agentem w kilku ambasadach w Warszawie i Berlinie.

Budynek monitorowany 24 h z ochroną i rejestracją wejść.

Ogniotrwały sejf.

Zabezpieczony system przechowywania danych.

Monitoring 24h pracy biura.

Odpis KRS to dokument wydawany przez Krajowy Rejestr Sądowy, który zawiera informacje o firmie, w tym jej numer KRS, nazwę, siedzibę, przedmiot działalności i wiele innych. Podczas składania wniosku o odpis KRS, konieczne jest podanie niektórych danych osobowych. Wszelkie dane przetwarzane są zgodnie z polityką przetwarzania danych osobowych. W celu przesłania odpowiedzi, konieczne jest podanie dobrowolnie swojego adresu e-mail lub innych danych kontaktowych.

Co to jest odpis KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy wydaje szereg dokumentów. Jednym z nich jest odpis z KRS, który przedstawia historię i aktualną sytuację podmiotu. Informacje podzielone są na sześć działów, a każdy z nich zawiera inne informacje.

Jakie informację znajdują się w KRS?

Dzięki zapisom w rejestrze uzyskasz informację na temat statusu prawnego danego podmiotu. Sprawdzisz czy firma jest spółką jawną, spółką z o.o. lub ma status organizacji pożytku publicznego. Dokument zawiera sposób jej reprezentacji – kto i w jaki sposób reprezentuje firmę lub organizację. Także widnieją tam informacje na temat wysokości kapitału zakładowego oraz informacje o zadłużeniu oraz zaległościach podatkowych.

Dział 1

Przedstawia podstawowe informacje o podmiocie i jego formę prawną.

Dział 2

Informuje o reprezentacji podmiotu. Możesz zapoznać się kto może podpisywać wiążące prawnie umowy, jaką pełni rolę w podmiocie np. prezesa czy prokurenta.

Dział 3

To informacja o rodzaju PKD jako głównego dla podmiotu. Znajdziesz tu także wiadomość o sprawozdaniach finansowych oraz datach ich złożenia.

Dział 4

Dotyczy informacji skarbowych np. zaległości w podatkach, składach na ZUS. Znajdziesz też informacje o toczących się egzekucjach toczonych przeciwko danemu podmiotowi i wszystkich szczegółach z tym związanych np. zabezpieczeniach majątkowych.

Dział 5

Informuje o ewentualnym powołaniu kuratora dla pomiotu.

Dział 6

To informacje głownie dotyczące likwidacji czy stanu upadłości podmiotu.

Jak uzyskać wypis z KRS?

Wydawany jest przez rejestr sądowy a dostęp do danych publicznych możliwy jest dla każdego zainteresowanego. Wystarczy, że otrzymamy od Państwa dane podmiotu, którego dokument chcą Państwo uzyskać. Dane jakich potrzebujemy to: pełna nazwa spółki, adres, NIP lub Regon. Prosimy również o informację, jaki rodzaj wyciągu mamy pozyskać.

Wniosek o odpis z KRS
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Odpis KRS – pytania i odpowiedzi

Co to jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to oficjalna baza danych prowadzona przez sądy rejestrowe w Polsce, zawierająca informacje o przedsiębiorstwach i organizacjach, w tym ich danych identyfikacyjnych, takich jak nazwa, siedziba, numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także informacje o zarządzie, członkach organów nadzorczych, celu działalności, kapitale zakładowym i innych szczegółach związanych z działalnością danej firmy.

KRS ma na celu zapewnienie przejrzystości i jawności działań przedsiębiorstw oraz umożliwienie monitorowania ich działalności przez organy administracyjne i inwestorów. Wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje w Polsce są zobowiązane do rejestracji w KRS, a wszelkie zmiany w danych, takie jak zmiana nazwy, siedziby czy składu zarządu, muszą być zgłoszone i zaktualizowane w KRS.

Czym różni się odpis od wyciągu?

Pełny lub odpis aktualny zawiera 6 działów. Możesz uzyskać tylko jeden dział, chociaż z reguły pozyskujemy całość informacji. Dokument zawierający informacje z wszystkich 6 działów to odpis z KRS a tylko jeden lub kilka działów to wyciąg z KRS.

Odpis z KRS najczęściej jest wydawany dla przedsiębiorców chcących sprawdzić historię zadłużenia swojego potencjalnego kontrahenta przed podpisaniem z nim umowy o współpracę, ale również jest on wymagany w procesach sądowych lub przez urzędy.

Czy w KRS znajdę informację o podmiotach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

W Rejestrze Sądowym nie znajdziemy informacji dotyczących jednoosobowych działalności gospodarczych. Właściwym dla nich jest spis Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wypis z CEIDG).

Jak uzyskać klauzulę apostille?

Apostille KRS wydawane jest przez MSZ. Jest to poświadczenie dokumentu, sporządzonego w jednym państwie, uprawniające do legalnego posługiwania się tym dokumentem w innym państwie. Apostille uzyskasz tylko na wersji tradycyjnej dokumentu. Musi mieć odpowiednie pieczęci i podpis urzędnika.

Czym się różni odpis pełny od aktualnego?

Odpis pełny zawiera informacje dotyczące podmiotu, od początku prowadzenia jego działalności, czyli od pierwszego wpisu. Aktualny odpis to bieżące treści o historii wpisów. Jest stan na konkretny dzień uzyskania dokumentu. Oznacza to, że odpis ten zawiera najświeższe informacje o przedsiębiorstwie, takie jak nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji REGON czy NIP, a także informacje o osobach zarządzających i członkach organów statutowych. Nie zawiera jednak danych historycznych np. poprzednich właścicieli, zmian siedziby spółki czy innych danych, które zostały zmienione.

Ile kosztuje odpis KRS?

Koszt uzyskania pełnego odpisu z KRS wynosi 60 zł. W przypadku odpisu aktualnego opłata skarbowa to 30 zł.

Jak długo jest ważny odpis z KRS?

Odpis z KRS nie ma określonej daty ważności, ponieważ przedstawia stan rejestru w momencie jego wydania. Zawiera on informacje o firmie w momencie jego pobrania, takie jak nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, informacje o osobach zarządzających i reprezentujących firmę oraz informacje o wniesionych przeciwko niej sprawach sądowych. Ważność odpisu z KRS, może być określona przez instytucję, gdzie będziecie Państwo okazywać dokument. Przy składaniu ofert w przetargach publicznych lub przy ubieganiu się o finansowanie z funduszy unijnych możliwe jest określenie, że nie może być starszy niż np. 30 dni.

Czym się różni dokument wydany przez Internet od tego uzyskanego w sądzie?

Oba wyciągi mają moc prawną. Wydanie odpisu przez Internet jest bezpłatne. Jednak w przypadku chęci dalszej legalizacji dokumentu (np. w MSZ), wypis musi być dokumentem wydanym przez Sąd, w formie papierowej, z wymaganymi pieczątkami urzędowymi. Elektroniczną wersję pobierzesz ze strony: ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Dzięki możliwości pobrania e-odpisu z KRS online, uzyskanie informacji o firmie jest prostsze i szybsze, a sam dokument posiada taką samą wartość prawną jak odpis w formie papierowej. Musimy jednak pamiętać, e nie może być legalizowany. Do uzyskania apostille wymagana jest już wersja papierowa.

Ile trzeba czekać na wydanie odpisu KRS w formie papierowej?

Dokument wydawany jest „od ręki”. Warto jednak pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na złożenie większej niż 10 ilości wniosków, konieczne będzie zostawienie ich do rozpatrzenia w kolejnych dniach.

Papierowa wersja odpisu z KRS może być też potrzebna przy składaniu wniosku o kredyt w banku lub przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy europejskich. Często takie instytucje wymagają przedłożenia oryginału odpisu z KRS, a nie jego wersji elektronicznej. Może również zdarzyć się, że w niektórych krajach załatwianie pewnych formalności wymaga przedstawienia dokumentu w formie papierowej, a nie elektronicznej. Wtedy też najczęściej dokument musi być poświadczony pieczęciami apostille a w przypadku krajów, które nie honorują zapisu konwencji haskiej, przez konsulaty tych krajów.

Przykładem kraju, który może wymagać wersji papierowej odpisu z KRS jest Rosja. Wymóg ten dotyczy tam m.in. przedsiębiorstw, które chcą wziąć udział w przetargach publicznych. Zwłaszcza jeśli umowa ma charakter długoterminowy lub dotyczy znacznej wartości. Innym przykładem kraju, który może wymagać papierowej wersji KRS, są Chiny. W niektórych sytuacjach, np. przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, władze chińskie mogą zażądać przedstawienia wersji papierowej odpisu z KRS. Musi być poświadczone przez MSZ oraz konsulat chiński. W obu przypadkach możemy pomóc w uzyskaniu odpowiedniej legalizacji dokumentów handlowych do załatwienia spraw w Chinach, czy innym kraju.

Jakie informacje znajdziemy w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych znajdziemy informacje dotyczące osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, które mają kłopot z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. Znajdziecie Państwo imię i nazwisko dłużnika, nazwę firmy, numer NIP, PESEL lub REGON, informacje o zadłużeniu oraz informacje o postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużnika. Rejestr dłużników niewypłacalnych jest dostępny dla każdej osoby i instytucji, która chce zweryfikować informacje o dłużniku i upewnić się, że dana osoba lub firma nie figuruje na liście dłużników.

Czy mogę uzyskać dokument w języku angielskim?

Niestety nie, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje wyłącznie odpisy w języku polskim. Aby uzyskać dokument w innym języku należy go przetłumaczyć. Tłumaczenie powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak długo muszę czekać na legalizacje dokumentu z KRS (uzyskanie klauzuli apostille KRS)?

Czas oczekiwania uzależniony jest od wybranego trybu. W przypadku wybrania ścieżki korespondencyjnej, procedura może trwać nawet 2-3 tygodnie.
Osobiste stawiennictwo w instytucjach znacznie skraca czas oczekiwania. Nasza firma może uzyskać Apostille nawet w jeden dzień.

Czy muszę uzyskać apostille na dokumencie z KRS zanim użyję go za granicą Polski?

Większość instytucji zagranicznych wymaga takiego poświadczenia. Nie jest to jednak regułą. Trzeba pamiętać, że pieczęć apostille na odpisie KRS jest honorowana wyłącznie przez kraje, które podpisały dokument konwencji haskiej. W innych przypadkach musimy przeprowadzić legalizacje tradycyjną.


Gdzie pobieramy odpis z KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
22 397 65 15
XIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

Godziny otwarcia KRS

Poniedziałek 8:30-18:00;
Wtorek-piątek 8:30-16:00


Sprawdź także inne procedury uzyskania klauzuli apostille oraz pośrednictwo wizowe: