Zaproszenie dla cudzoziemca

Jeśli chcesz zaprosić do Polski obywatela kraju, na którym jest nałożony obowiązek wizowy w przypadku podróży do Polski, to cudzoziemiec aplikujący o taką wizę, powinien dołączyć do dokumentów zaproszenie dla cudzoziemca do Polski.

Dokument zaproszenia cudzoziemca wydawany jest przez Urząd Wojewódzki odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby zapraszającej lub siedziby firmy.

Zaproszenie dla cudzoziemca może być wystosowane od osoby prywatnej, firmy lub instytucji.

Rodzaje zaproszeń dla cudzoziemca

Prywatne

Aplikację składa osoba prywatna, rodzina. Cel: odwiedziny, łączenie rodzin, opieka, wizyty prywatne.

Biznesowe

Aplikację składa firma lub instytucja. Cel: wizyta handlowa, spotkania biznesowe, targi, konferencje.

W przypadku zaproszeń do pracy należy kontaktować się z innym wydziałem urzędu i procedura jest nieco inna. Uzależniona m.in. od narodowości osoby zapraszanej.

Zaproszenie dla cudzoziemca jest często obligatoryjne przy składaniu aplikacji o wizę do Polski.

Wymagania do zaproszenia dla cudzoziemca do Polski

 • Wypełniony wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
 • Upoważnienie. Prosimy o zapoznanie się z upoważnieniem. Dane naszego pracownika, który będzie prowadził Państwa sprawę podajemy indywidualnie.
 • Tytuł prawny do lokalu lub rezerwacja hotelu. Możesz okazać wyciąg z księgi wieczystej, umowę wynajmu lub inny dokument np. ze spółdzielni. Oryginały do wglądu i później zważamy z zaproszeniem a ksero zostawiamy w urzędzie.
  Możesz okazać rezerwację hotelową dla zaproszonego cudzoziemca. Najczęściej w zaproszeniach biznesowych. Musi być to rezerwacja potwierdzona przez hotel, zawierająca informacje, kto rezerwuje, dla kogo i na jaki czas. Rezerwacja jest weryfikowana przez urząd.
 • Wyciąg z konta lub umowa o pracę. Wyciąg z konta z dostępnymi środkami na koncie. Nie może być starszy niż 30 dni. Zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych. Może być także zaświadczenie z pracy o dochodach oraz wyciąg z konta z ostatnimi 3 przelewami z tytułu umowy.
 • Dokumenty firmowe w przypadku zaproszenia biznesowego. Kopia KRS, PIT-8 lub wyciąg bankowy. Ważne, aby zaproszenie podpisane było przez osobę widniejącą w KRS.
 • Zgoda RODO

Cennik

Proste zasady bez żadnych “haczyków”. Jedyne dodatkowe opłaty jakie poniesiesz zlecając prace nam:

Standard

197 zł

 • Czas realizacji 3-4 dni robocze *

+ opłata urzędowa 27 zł
+ pełnomocnictwo 17 zł

Ekspres

297 zł

 • Realizacja w 1-2 dni robocze *

+ opłata 27 zł
+ pełnomocnictwo 17 zł

 • * czas dotyczy naszej usługi. Najczęściej zaproszenie uzyskujemy we wskazanym czasie, ale termin może ulec zmianie w sytuacji przeładowania kalendarza Urzędu Wojewódzkiego.

Procedura uzyskania zaproszenia dla cudzoziemca do Rzeczypospolitej Polskiej

Złożenie dokumentów następuje w dniu umówionego spotkania według kalendarza dostępnego na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Oficjalnie urząd ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Skorzystaj z naszych usług aby zwiększyć szanse na uzyskanie zaproszenia w 1 dzień.

W przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów o zaproszenie dla obcokrajowca do przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwość uzyskania zaproszenia w ciągu tego samego dnia. Nie jest jednak to gwarantowane. System ewidencji zaproszeń jest bardzo skrupulatny, więc dokument ten musi być dobrze przygotowany.


Zaproszenie do Polski – najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi

Czym jest zaproszenie dla cudzoziemca?

Jest to dokument, który potwierdza fakt, że osoba zapraszana do Polski posiada środki finansowe w wysokości, która pozwoli pokryć koszty związane z podróżą i pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie zaproszenia nie można podjąć pracy w Polsce. Dokument ten może być okazany w trakcie procedury wizowej do wizy do Polski lub podczas kontroli granicznej.

Jakie środki powinienem posiadać na koncie?

Kwota na wyciągu musi być wartością 515 x liczba członków rodziny zapraszającej + cudzoziemiec. Np. rodzina zapraszająca to 3 osoby. Zaproszenie jest na miesiąc. Więc środki na koncie musza być większe niż 515 x 3+1 = 2060 zł.

Jak informuje Urząd Wojewódzki: zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca, nie mniejsze niż:

 • 200 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską;
 • 500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa w Europie;
 • 2.500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Jak długo oczekuje się na zaproszenie do Polski?

Zaproszenie wydawane jest w ciągu 30 dni. Natomiast doświadczenie podpowiada, że termin ten zwykle jest krótszy.

Czy mając zaproszenie do Polski cudzoziemiec może podjąć pracę?

Nie, ponieważ zaproszenie do Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia tylko i wyłącznie staranie się o wizę, wizyty u znajomych czy spotkania handlowe.

Dostałem odmowę przyznania zaproszenia. Czy zostaną zwrócone środki?

Nie, ponieważ opłata nie podlega zwrotom. Natomiast możesz skorzystać z trybu odwoławczego. Korzystając z naszych usług masz dużo większą gwarancję szybkiego i sprawnego załatwienia zaproszenia do przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ już na wstępnym etapie możemy zweryfikować dokumenty i z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko odmowy. Należy również pamiętać o tym, że istotne jest wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Jest to bowiem dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma znajomego lub rodzinę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest to także ze względu na to, że istnieje obawa, że przyjeżdżający cudzoziemiec nie będzie posiadał odpowiednich środków do pokrycia kosztów związanych ze swoim pobytem (a także pokrycia kosztów podróży powrotnej). Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów i zaproszenia.

Na jaki czas mogę zaprosić cudzoziemca?

Maksymalny czas zaproszenia to rok. Musisz pamiętać, że na ten czas należy okazać informację o wysokości środków posiadanych na koncie lub zaświadczenie z pracy o posiadanych dochodach.

Jak powinno wyglądać poprawne zaproszenie?

Powinno zawierać przede wszystkim dane osoby zapraszającej, np. małżonka zapraszającego cudzoziemca do Polski. Istotna jest także informacja na temat środków które powinien posiadać, aby przyjąć daną osobę na wskazany okres.

Czy wypis z księgi wieczystej musi być w oryginale?

Może być wydruk online z rejestru Ksiąg Wieczystych. Zlecając prace nam, wystarczy podać numer księgi. Jeśli do aplikacji dołączysz akt notarialny, to przekazujemy ksero. Oryginał wymagany jest do wglądu i jest zwracany wraz z gotowym zaproszeniem do Polski.

Cudzoziemiec starający się o zaproszenie do Polski będzie mieszkał w hotelu. Co w tym wypadku?

Rezerwacja hotelowa musi pokrywać się z datami, na jakie opiewa okres pobytu wskazany w zaproszeniu. Musi być dokładnie napisane, kto rezerwację robi i dla kogo. Rekomendujemy zrobienie bezpośrednio w hotelu i uzyskanie potwierdzenia. Rezerwacja musi być wiarygodna, potwierdzająca miejsce zakwaterowania, więc musza być odpowiednio przygotowane.
Jeśli członkowie rodziny zamieszkujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są w stanie przyjąć cudzoziemca u siebie w domu, to hotel jest niezbędny.

Zaproszenie do Polski chcę uzyskać przez firmę, którą prowadzę. Jakie dokumenty złożyć?

Trzeba dołączyć KRS, PIT-8 lub dokument rejestracji i PIT-36. Oprócz tego wyciąg z konta firmowego. Uwaga! Zaproszenie musi być podpisane przez osoby decyzyjne w firmie, czyli widniejące w KRS i zgodnie z KRS. Jeśli do podejmowania decyzji zobowiązane jest współdziałanie np. dwóch członków zarządu firmy, to muszą oni podpisać się zgodnie z zapisami w KRS.

Zaproszenie dla cudzoziemca wzór

Sprawdź jak wygląda zaproszenie dla obcokrajowca.

WizaSerwis.pl

Sprawdź tematy pokrewne

Wiza Schengen do Polski

Legalizacja pobytu czasowego

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy