Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – ile kosztuje i jak szybko uzyskać.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wydawane jest przez Urząd Wojewódzki właściwy dla siedziby firmy, która zatrudnia obcokrajowca. Dokument jest niezbędny aby legalnie zatrudnić i może być uzyskany przez spółkę prawa handlowego – np. spółkę z o. o., czy też osobę fizyczną lub prowadzącą działalność gospodarczą (CEIDG).

W niektórych przypadkach Zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Możesz skorzystać z uproszczonej procedury ubiegając się o Powierzenie wykonania pracy lub zgłosić oświadczenie w rejestrze PIP – Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy.

Rodzaje zezwoleń na pracę

 • Typ A – Najczęściej spotykany rodzaj zezwolenia. Dotyczy osób zatrudnionych przez pracodawcę z tytułu umowy świadczenia pracy.
 • Typ B – Przeznaczony dla członków zarządu, prokurentów, prezesów.
 • Typ C – Dotyczy pracowników delegowanych do pracy w Polsce powyżej 30 dni a zatrudnionych na stale w firmie zagranicznej powiązanej z firmą polską.
 • Typ D – Przeznaczony dla pracowników delegowanych do prac w Polsce do firmy bez powiązań kapitałowych. Praca wykonywana okazjonalnie np. serwis.
 • Typ E – Dla pracowników delegowanych do pracy na rzecz polskiej firmy i nie mieszczącej się w regulacjach typów B, C lub D.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Enjazti

Załatwisz online lub w urzędzie

 • Bez martwienia się o poprawność wypełnionych dokumentów.
 • Bez śledzenia przebiegu procedury.
 • Bez koniecznej wizyty w urzędzie.
Proces

Od A do Z

 • Kompleksowa usługa całego procesu od wyboru kodów PKD, kodu stanowiska pracownika i formy zatrudnienia.
 • Kompletujemy załączniki.
 • Pomagamy w uzyskaniu dodatkowych pozwoleń.
Dokumenty

Uzupełniamy formularze

 • Wypełnimy formularze rządowe.
 • Udzielamy pomocy na każdym etapie.

Ile kosztuje usługa uzyskania zezwolenia na pracę?

Pakiet standardowy

600 zł +VAT

Zezwolenie typ A

Konsultacja telefoniczna

Złożenie wniosku

Reprezentacja przed urzędem

Wniesienie opłat

Pakiet rozszerzony

900 zł +VAT

Zezwolenie typu B, C, D, E

Monitorowanie przebiegu aplikacji.

Konsultacja telefoniczna

Złożenie wniosku i załączników

Reprezentacja przed urzędem

Wniesienie opłat

Pakiet indywidualny

od 1000 zł +VAT

Dotyczy rozwiązań niestandardowych np. przygotowanie pomocy w przypadku częściowych braków dokumentów czy konieczności wykorzystania łączonych usług np. przy konieczności zatrudnienia w bardzo pilnym trybie.

W przypadku konieczności osobistych wizyt w innych urzędach niż Warszawa możemy doliczyć koszty podróży. Zawsze informujemy o tym wcześniej.

Zamów zezwolenie na pracę

Wypełnij zgłoszenie i zatrudnij cudzoziemca. Masz pytania? Zamów DARMOWE konsultacje.

Zezwolenie na pracę – krok 1
Typ zezwolenia
Zgoda RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę WizaSerwis Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do przedstawienia szczegółowej oferty związanej z zapytaniem.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

400 referencji

Każda z nich podpisana z imienia i nazwiska przez osoby decyzyjne w firmach lub instytucjach. Jesteśmy najbardziej rekomendowaną firmą w Polsce.

Ponad 100 000 zleceń

Na rynku od 2006 roku. Wiele tysięcy przeprowadzonych spraw. Jesteśmy autoryzowanym agentem w kilku ambasadach w Warszawie i Berlinie.

Bezpieczeństwo

 • Budynek monitorowany 24 h z ochroną i rejestracją wejść.
 • Ogniotrwały sejf.
 • Zabezpieczony system przechowywania danych.
 • Monitoring 24h pracy biura.

Wymagane dokumenty.

Każdy rodzaj zezwolenia to nieco inne dokumenty, jakie należy przedłożyć w Urzędzie. Uzależnione są od:

 • rodzaju firmy, która zatrudnia
 • narodowości cudzoziemca
 • stanowiska, które będzie obcokrajowiec zajmował
 • okresu zatrudnienia
 • rodzaju umowy

Wspólne dokumenty dla każdego rodzaju:

 • wniosek
 • oświadczenie o niekaralności
 • dokumenty pracownika – np. paszport
 • dokumenty firmy
 • poświadczenia zasadności złożenia wniosku o zezwolenie – np. umowa o pracę, powołanie na Prezesa Zarządu
 • pełnomocnictwo – w przypadku reprezentacji przez nas
Dokumenty wymagane do poszczególnych rodzajów zezwoleń:
 • odpis KRS
 • wyciąg z konta bankowego
 • dokumenty kadrowe
 • zamówienie, umowa pomiędzy firmami
 • i inne

Opłaty urzędowe : 100 PLN

Spodziewany czas : 60 days

Jak otrzymać wizę do Polski?

 1. Prześlij wypełniony formularz.

  Uzupełnij uproszczony formularz na naszej stronie. Prześlij załączniki.

  Wniosek online

 2. Opłać wybrany pakiet.

  Wnieś wymagane opłaty.

 3. Zezwolenie gotowe.

  Wyślemy na wskazany adres.

  Skan

Uwagi:
 • Istnieją różne tryby uzyskania zezwolenia w zależności od województwa.
Potrzebujesz:
 • Pełen komplet dokumentów.

Czym się różnią typy zezwoleń?

Każdy z typów zezwolenia odnosi się do innej okoliczności zatrudnienia.

Najbardziej popularna forma określona jako typ A odnosi się do zatrudnienia cudzoziemca przez firmę lub osobę fizyczną, mającą swoją siedzibę na terenie RP. W uproszczeniu, jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w swojej firmie, będziesz potrzebować zezwolenia typ A. Od Ciebie zależy, czy to będzie umowa o pracę, zlecenie czy inna dopuszczona prawem forma zatrudnienia.

Kolejne zezwolenie na pracę typ B odnosi się do sytuacji, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie spółki. Do tego grona zaliczymy: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu, czy Prokurenta. Procedura jest bardziej skomplikowana niż w przypadku Typu A i wykaz dokumentów jest dużo dłuższy.

Typ C przewidziany jest do zatrudnienia cudzoziemca delegowanego do oddziały, filii lub spółki zależnej na terenie RP. Należy pamiętać, że zależność pomiędzy spółkami określona jest odrębnymi przepisami i nie może być dobrowolnie interpretowana.

Z typem D mamy najczęściej odczynienia w przypadku delegowania pracownika z firmy zagranicznej, która nie jest powiązana z podmiotem polskim. Wykonywana praca ma charakter krótkotrwały. Dotyczy to głownie prac serwisowych czy montażu urządzeń. Mówimy wówczas o eksporcie usług.

Wszystkie inne sytuacje, które nie mają odzwierciedlenia w wymienionych sytuacjach obejmujących typy A, B, C lub D zawierają się w typie E.

Musisz pamiętać o kilku zasadach:
 • Od podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi zależy długość zezwolenia i może wynosić od 1 do 3 lat.
 • Istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia po zakończeniu okresu wskazanego w dokumencie.
 • Możliwe jest także kontynuowanie pracy bez konieczności wcześniejszego opiniowania. Informacja Starosty będzie potrzebna w przypadku, gdy zatrudniasz cudzoziemca na podstawie powierzenia pracy, opłacasz pełne składki ZUS i chcesz dalej zatrudniać danego pracownika.
 • Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wszelkie decyzje należą do kompetencji odpowiedniego Wojewody.

Co to jest zezwolenie na pracę typu A?

Dokument wydawany przez Wojewodę, który pozwala na legalne zatrudnienie obcokrajowca. Umowa jaką zawiera pracodawca może mieć różne formy i wykazana jest w zezwoleniu – np. umowa o pracę, zlecenie czy inna dopuszczona prawem polskim.
Dokument wskazuje pełne dane pracodawcy i pracownika, stanowisko i okres na jaki jest wydawane.

Wydawanie zezwolenia do pracy cudzoziemcowi, inaczej mówiąc zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest ściśle określone przepisami i odpowiednimi ustawami.

Dostęp do rynku pracy przez wydanie zezwolenia na pracę jest domeną Urzędu Wojewódzkiego. Na mocy wstawy z dnia z dnia 12 grudnia 2013 r., Urząd Wojewódzki odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub głównej siedziby firmy, wydaje zgodę na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładne zasady określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czym różni się zezwolenie na pracę a oświadczenie wykonania pracy?

Pierwsza forma przewidziana jest dla wszystkich narodowości, natomiast oświadczenie dotyczy uproszczonej formy uzyskania pozwolenia przeznaczonej dla wybranych krajów. Więcej na temat powierzenia: oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy.

Dla podmiotu powierzającego wykonywanie pracy jest to dużo prostsza i szybsza procedura uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Co to jest zezwolenie na pracę sezonową?

Specjalny rodzaj pozwolenia na pracę przewidziany dla firm, czy osób, których charakter funkcjonowania jest związany z sezonowością. Dotyczy to głównie rolnictwa i ogrodnictwa, ale także małej gastronomii czy pensjonatów. Ważne, że w przypadku firm, które chcą skorzystać z tej formy zatrudnienia cudzoziemca, wymaga się przedstawienia PKD, które pozwala na takie zatrudnienie.
Musisz pamiętać, że nawet jeśli Twoja firma wykonuje np. prace budowlane, które nie są możliwe do realizacji zimą, to nie możesz starać się o zatrudnienie w oparciu o dokument zezwolenia na prace sezonowe.

Jak mogę ten dokument w języku angielskim?

Pytani o “Zezwolenie na pracę” in English, określamy je jako work permit. Posługujemy się językiem angielskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i arabskim. Więc możesz kierować do nas zapytania w tych językach. Poniżej krótkie podsumowanie w każdym z tych języków.

Jak wypełnić pełnomocnictwo?

Odpowiedni dokument zostanie przez nas przygotowany. Należy go podpisać zgodnie z umocowaniem, które najczęściej znajduje się w KRS firmy. Pamiętaj, że zatrudniając cudzoziemca musisz także przygotować oświadczenie o niekaralności i ono także musi być podpisane przez osoby widniejące w KRS.

Jaki jest czas oczekiwania?

Wiele zależy od województwa, w którym znajduje się siedziba firmy. Urzędy zwykle pracują w kolejności zgłoszeń i najczęściej zezwolenia wydawane są w przedziale od 2 do 4 miesięcy. W województwie Mazowieckim, mamy możliwość skorzystania z kilku możliwości złożenia wniosków. Wybór odpowiedniego trybu może przyspieszyć wydanie decyzji.

E-zezwolenie na pracę, tryb koordynatorski, czy uzasadniona prośba o wcześniejsze wydanie decyzji, może znacznie przyspieszyć prace. Nie są to procedury, które możemy wykorzystać w każdej sytuacji.

Co to jest opinia Starosty i czy mogę być zwolniony z jej okazania?

Instytucje rynku pracy mają zadanie przeciwdziałania bezrobociu a zatrudnienie cudzoziemca nie może odbyć się bez pozytywnego zaopiniowania, które umożliwi taki krok.

Istnieje wąska lista zawodów, na które rynek pracy wykazuje większe zainteresowanie i są one zwolnione z konieczności opiniowania w Starostwie. Tym samym, w przypadku stanowiska pracy, które znajduje się na liście, nie ma konieczności uzyskania informacji Starosty.

Konieczność posiadania informacji Starosty, jest niezbędne w pozostałych przypadkach. Gdy ogłoszenie w urzędzie nie daje możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, wtedy wydawana jest decyzja pozytywna.

Nie zawsze wymagana jest taka procedura. Nie musisz okazywać opinii w przypadku innych kilku sytuacji np. przedłużając już istniejącą umowę, o ile opłacałeś składki na ZUS, czy zatrudniając cudzoziemca z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy do opieki lub korzystając z uproszczonej formy powierzenia wykonywania pracy. Także w przypadku delegowania reprezentanta firmy zagranicznej do pracy w filii firmy na terenie RP.

W innych przypadkach konieczna jest procedura uzyskania opinii urzędu Starosty, który może, ale nie musi wydać pozytywną dla Ciebie decyzję, umożliwiającą zatrudnienie obcokrajowca.

Proces uzyskania takiej decyzji zajmuje zwykle od 2 do 3 tygodni. Nie może on być pominięty, jeśli proponowane wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie widnieje na liście zawodów preferowanych.


Tematy pokrewne

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wiza do Polski

Zaświadczenie KRK

Zaproszenie dla cudzoziemca