Skip to content

Apostille – Legalizacja dokumentów

Dokumenty wydawane w Polsce często muszą być poświadczone zanim będziesz mógł je wykorzystać za granicą. Pomagamy w uzyskaniu apostille i poświadczenia dokumentów wydanych w Polsce. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o email bądź przeczytaj informacje poniżej. Podpowiemy, jaki rodzaj procedury może być potrzebny.

Dokumenty wydawane w Polsce często muszą być poświadczone zanim będziesz mógł je wykorzystać za granicą. Pomagamy w uzyskaniu apostille i poświadczenia dokumentów wydanych w Polsce. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o email bądź przeczytaj informacje poniżej. Podpowiemy, jaki rodzaj procedury może być potrzebny.

Tryb uzyskania dokumentu:

Czy wiesz już jakiej usługi potrzebujesz?
Czy dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego? Dość często oprócz oryginału wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. Oryginał wraca do Ciebie a tłumaczenie pozostaje w urzędzie za granicą.
Jeśli kraj docelowy nie honoruje zapisów konwencji haskiej, trzeba zalegalizować w odpowiedniej ambasadzie. Powyżej kilka przykładowych opcji, z którymi spotkasz się podczas uwierzytelnienia.
Product total
Options total
Grand total
Czy wiesz już jakiej usługi potrzebujesz?
Czy dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego? Dość często oprócz oryginału wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. Oryginał wraca do Ciebie a tłumaczenie pozostaje w urzędzie za granicą.
Jeśli kraj docelowy nie honoruje zapisów konwencji haskiej, trzeba zalegalizować w odpowiedniej ambasadzie. Powyżej kilka przykładowych opcji, z którymi spotkasz się podczas uwierzytelnienia.
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978485

Wymagania:

1.
Dokument

Dyplom, świadectwo, akt prawny, akt notarialny, wyciąg z sądu itd.
Wymagany jest oryginał z odpowiednią pieczęcią. W niektórych przypadkach możemy dokumenty uzyskać w Twoim imieniu np. zaświadczenie o niekaralności, tłumaczenie przysięgłe, kopię notarialną.

Apostille czy zwykła legalizacja dokumentów?

Apostille to poświadczenie wydawane przez MSZ na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską.

MSZ Apostille

WizaSerwis.pl – procedura apostille

Zwykła legalizacja dokumentów obejmuje dokumenty przeznaczone do wykorzystania w krajach nienależących do konwencji. Po uzyskaniu pieczęci w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym innym państwie.

Legalizacja dokumentów w ambasadzie

WizaSerwis.pl – procedura legalizacji zwykłej

* Apostille wydawane jest także przez NAWA i Kuratorium
Odnośnie “Zwykłej” legalizacji dokumentów – używamy tego sformułowania, aby odróżnić te dwie procedury poświadczenia.

Apostille i legalizacja dokumentów – pytania i odpowiedzi

Co to jest Apostille i legalizacja dokumentów?

Klauzula Apostille polega ona na poświadczeniu autentyczności podpisów na dokumencie. Dzięki temu można posługiwać się nimi za granicą.
Legalizacji podlegają między innymi:

  • akty stanu cywilnego (akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu, zaświadczenia o zdolności małżeńskiej),
  • tłumaczenia przysięgłe,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • dyplomy i suplementy,
  • akty notarialne i dokumenty sądowe
  • dokumenty handlowe i eksportowe
  • umowy spółek, KRS

W jaki sposób mogę uzyskać apostille?

Wszystko zależy od tego, jaki dokument potrzebujesz do legalizacji. W większości przypadków apostille wydaje Referat d/s Legalizacji MSZ, jednak są wyjątki.
Dokumenty możesz złożyć osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej (bez pełnomocnictwa) w dziale legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie od poniedziałku do piątku od godziny 9-14.
Oprócz dokumentu musisz mieć ze sobą wniosek i potwierdzenie płatności. Opłata musi zostać dokonana na konto COP, ze statusem „zaksięgowany”.

Niektóre dokumenty przed ich złożeniem w dziale legalizacji wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia przez inne instytucje.
Klauzula apostille dotyczy wyłącznie krajów – sygnatariuszy konwencji haskiej z 1961 roku.

Co to jest Konwencja Haska?

Zasady związane z regulacjami dotyczącymi legalizacji zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych regulują zapisy z Hagi z 1961 roku. Mówiąc bardzo ogólnie, przyjęte przez ponad 100 krajów regulacje ustalają uproszczone procedury dotyczące legalizacji i wzajemnego honorowania dokumentów urzędowych przez kraj, który jest stroną konwencji haskiej. Dokumenty urzędowe jednego kraju są honorowane na obszarze drugiego państwa bez konieczności legalizacji w konsulacie. Np. dokument poświadczony przez polskie MSZ będzie honorowany we wszystkich krajach, które honorują zapisy haskie. Podobnie urzędy w Polsce będą honorować certyfikaty innych krajów, bez konieczności potwierdzenia przez konsulaty Polski w każdym z tych krajów.

Gdzie sprawdzić, które państwa honorują Apostille?

Aktualna lista: Kraje konwencji z Hagi

Kto wydaje apostille i legalizację zwykłą w Polsce?

Obie legalizacje wydawane są przez MSZ, na ulicy Kruczej w Warszawie. Dokumenty uczelniane i szkolne klauzulą apostille opatrzy NAWA lub Kuratorium Oświaty.
Niektóre dokumenty (np. dokumenty notarialne i sądowe, dokumenty ukończenia szkoły lub uczelni wyższej) przed złożeniem ich w MSZ wymagają wcześniejszej procedury w odpowiedniej instytucji. 

Ile kosztuje apostille MSZ?

Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł. Opłata za wydanie legalizacji dokumentów wynosi 26 zł. Opłaty nie dokonasz w Referacie ds Legalizacji. Musisz zrobić przelew na odpowiednie konto.

Ile trwa procedura w MSZ?

Na uzyskanie apostille potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy). Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możemy przyspieszyć procedurę, korzystając z trybu ekspresowego.
Może się zdarzyć, że urząd będzie miał dużo wniosków w ciągu dnia i nie zdąży zalegalizować naszych „od ręki”. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w której chcemy zalegalizować więcej niż 10 dokumentów.

Ile trwa zwykłe poświadczenie dokumentu?

Legalizację dokumentu w tzw. procedurze zwykłej organizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni. Zazwyczaj certyfikaty są gotowe w ciągu jednego dnia. Następnie dokumenty składamy we właściwej ambasadzie. Polityka obrotu dokumentacji uzależniona jest od wewnętrznych przepisów ambasad.

Jak zrobić legalizację dyplomu ukończenia studiów?

Procedurę przeprowadzamy poprzez NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). W zależności od kraju docelowego, dokument może wymagać poświadczenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadę kraju docelowego.

Czy do uzyskania klauzuli apostille potrzebuje wniosek?

Formularz jest wymagany i musisz dołączyć do aplikacji. Możesz go pobrać ze strony Ministerstwa.

Apostille wzór

Sprawdź jak wygląda klauzula apostille na polskich dokumentach.

Apostille wzór

WizaSerwis.pl


Zobacz inne procedury apostille i pośrednictwa wizowego:

Apostille KRS

Dokument handlowy

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Wiza Schengen do Polski

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Fotokopie akt KRS

Zobacz listę instytucji i ambasad a w szczególności

MSZ

KIG

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

KRK – Krajowy Rejestr Karny

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Zdrowia