Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowi podstawę do możliwości zatrudnienia obcokrajowca na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku.

W praktyce, pozwala to na zatrudnienie cudzoziemca na okres pół roku na uproszczonych zasadach. W przypadku zatrudnienia na dłuższy okres, musisz starać się o zezwolenie na pracę, najczęściej typu A.

Nasza oferta dotycząca pomocy w rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i skierowana jest dla osób, które:

 • nie mogą z jakiś przyczyn nie mogą samodzielnie złożyć dokumentów
 • nie mają profilu zaufanego lub mają kłopoty techniczne
 • potrzebują wsparcia w pełnym procesie

Wymagania

 • KRS lub CEiDG firmy, która stara się o wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Skan paszportu obcokrajowca – strona ze zdjęciem lub pełny paszport w przypadku przebywania w Polsce
 • Wypełnione pełnomocnictwo – wyślemy
 • Oświadczenie o niekaralności pracodawcy
 • Informacje dotyczące zatrudnienia – stanowisko, okres, pensja
 • Zgoda RODO

  Opcjonalnie:
 • Dodatkowe dokumenty, potwierdzające możliwość wykonania pracy np. kierowca okazuje posiadane prawo jazdy itp.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – ważnie informacje.

Zanim zatrudnisz pracownika na uproszczonych zasadach, musisz pamiętać, że:

 • obcokrajowiec jest obywatelem, któregoś z tych krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
 • wykonywana praca nie może być związana z pracą sezonową
 • cudzoziemiec nie może pracować więcej niż 6 miesięcy łącznie w kolejnych 12 miesiącach. Dotyczy to wszystkich pomiotów, które go zatrudniły.

Czy zaproszenie do pracy i Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest tożsame?

W potocznej rozmowie często spotykamy nazywanie tej formy dokumenty jako zaproszenie dla cudzoziemca do pracy. Oficjalna nazwa dokumentu to “Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi“. Warto pamiętać, że dotyczy tylko wybranych krajów i jest to zupełnie inny dokument niż tzw. zezwolenie na pracę typu A, B, C, D czy E.

Czy przy tego typu zezwolenia, wymagany jest test rynku?

Jest to uproszczona forma zatrudnienia obcokrajowca i nie trzeba przeprowadzać testu rynku, czyli urzędowego sprawdzenia, czy lokalny rynek nie zaspokoi potrzeb pracodawcy.

Czy potrzebuje profil zaufany lub podpis elektroniczny, aby zarejestrować oświadczenie online?

Tak. Jest to niezbędne. Bez podpisu elektronicznego lub profilu epuap nie załatwisz sprawy online. W czasie COVID-19 jest to często jedyna możliwość załatwienia sprawy.

Czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi muszę złożyć osobiście?

Możesz wyznaczyć pełnomocnika. Taką usługę świadczy nasza firma, która staje się Twoim pełnomocnikiem. W przypadku dodatkowych pytań ze strony Urzędu Pracy, występujemy w Twoim imieniu. Oszczędzasz czas i niepotrzebne nerwy.

Ile czeka się na wpis oświadczenia do rejestru?

Urząd wydaje decyzję zwykle w ciągu 2-4 tygodni, ale cała procedura może zająć więcej czasu.

Cennik

Proste zasady bez żadnych “haczyków”.

Wpis do ewidencji: oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

297 +VAT

 • Czas realizacji 2-6 tygodni w zależności od miejsca rejestracji firmy

+ opłata 30 zł za wpis
+ pełnomocnictwo 17 zł

Zamów usługę online

Podaj więcej szczegółów np. ilość, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi krok po kroku.

Spodziewany koszt : 369 PLN

Prognozowany czas : 14 days

Jak dokonać procedury związanej z wpisem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

 1. Ustal warunki pracy z cudzoziemcem

  Podmiot powierzający wykonywanie pracy ustala z przyszłym pracownikiem warunki wykonywania pracy. Ważne, aby obie strony potwierdziły czas wykonywania pracy, wysokość pensji, miejsce oraz zajmowane stanowisko.

 2. Przygotuj wymagane dokumenty

  Przekazujesz nam pełnomocnictwo wraz z podpisanymi elektronicznie załącznikami. Oświadczenie o niekaralności, skan paszportu, numer KRS (CEiDG) oraz podstawowe informacje, co do charakteru wykonywanej pracy. Pomagamy w każdym etapie procedury.

 3. Procedura w Urzędzie Pracy

  Przygotowujemy całą procedurę wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Procedurę przeprowadzamy przez formularze Urzędu Pracy odpowiedniego dla miejsca siedziby firmy.

 4. Gotowy dokument

  Otrzymujesz dokument potwierdzający wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemca do rejestru. Otrzymujesz też instrukcje, co powinieneś wykonać w kolejnych krokach.

Narzędzia
 • ePUAP lub podpis elektroniczny
Materiały
 • Oświadczenie o niekaralności, KRS lub CEiDG, skan paszportu.

Po wpisie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do rejestru powinieneś:

 • Podpisać umowę z osobą, której powierzyłeś wykonanie pracy. Umową musi być zawarta w języku, który będzie jasny dla obcokrajowca.
 • Powiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy lub nie stawieniu się osoby do pracy. Rekomendujemy sprawdzić aktualne informacje odnośnie terminów zgłaszania tych informacji.

Pamiętaj, że takie obowiązki spoczywają po zatrudnieniu cudzoziemca.

WizaSerwis.pl – wypełnienie wniosku wizowego
Dodatkowe dokumenty, które możemy uzyskać:

Tematy pokrewne:

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wiza do Polski