Wiza do Arabii Saudyjskiej

Wiza do Arabii Saudyjskiej  jest obowiązkowa dla obywateli wszystkich krajów. Proces aplikacji wizowej możemy podzielić na kilka etapów. Początkowo należy zgromadzić wymagane dokumenty (zaświadczenia i inne), aby po sprawdzeniu ich poprawności i kompletności dokonać rejestracji w saudyjskim internetowym systemie konsularnym – ENJAZIT. Rejestracja i idące z nią w parze opłaty konsularne są podstawą do ubiegania się o wizę do Arabii Saudyjskiej. Następnym etapem jest złożenie kompletu poprawnych dokumentów w konsulacie oraz oczekiwanie na decyzję konsula w sprawie wydania wizy.

Jesteśmy od wielu lat agentem rekomendowanym przez Ambasadę Arabii Saudyjskiej. Posługujemy się językiem arabskim. Procedurę uzyskania wizy do Arabii Saudyjskiej przeprowadzimy szybko i sprawnie.

Rodzaje wiz do Arabii Saudyjskiej

Wiza turystyczna

Wydawana w formie e-wizy. Wiza elektroniczna wielokrotnego wjazdu na teren Arabii Saudyjskiej, umożliwiająca pobyty na miejscu na maksymalnie 90 dni. Ważna jest 365 dni od chwili wydania. Dopuszczalny na niej cel podróży: wyjazd turystyczny, wyjazd na wydarzenia sportowe. Granicę można przekroczyć w każdym przejściu granicznym.

Czas oczekiwania 3-4 dni. Opłata konsularna 140 USD

Wiza biznesowa

Dla osób odwiedzających Arabię Saudyjską w celach typowo biznesowych: wyjazd biznesowy, na targi, na wykonanie serwisu.

Wiza jednokrotnego wjazdu na 30 dni pobytu, ważna 90 dni od chwili wydania. Wiza wielokrotnego wjazdu gdzie jeden pobyt może być max 90 dniowy, ważna 365 dni od chwili wydania.
Czas oczekiwania ok 2 dni. Opłata konsularna 81 USD

Wiza pracownicza

Przeznaczona jest dla osób, które podejmują dłuższą pracę na miejscu. W Polsce rozpoczynają procedurę wizową, a mając komplet dokumentów, kończą procedurę na miejscu.

Wiza 1-krotnego wjazdu, ważna 90 dni od chwili wydania. Na jej podstawie można przebywać max 90 dni. W ciągu tych 90 dni, trzeba wystąpić o Iqamę na terenie Arabii Saudyjskiej. Czas oczekiwania ok 2 dni.

Wiza marynarska

Przeznaczona jest dla pracowników statków.

Opłata 81 USD

Wiza rodzinna 

Jest dla rodzin, których członkowie mieszkają w Arabii Saudyjskiej, a celem wyjazdu jest ich odwiedzenie.

Cena konsularna 81 USD

Wiza pobytowa

Przeznaczona jest dla najbliższej rodziny, która chce dołączyć do osoby zatrudnionej na terenie Saudi. Np. rodzina występuje o taką wizę, by dołączyć do pracującego na miejscu ojca/męża.

Opłata 81 USD

Wymagania do wizy tradycyjnej

 • Paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od momentu wydania wizy.
 • 2 zdjęcia biometryczne – twarz na wprost, na białym tle, bez okularów.
 • Wypełniony wniosek wizowy do Arabii Saudyjskiej
 • Podpisana deklaracja celna
 • Zaproszenie z MSZ Saudyjskiego.
  Zawód wpisany na zaproszeniu musi w pełni zgadzać się z zawodem figurującym na iście delegującym i w formularzu wizowym.
 • List delegujący z firmy w Polsce (2 oryginały) do wizy biznesowej
  Listy należy zalegalizować w KIG i MSZ, możemy pośredniczyć w tym procesie.
 • Dyplom wymagany w zależności od stanowiska wpisanego w zaproszeniu i w liście delegującym.
 • Kopia karty Iqama osoby zapraszającej do wizy rodzinnej/pobytowej9.
 • Książeczka marynarska i KRS firmy w Arabii Saudyjskiej do wizy marynarskiej. Książeczka marynarska w oryginale.
 • Rejestracja w Enjazit
 • Polisa ubezpieczeniowa

Wymagania do e-wizy

 • Kolorowy skan paszportu – pierwsza strona ze zdjęciem
 • Kolorowy skan zdjęcia na białym tle, twarz skierowana na wprost
 • Wypełniona aplikacja wizowa

Cennik

Proste zasady bez żadnych “haczyków”. Jedyne dodatkowe opłaty jakie poniesiesz zlecając prace nam (oprócz opłat konsularnych):

Standard

127 zł

 • Czas realizacji 5-7 dni roboczych

Dodatkowo:

 • Rejestracja Enjazit (127 zł)
 • Ubezpieczenie (20-80 USD)

Ekspres

297 zł

 • Czas realizacji 2-4 dni roboczych

Dodatkowo:

 • Rejestracja Enjazit (127 zł)
 • Ubezpieczenie (20-80 USD)

Zamów wizę online

Pomożemy wybrać odpowiedni rodzaj, jeśli nie masz pewności.
W przypadku kilku osób, zapytaj o niższą cenę!
Podaj więcej szczegółów - data wyjazdu, długość pobytu, dane do faktury itp.
Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Wiza do Arabii Saudyjskiej – dodatkowe informacje

List delegujący z firmy polskiej.

Do legalizacji listów firma musi być rejestrowana w KIG i podpisy złożone na listach muszą być zgodne z wzorami figurującymi w rejestrze KIG-U.

Szczegóły listu:
List musi być w j. angielskim i powinien być skierowany do Konsula Arabii Saudyjskiej w Warszawie.

Musi zawierać:

 • dane osobowe delegata (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu)
 • informacje o firmie delegującej (krótki opis działalności)
 • dane firmy saudyjskiej
 • cel wizyty delegata
 • doświadczenie zawodowe delegata (relevant work experience since XXX)
 • stanowisko delegata – musi w pełni zgadzać się ze stanowiskiem na zaproszeniu oraz z tym wpisanym we wniosku
 • rodzaj wizy o jaki delegat się ubiega (dane w zaproszeniu – np.commercial visit visa for multiple entries)
Dyplom poświadczający wymagane wykształcenie w przypadku wizy pracowniczej.

Oryginał i tłumaczenie, na język angielski lub arabski, dyplomu poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu. Zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Tłumaczenie zostanie następnie zalegalizowane w Sekcji Konsularnej Ambasady. Dyplom wystawiony przez uczelnię zagraniczną należy zalegalizować w konsulacie saudyjskim właściwym dla kraju wystawienia dyplomu.

Pakiet dodatkowych wymagań do wizy pracowniczej.
 • Block Visa
 • Autoryzacja elektroniczna
 • Kontrakt – kopia podpisanego kontraktu z legalizacją saudyjskiego MSZ
 • Zaświadczenia o niekaralności – oryginał i tłumaczenie, na język angielski lub arabski, ważnego zaświadczenia o niekaralności
 • Raport medyczny
Enjazit

Każda aplikacja wizowa musi zostać zarejestrowana w systemie elektronicznym. W cenie 127 zł jest przygotowanie aplikacji i opłata 21 USD.

Ubezpieczenie

Obligatoryjne ubezpieczenie, wymagane na terenie Arabii Saudyjskiej. Wysokość ubezpieczenie jest podawana po wypełnieniu formularzy Enjazit i obliczana jest przez system Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Zwykle waha się w kwocie 20-80 USD w zależności od rodzaju wizy i długości pobytu.

Legalizacja dyplomu ukończenia studiów

Do wizy pracowniczej wymagany jest zalegalizowany dyplom wraz z tłumaczeniem. Jeśli chcesz, możemy taką legalizacje przeprowadzić w Twoim imieniu. Koszt opłat urzędowych zawartych w cenie: NAWA: 26zł, MSZ: 2x26zł, Ambasada Arabii Saudyjskiej 2×8.75USD. Łączna kwota opłat urzędowych to ok 115zł. Dokumenty przygotowujemy w 3 instytucjach. Czas oczekiwania ok 2 tygodni. Opłata za pakiet 397 zł.

Zaświadczenie o niekaralności

Do wizy pracowniczej wymagane jest zaświadczenie z KRK. Dokument musi być zalegalizowany w sądzie, MSZ i później przez ambasadę Arabii Saudyjskiej. Możemy tę procedurę przeprowadzić w Twoim imieniu. Opłaty: Tłumaczenie świadectwa 80 zł. Opłaty urzędowe: MSZ 2x26zł, Ambasada Arabii Saudyjskiej 2×8.75USD. Łączne opłaty to ok 170zł. Tłumaczenie i legalizacje 397,00 zł. Cena zawiera opłaty i opłatę za nasze usługi.


Wiza do Arabii Saudyjskiej – pytania i odpowiedzi

Dlaczego do wizy biznesowej czasami muszę okazać oryginał dyplomu?

Zależy to od stanowiska, które widnieje na zaproszeniu oraz na liście delegującym. Jeżeli stanowisko jest techniczne/ inżynierskie, wtedy trzeba przedstawić dodatkowo dyplom w oryginale aby poświadczyć swoje kwalifikacje.

Pracuję w firmie poza granicami Polski – gdzie powinienem zalegalizować list delegujący?

W takim przypadku list delegujący musi być zalegalizowany w konsulacie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, w którym firma jest zarejestrowana. Zalegalizowany list delegujący musi być dostarczony do nas w oryginale. Więcej na temat legalizacji sprawdź na www.Legalizacje.com 

Na jak długo jest wydawana wiza biznesowa do Arabii Saudyjskiej?

Wszystko zależy od zaproszenia. Wiza może być wydana, jako jednokrotnego wjazdu, ważna 90 dni od chwili wydania (z pobytem maksymalnie 30-dniowym) lub wielokrotnego wjazdu, ważna 365 dni (z pobytem maksymalnie do 90 dni).

Czy do wizy saudyjskiej potrzebna jest rezerwacja biletu lotniczego?

Konsul nie wymaga rezerwacji biletu lotniczego. Możesz natomiast skorzystać z innych usług oferowanych przez naszą firmę. Sprawdź Usługi dodatkowe.

Czy pieczątka izraelska w paszporcie stanowi przeszkodę w uzyskaniu wizy do KSA?

Pieczątka izraelska w paszporcie nie stanowi przeszkody w uzyskaniu wizy saudyjskiej.

Czy wiza do KSA jest ważna od daty wydania czy od daty wjazdu?

Wiza jest ważna od daty wydania, a dni pobytu są liczone od daty wjazdu (30 lub 90).

Czy rejestracja firmy i członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Nie, rejestracja i członkostwo są całkowicie darmowe.

Czy istnieje możliwość przedłużenia wizy saudyjskiej na miejscu?

Nie, po upływie ważności trzeba starać się o nową wizę.

Czy samotnie podróżująca kobieta może uzyskać wizę saudyjską?

Tak, nie stanowi to obecnie problemu.

Czy do uzyskania wizy konsulat wymaga ubezpieczenia?

Podczas aplikacji o e-wizę  turystyczną automatycznie należy wykupić ubezpieczenie w systemie. W przypadku wizy wydanej przez konsulat podczas rejestracji w systemie Enjazit również trzeba wykupić ubezpieczenie.

Arabia Saudyjska wiza elektroniczna

Rząd saudyjski umożliwił stosunkowo niedawno aplikowanie o wizę elektroniczną. Pojawia się wiele pytań odnośnie procedur wizowych i samej wizy. Wydawana jest ona w postaci elektronicznej i ważna przez rok. Warto poznać więcej szczegółów. E-wiza Arabia Saudyjska to alternatywa dla wizy tradycyjnej. Warto z niej skorzystać.

Czy na e-wizie mogę wyjechać w celach biznesowych do Arabii Saudyjskiej?

Oficjalnie informacje mówią, że na podstawie e-wizy można podróżować do Arabii Saudyjskiej jednie w celach turystycznych, na wydarzenia sportowe oraz targi (jako uczestnik, nie wystawca).

Czy jeżeli nie otrzymam e-wiza do Arabii Saudyjskiej to otrzymam zwrot opłat?

Nie, ponieważ opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.

Czy dzieci mogą aplikować o e-wizę do Arabii Saudyjskiej?

Dzieci nie mogą aplikować o e-wizę. Trzeba mieć ukończone 18 lat, żeby móc starać się o wizę elektroniczną.

Na jak długo wydawana jest e-wiza do Arabii Saudyjskiej?

E-wiza do Arabii Saudyjskiej jest ważna 365 dni od daty wydania. Jest to wielokrotne pozwolenie na wjazd i pobyty do 90 dni każdy

WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Dlaczego warto odwiedzić Arabię Saudyjską?

Arabia Saudyjska to kraj nietypowy pod każdym względem. Nasza firma pomaga w uzyskaniu wizy do tego państwa. Wjazd na teren Królestwa Arabii Saudyjskiej uregulowany jest wieloma przepisami. W celu turystycznym można wjechać jedynie na podstawie e-wizy. Osoby podróżujące w celach biznesowych muszą przedstawić oficjalne pisma wydane przez saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz szereg innych dokumentów, poświadczających posiadane przez nich kwalifikacje. Natomiast pracownicy jadący na pobyt kontraktowy również zobowiązani są do spełnienia długiej listy kryteriów narzuconych przez sekcję konsularną.

Masz już wizę turystyczną? Czas pakować się na podróż.

Arabia Saudyjska jest ostatnim wielkim, zakazanym królestwem świata, a zarazem symbolem wszystkiego, co w oczach Zachodu jest niezrozumiałe: Środkowego Wschodu, islamu, ropy, terroryzmu. Przez wieki państwo to postrzegane było, jako zamknięte dla ludzi z zewnątrz. Udawali się tam jedynie najśmielsi i najodważniejsi – Richard Burton, T.E. Lawrence, czy Wilfred Thesiger, którzy ryzykowali życie, by tam dotrzeć. Dzisiaj Arabia Saudyjska nadal stanowi jedynie odległy obiekt wyobrażeń dla wielu ludzi, którzy delektują się niezwykłymi opowieściami krążącymi na jej temat. Obecnie kraj ten – chociaż niepewnie – zaczyna otwierać się na podróżników z innych części świata i coraz częściej pozwala im przekraczać swoje granice.

Położenie Królestwa Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska zajmuje olbrzymią część Półwyspu Arabskiego. Leży pomiędzy Morzem Czerwonym na zachodzie i Zatoką Perską na wschodzie. Graniczy z Jordanią, Irakiem, Kuwejtem, Katarem, Omanem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Jemenem oraz Bahrajnem. Państwo to było monarchią absolutną do 1992, kiedy to dynastia Saudów wprowadziła pierwszą w historii kraju konstytucję. System prawny opiera się na zasadach szarijatu.

Dla tych, którzy zapragną poznać bliżej Arabię Saudyjską, możemy polecić:

 • Mada’in Saleh – nazywana Petrą Arabii Saudyjskiej, która zaliczana jest do najbardziej czarujących i monumentalnych miejsc Środkowego Wschodu.
 • Rub’ Al-Chali (Pusta Ćwiartka) – największe morze piasku na Ziemi, gdzie zobaczyć można wydmy wielkości statków. Miejsce to stanowi dom dla oryksów.
 • Najran – położony na dalekim południu. Jest to dawny karawanseraj, składający się z fortu górującego nad plantacją palm i oazą.
 • Jeddah – jako miasto libertyńskie położona jest na wybrzeżu. Charakteryzuje się różnorodnością souqów (tradycyjnych targów arabskich) i koralowymi domami, stanowiącymi niegdyś siedziby zamożnych kupców.
  Jednak najbardziej zapadająca w pamięć jest przede wszystkim tradycyjna gościnność Beduinów, która – tak jak piaski Rub’ Al-Chali – wydaje się nieskończona.
Sprawdź tematy pokrewne

Bahrajn

Oman

Algieria

Wiza Schengen do Polski

Legalizacja pobytu w Polsce

Zaproszenie dla cudzoziemca do Polski

Iran

Ambasada KSA

Arabia Saudyjska e-wiza

Anglia (Wielka Brytania)