Wiza na Białoruś

Wizy na Białoruś są obowiązkowe dla Polaków przy wjeździe na terytorium republiki białoruskiej. Wyjątkiem są niektóre obszary, na które tymczasowo można wjechać bez posiadania wizy, ale na krótki okres.

Rodzaje wiz na Białoruś

Prywatna

Jednokrotna lub dwukrotna do 30 dni pobytu. Cel: odwiedziny rodziny lub znajomych.

Biznesowa

1-krotna, 2-krotna lub wielokrotnego wjazdu na miesiąc, 3 miesiące lub rok.
Wyjazd na spotkania biznesowe lub krótkie prace np. serwisowe.

Turystyczna

Wiza jednokrotnego wjazdu, wydawana do 10 dni pobytu.
Cel: wyjazd turystyczny.

Tranzytowa

Jedno, dwu lub wielokrotna. Wiza tranzytowa pozwala na pobyt maksymalnie 48 godzin.

Cennik

Proste zasady bez żadnych “haczyków”. Jedyne dodatkowe opłaty jakie poniesiesz zlecając prace nam:

Standard

147 zł

 • Czas realizacji 7 dni roboczych

+ opłata konsularna 35 Euro
+ bankowa 9 zł

Ekspres

197 zł

 • Czas realizacji 1-2 dni robocze

+ opłata za wizę 70 Euro
+ koszt wpłaty w banku 9 zł

Zamów wizę na Białoruś online

Sprawnie i szybko. Wypełnij formularz a w mailu zwrotnym prześlemy podsumowanie, wniosek, listę wymaganych załączników.

Jeśli masz pytania, umów się na darmową konsultację.

Bialorus

Wybierz wizę

Rodzaj wizy / Cel wyjazdu
Krotność wizy
Tryb uzyskania wizy
1

Podsumowanie

EUR

PLN

PLN

Dni robocze:

Wymagania do wizy na Białoruś

 • Paszport ważny przynajmniej 3 miesiące od zakończenia podróży.
 • Zdjęcie paszportowe – biometryczne, twarz skierowana na wprost, białe tło.
 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy na Białoruś. Musi być wypełniony komputerowo.
 • Ubezpieczenie
 • Zgoda RODO
Dodatkowe dokumenty w zależności od wybranego rodzaju wizy:
 • Do wizy prywatnej: kopia paszportu obywatela Białorusi.
 • Do wizy turystycznej: Voucher turystyczny lub potwierdzenie rezerwacji hotelu w Białorusi bez pośrednio z hotelu.
 • Do wizy biznesowej: Zaproszenie od firmy z Białorusi. (do opcji rocznej zaproszenie musi być w oryginale); Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku wizy rocznej. Kontrakt w oryginale do wglądu pomiędzy firmą w Polsce a firmą na Białorusi – do biznesowej- rocznej
 • Do wizy tranzytowej: kopia wizy docelowej

Wizy na Białoruś – omówienie

Konsulat białoruski wydaje cztery rodzaje wiz:

Prywatna wiza na Białoruś

Jest to najpopularniejszy rodzaj wizy. Dedykowana dla osób, które planują wyjechać w odwiedziny do rodziny lub znajomych. Wiza prywatna może być 1-, 2- lub wielokrotnego wjazdu. Wydana nawet na 90 dni, jednak tylko na podstawie oficjalnego zaproszenia.

Najłatwiej uzyskasz wizę jednokrotnego przekroczenia granicy.  Zazwyczaj wydawana jest na 30 dni. Pan Konsul może wydać ją na krótszy okres lub nawet odmówić wydania wizy, ale w praktyce odmów wydania tych wiz praktycznie nie ma.

Wiza dwukrotna wydawana jest zazwyczaj członkom najbliższej rodziny.

Do wizy wielokrotnej musisz okazać zaproszenie w oryginale. Może być ono wydane np. w gminie, w której mieszka członek rodziny na Białorusi. To osoba zapraszająca występuje o wydanie zaproszenia. Takie wizy wydawane są sporadycznie.

Biznesowa wiza na Białoruś

Wiza biznesowa dedykowana jest dla osób, które wyjeżdżają na spotkania biznesowe, serwisy, audyty itp. do białoruskich firm. Do uzyskania tej wizy potrzebujemy zaproszenia wystawionego na specjalnym blankiecie. Takie podanie od firmy białoruskiej jest niezbędne. Blankiet możemy wysłać na Twój adres e mail. Twój kontrahent otrzyma go ze swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiza biznesowa umożliwia pobyt do 90 dni.

Wiza biznesowa do Republiki Białoruś jest 1, 2 lub wielokrotna. Wszystko zależy od tego, jakie informacje kontrahent białoruski wpisze w podaniu oraz jakie dokumenty będziesz mógł dołączyć do wniosku wizowego.

Wiza tranzytowa

Wizę tranzytową otrzymasz, gdy masz już gotową wizę kraju docelowego np. do Rosji. Do wniosku wizowego dołączasz jej ksero. Wiza tranzytowa jest 1,2 lub wielokrotna w zależności od przedstawionych załączników, które muszą potwierdzaj krotność wnioskowanej wizy.

Do otrzymania wizy rocznej tranzytowej, wielokrotnego przekroczenia granicy, trzeba mieć inną wizę państwa docelowego, np. roczną wizę do Rosji.

Turystyczna wiza do Białorusi

Wbrew pozorom wiza turystyczna jest trudna do uzyskania. Wydawana jako wiza jednokrotnego przekroczenia granicy, na okres pobytu maksymalnie 10 dni. Poza standardowymi dokumentami do wizy musisz dołączyć voucher potwierdzający zakup wycieczki w białoruskim biurze podróży lub potwierdzenie rezerwacji hotelowej. Musi być potwierdzona przez hotel. Potwierdzenie rezerwacji powinno zostać wystawione na papierze firmowym hotelu, z pełnymi naszymi danymi, terminem pobytu, pieczątką hotelu oraz musi znajdować się na nim podpis managera.

Wiza do Białorusi krok po kroku

Spodziewany koszt : 35 EUR

Prognozowany czas : 7 days

Procedura w kilku krokach

 1. Wypełnij wniosek wizowy na komputerze

  Przygotuj formularz wizowy, dołącz paszport, zdjęcie i inne załączniki w zależności od wybranego rodzaju wizy.
  Wypełnij wniosek

 2. Prześlij dokumenty

  Dostarcz dokumenty do naszego biura kurierem lub osobiście.
  Prześlij dokumenty do wizy

 3. Aplikacja w konsulacie

  Dokumenty składamy w ambasadzie Białorusi.
  Wiza w Ambasadzie

 4. Paszport z wizą gotowy

  Możesz odebrać osobiście lub wskazać dowolne miejsce a odeślemy kurierem.
  Paszport z wizą

Narzędzia
 • N/A
Materiały
 • Wniosek wizowy, zdjęcie, paszport, ubezpieczenie.

Jak wygląda wiza na Białoruś?

Jak wygląda wiza na Białoruś
WizaSerwis.pl – Wizy do wszystkich krajów
 1. Numer wizy na Białoruś.
 2. Imię i nazwisko.
 3. Data, od kiedy wiza białoruska jest ważna.
 4. Data, do kiedy wiza na Białoruś jest ważna.
 5. Ilość wjazdów: wiza może być na 1, 2 lub wiele wjazdów – M). Pamiętaj, aby koniecznie sprawdzić krotność Twojej wizy. Z różnych przyczyn możesz otrzymać inną krotność wizy niż tą, o którą wnioskujesz.
 6. Ilość dni, w jakich można przebywać na terytorium Białorusi.
 7. Miejsce wydania wizy.
 8. Data wydania wizy.
 9. Numer paszportu.
 10. Rodzaj wizy (B- wiza tranzytowa, C- wiza krótkoterminowa, D- wiza długoterminowa).
 11. Wysokość wniesionej opłaty konsularnej.
 12. Rodzaj wizy – w tym wypadku mamy przykład wizy prywatnej na Białoruś. Możesz uzyskać też wizę turystyczną czy też biznesową.

Wiza do Białorusi – pytania i odpowiedzi

Na jak długo wydawane są wizy prywatne?

Oficjalnie taka wiza przeznaczona jest na okres do 30 dni pobytu, ale Pan Konsul może wydać np. jedynie 14-dniowe pozwolenie na pobyt. Zależy to indywidualnie od jego decyzji.

Jak uzyskać dwukrotną wizę prywatną?

Istnieje możliwość uzyskania wiz prywatnych, na 2 wjazdy, ale trzeba to dobrze uzasadnić we wniosku, który przekazujemy do wydziału wizowego ambasady. Musimy wyraźnie wskazać konieczność otrzymania wizy o takiej krotności. Wyjaśnić też należy dlaczego nie wystarczy nam zwykła, jednokrotna wiza. Ostateczna decyzja i tak należy do wydziału konsulatu.

Na jak długo wydawane są wizy turystyczne?

Maksymalny czas pobytu na wizie turystycznej wynosi 10 dni i i upoważnia do 1-krotnego wjazdu na teren tego kraju.

Jak otrzymać wizę długoterminową, wielokrotnego wjazdu?

Cechy wizy długoterminowej:
– biznesowa (w tym celu należy przedstawić oryginał zaproszenia oraz oryginał kontraktu lub umowy między firmą polską i białoruską – jedynie do wglądu). Ponadto wymagana będzie kopia kontraktu lub umowy, poświadczona zgodnie z oryginałem. Wtedy nie trzeba przedstawiać oryginału. Konsulat zatrzymuje kopię do własnej dokumentacji.
– prywatna – w tym celu należy przedstawić oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, wystawiony w Urzędzie Obywatelstwa i Migracji na Białorusi.

Planuję podróż na Białoruś samochodem lub motocyklem. Jakie dodatkowe dokumenty powinienem posiadać?

Informujemy, że nasze pośrednictwo polega na pomocy w uzyskaniu wizy. Osoby podróżujące do danego kraju we własnym zakresie muszą dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty (inne niż wiza, np. dodatkowe ubezpieczenie pojazdu) muszą posiadać podczas danego wyjazdu.

Czy potrzebuję wizy tranzytowej, jeśli planuję odbyć podróż tranzytem przez Białoruś?

Tak, jeżeli chcą Państwo podróżować przez Republikę Białorusi, wiza tranzytowa jest wymagana. Jednocześnie informujemy, że jeśli podróż odbywa się docelowo do Rosji własnym środkiem transportu (samochód/motocykl), to status międzynarodowego przejścia granicznego ma jedynie przejście „Vesialovka” (Весялоўка), znajdują się u zbiegu granic białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Alternatywą może być objazd poprzez Łotwę, Ukrainę, albo pociąg Warszawa-Moskwa czy też samolot Warszawa-Moskwa.

Co muszę zrobić, aby przedłużyć wizę do Białorusi?

Należy ponownie złożyć dokumenty o kolejne pozwolenie na wjazd. Wiza będzie ważna od momentu wygaśnięcia poprzedniej wizy.

Mój stary paszport stracił ważność, ale jest w nim ważna wiza. Czy mogę podróżować z dwoma (starym i nowym)?

Tak, można podróżować z dwoma paszportami. Wiza w starym paszporcie musi być w aktualna i nieuszkodzona. Ważne, aby dane osobowe się nie zmieniły i cel wyjazdu musi zgadzać się z kategorią wizową.

Jakie ubezpieczenie trzeba okazać w konsulacie?

Konsulat może zaakceptować każdą polisę, która obejmuje terytorium Białorusi i jej wartość opiewa przynajmniej na 10000 euro.

Czy wiza do Białorusi dla dzieci jest bezpłatna?

Tak, dzieci do 6. roku życia nie muszą wnosić opłaty konsularnej. Przy ubieganiu się o wizę należy dodatkowo dołączyć kopie paszportów obojga rodziców (pierwsza strona z danymi osobowymi).

Kiedy najwcześniej mogę złożyć dokumenty niezbędne do aplikowania o wizę?

Wniosek wizowy oraz pozostałe, wymagane dokumenty do wizy można złożyć nie wcześniej niż na 90 dni przed planowaną datą podróży.

Wiza na Białoruś
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje
Sprawdź tematy pokrewne

Wiza do Rosji

Mongolia: wiza turystyczna

Z wizą do Anglii (Wielka Brytania)

Zaproszenia dla Białorusina do Polski

Wiza Schengen dla Białorusina