Oświadczenie o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi stanowi podstawę do możliwości zatrudnienia obcokrajowca na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku.

W praktyce, pozwala to na zatrudnienie cudzoziemca na okres pół roku na uproszczonych zasadach. W przypadku zatrudnienia na dłuższy okres, musisz starać się o inny rodzaj zatrudnienia.

Nasza oferta dotycząca pomocy w rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy, skierowana jest dla osób, które:

 • nie mogą z jakiś przyczyn nie mogą samodzielnie złożyć dokumentów
 • nie mają profilu zaufanego lub mają kłopoty techniczne
 • potrzebują wsparcia w pełnym procesie

Wymagania

 • KRS lub CEiDG firmy, która stara się o wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Skan paszportu obcokrajowca – strona ze zdjęciem.
 • Wypełnione pełnomocnictwo – pobierz wzór ze strony urzędu.
 • Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – wypełniasz odpowiedni wzór
 • Zgoda RODO

  Opcjonalnie:
 • Dodatkowe dokumenty, potwierdzające możliwość wykonania pracy np. kierowca okazuje posiadane prawo jazdy itp.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – ważnie informacje.

Zanim zatrudnisz pracownika na uproszczonych zasadach, musisz pamiętać, że:

 • obcokrajowiec jest obywatelem, któregoś z tych krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
 • wykonywana praca nie może być związana z pracą sezonową
 • cudzoziemiec nie może pracować więcej niż 6 miesięcy łącznie w kolejnych 12 miesiącach. Dotyczy to wszystkich pomiotów, które go zatrudniły.

Urząd wydaje decyzję zwykle w ciągu 2-4 tygodni, ale cała procedura może zająć około 6 tygodni, jeśli firma powierzająca wykonanie pracy cudzoziemcowi zarejestrowana jest w Warszawie.

Cennik

Proste zasady bez żadnych “haczyków”.

Wpis do ewidencji: oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

200 zł netto

 • Czas realizacji 2-6 tygodni w zależności od miejsca rejestracji firmy

+ opłata 30 zł za wpis
+ pełnomocnictwo 17 zł


Po wpisie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do rejestru powinieneś:

 • Podpisać umowę z osobą, której powierzyłeś wykonanie pracy. Umową musi być zawarta w języku, który będzie jasny dla obcokrajowca.
 • Powiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy lub nie stawieniu się osoby do pracy. Rekomendujemy sprawdzić aktualne informacje odnośnie terminów zgłaszania tych informacji.

Pamiętaj, że takie obowiązki spoczywają po zatrudnieniu cudzoziemca.

WizaSerwis.pl – wypełnienie wniosku wizowego

Dodatkowe dokumenty, które możemy uzyskać: