Skip to content

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Aplikuj o zaproszenie do Polski

Nasza pomoc polega na wskazaniu wymaganych dokumentów do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim, uiszczeniu opłat oraz (w przypadku województwa mazowieckiego) złożeniu dokumentów w urzędzie i finalnie odbiorze zaproszenia do Polski. Dokument odebrany z urzędu jest oficjalnym dokumenty nazywanym „zaproszeniem”. Osoba dołączająca je do aplikacji wizowej w polskim konsulacie powinna posiadać zaproszenie  do Polski w wersji oryginalnej.

Aplikuj o zaproszenie do Polski

Nasza pomoc polega na wskazaniu wymaganych dokumentów do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim, uiszczeniu opłat oraz (w przypadku województwa mazowieckiego) złożeniu dokumentów w urzędzie i finalnie odbiorze zaproszenia do Polski. Dokument odebrany z urzędu jest oficjalnym dokumenty nazywanym „zaproszeniem”. Osoba dołączająca je do aplikacji wizowej w polskim konsulacie powinna posiadać zaproszenie  do Polski w wersji oryginalnej.

Tryb uzyskania dokumentu:

Product total
Options total
Grand total
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978409

Wymagania:

1.
Wypełniony wniosek

o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń. https://wizaserwis.pl/wnioski/wniosek_o_zaproszenie.pdf

2.
Upoważnienie

Prosimy o zapoznanie się z upoważnieniem. Dane naszego pracownika, który będzie prowadził Państwa sprawę podajemy indywidualnie. https://wizaserwis.pl/wnioski/pelnomocnictwo_ZLOZENIE_ODBIOR.docx

3.
Tytuł prawny do lokalu

wymagany jest wyciąg z księgi wieczystej, umowa wynajmu lub inny dokument np. ze spółdzielni – oryginały do wglądu ksero dla urzędu

4.
Wyciąg z konta.

Wyciąg z konta z dostępnymi środkami na koncie. Nie może być starszy niż 30 dni. Zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych. Może być także zaświadczenie z pracy o dochodach.

5.
Dokumenty firmowe (w przypadku zaproszenia biznesowego)

W przypadku zaproszenia przez firmę, wymagane są dokumenty firmowe. Kopia KRS, PIT-8. Ważne, aby zaproszenie podpisane było przez osobę widniejącą w KRS.
Firma może okazać rezerwację hotelową dla zaproszonego cudzoziemca. Musi być to rezerwacja potwierdzona przez hotel, zawierająca informacje, kto rezerwuje, dla kogo i na jaki czas.

Zaproszenie dla cudzoziemca do Polski

Jeśli chcą Państwo zaprosić obywatela kraju, na którym jest nałożony obowiązek wizowy w przypadku podróży do Polski, to cudzoziemiec aplikujący o taką wizę powinien dołączyć do dokumentów zaproszenie od obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub od polskiej firmy czy też instytucji.

Umówione spotkania i odbiór zaproszenia do Rzeczypospolitej Polskiej

Należy wziąć po uwagę, że złożenie dokumentów następuje w dniu umówionego spotkania według kalendarza dostępnego na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Nie mamy wpływu na dostępność terminu. Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

Jednocześnie informujemy, że  w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów o zaproszenie do przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwość uzyskania zaproszenia w ciągu tego samego dnia. Nie jest jednak to gwarantowane. Urząd formalnie ma 30 dni na wydanie decyzji. System ewidencji zaproszeń jest bardzo skrupulatny, więc dokument ten musi być dobrze przygotowany.

Pobierz wniosek – prosimy o wydrukowanie i dołączenie.

Pobierz pełnomocnictwo urzędowe. Prosimy o zapoznanie się z upoważnieniem. Dane naszego pracownika, który będzie prowadził Państwa sprawę podajemy indywidualnie.

Zaproszenie do Polski – najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi

Czym jest zaproszenie?

Jest to dokument, który potwierdza fakt, że osoba zapraszana do Polski posiada środki finansowe w wysokości, która pozwoli pokryć koszty związane z podróżą i pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie zaproszenia nie można podjąć pracy w Polsce. Dokument ten może być okazany w trakcie procedury wizowej lub podczas kontroli granicznej.

Jakie środki powinienem posiadać na koncie?

Kwota na wyciągu musi być wartością 515 x liczba członków rodziny zapraszającej + cudzoziemiec. Np. rodzina zapraszająca to 3 osoby. Zaproszenie jest na miesiąc. Więc środki na koncie musza być większe niż 515 x 3+1 = 2060 zł.

Jak informuje Urząd Wojewódzki: zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca, nie mniejsze niż:

200 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską;
500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa w Europie;
2.500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Jak długo oczekuje się na zaproszenie do Polski?

Zaproszenie wydawane jest w ciągu 30 dni. Natomiast doświadczenie podpowiada, że termin ten zwykle jest krótszy.

Czy mając zaproszenie do Polski cudzoziemiec może podjąć pracę?

Nie, ponieważ zaproszenie do Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia tylko i wyłącznie staranie się o wizę. To rodzaj wizy wydanej przez konsula wskazuje dalsze możliwości.

Dostałem odmowę przyznania zaproszenia. Czy zostaną zwrócone środki?

Nie, ponieważ opłata nie podlega zwrotom. Natomiast możesz skorzystać z trybu odwoławczego. Korzystając z naszych usług masz dużo większą gwarancję szybkiego i sprawnego załatwienia zaproszenia do przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ już na wstępnym etapie możemy zweryfikować dokumenty i z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko odmowy. Należy również pamiętać o tym, że istotne jest wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Jest to bowiem dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma znajomego lub rodzinę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest to także ze względu na to, że istnieje obawa, że przyjeżdżający cudzoziemiec nie będzie posiadał odpowiednich środków do pokrycia kosztów związanych ze swoim pobytem (a także pokrycia kosztów podróży powrotnej). Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów i zaproszenia.

Na jaki czas mogę zaprosić cudzoziemca?

Maksymalny czas zaproszenia to rok. Musisz pamiętać, że na ten czas należy okazać informację o wysokości środków posiadanych na koncie lub zaświadczenie z pracy o posiadanych dochodach.

Jak powinno wyglądać poprawne zaproszenie?

Powinno zawierać przede wszystkim dane osoby zapraszającej, np. małżonka zapraszającego cudzoziemca do Polski. Istotna jest także informacja na temat środków które powinien posiadać, aby przyjąć daną osobę na wskazany okres.

Czy wyciąg z księgi wieczystej musi być w oryginale?

Tak. Natomiast do urzędu przekazujemy ksero a oryginał jest zwracany wraz z gotowym zaproszeniem do Polski.

Cudzoziemiec starający się o zaproszenie do Polski będzie mieszkał w hotelu. Co w tym wypadku?

Rezerwacja hotelowa musi pokrywać się z datami, na jakie opiewa okres pobytu wskazany w zaproszeniu. Musi być dokładnie napisane, kto rezerwację robi i dla kogo. Rekomendujemy zrobienie rezerwacji bezpośrednio w hotelu i uzyskanie potwierdzenia. Rezerwacja musi być wiarygodna. Rezerwacje są to bardzo ważne dokumenty potwierdzające miejsce zakwaterowania, więc musza być odpowiednio przygotowane. Jeśli członkowie rodziny zamieszkujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są w stanie przyjąć cudzoziemca u siebie w domu, to taka rezerwacja jest niezbędna.

Zaproszenie do Polski chcę uzyskać przez firmę, którą prowadzę. Jakie dokumenty złożyć?

Trzeba dołączyć KRS, PIT-8 lub dokument rejestracji i PIT-36. Oprócz tego wyciąg z konta firmowego. Uwaga! Zaproszenie musi być podpisane przez osoby decyzyjne w firmie, czyli widniejące w KRS i zgodnie z KRS. Jeśli do podejmowania decyzji zobowiązane jest współdziałanie np. dwóch członków zarządu firmy, to muszą oni podpisać się zgodnie z zapisami w KRS.

Sprawdź inne procedury:

Wiza Schengen do Polski

Legalizacja pobytu czasowego

Legalizacja dokumentów prywatnych

Anglia (Wielka Brytania)

Rosja e wiza

Pakistan

Nigeria

Ministerstwo Zdrowia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna