Skip to content

Arabia Saudyjska

Potrzebujesz wizy do Arabii Saudyjskiej?

Jeśli interesuje Cię wiza elektroniczna, sprawdź – jak uzyskać e-wize. Z poniższych możliwości możesz wybrać tradycyjną wizę, która jest wklejana do paszportu. Posługujemy się językiem arabskim. Prześlij dokumenty, jeśli masz kłopot z odczytaniem informacji na nim zawartych.

Możemy pomóc obywatelom Polski oraz obcokrajowcom, którzy posiadają kartę rezydenta w Polsce, ważną jeszcze przynajmniej pół roku.

Potrzebujesz wizy do Arabii Saudyjskiej?

Jeśli interesuje Cię wiza elektroniczna, sprawdź – jak uzyskać e-wize. Z poniższych możliwości możesz wybrać tradycyjną wizę, która jest wklejana do paszportu. Posługujemy się językiem arabskim. Prześlij dokumenty, jeśli masz kłopot z odczytaniem informacji na nim zawartych.

Możemy pomóc obywatelom Polski oraz obcokrajowcom, którzy posiadają kartę rezydenta w Polsce, ważną jeszcze przynajmniej pół roku.

Rodzaj wizy:

Każda aplikacja wizowa musi zostać zarejestrowana w systemie elektronicznym. W cenie jest przygotowanie aplikacji i opłata 21 USD.
Obligatoryjne ubezpieczenie, wymagane na terenie Arabii Saudyjskiej. Wysokość ubezpieczenie jest podawana po wypełnieniu formularzy Enjazit i obliczana jest przez system Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Zwykle waha się w kwocie 20-80 USD w zależności od rodzaju wizy i długości pobytu.
Do wizy pracowniczej wymagany jest zalegalizowany dyplom wraz z tłumaczeniem. Jeśli chcesz, możemy taką legalizacje przeprowadzić w Twoim imieniu. Koszt opłat urzędowych zawartych w cenie: NAWA: 26zł, MSZ: 2x26zł, Ambasada Arabii Saudyjskiej 2x8.75USD. Łączna kwota opłat urzędowych to ok 115zł. Dokumenty przygotowujemy w 3 instytucjach. Czas oczekiwania ok 2 tygodni.
Do wizy pracowniczej wymagane jest zaświadczenie z KRK. Dokument musi być zalegalizowany w sądzie, MSZ i później przez ambasadę Arabii Saudyjskiej. Możemy tę procedurę przeprowadzić w Twoim imieniu. Opłaty: Tłumaczenie świadectwa 80 zł. Opłaty urzędowe: MSZ 2x26zł, Ambasada Arabii Saudyjskiej 2x8.75USD. Łączne opłaty to ok 170zł. Cena zawiera opłaty i opłatę za nasze usługi.
Product total
Options total
Grand total
Każda aplikacja wizowa musi zostać zarejestrowana w systemie elektronicznym. W cenie jest przygotowanie aplikacji i opłata 21 USD.
Obligatoryjne ubezpieczenie, wymagane na terenie Arabii Saudyjskiej. Wysokość ubezpieczenie jest podawana po wypełnieniu formularzy Enjazit i obliczana jest przez system Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Zwykle waha się w kwocie 20-80 USD w zależności od rodzaju wizy i długości pobytu.
Do wizy pracowniczej wymagany jest zalegalizowany dyplom wraz z tłumaczeniem. Jeśli chcesz, możemy taką legalizacje przeprowadzić w Twoim imieniu. Koszt opłat urzędowych zawartych w cenie: NAWA: 26zł, MSZ: 2x26zł, Ambasada Arabii Saudyjskiej 2x8.75USD. Łączna kwota opłat urzędowych to ok 115zł. Dokumenty przygotowujemy w 3 instytucjach. Czas oczekiwania ok 2 tygodni.
Do wizy pracowniczej wymagane jest zaświadczenie z KRK. Dokument musi być zalegalizowany w sądzie, MSZ i później przez ambasadę Arabii Saudyjskiej. Możemy tę procedurę przeprowadzić w Twoim imieniu. Opłaty: Tłumaczenie świadectwa 80 zł. Opłaty urzędowe: MSZ 2x26zł, Ambasada Arabii Saudyjskiej 2x8.75USD. Łączne opłaty to ok 170zł. Cena zawiera opłaty i opłatę za nasze usługi.
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978379

WYMAGANIA:

1.
Paszport

ważny przynajmniej 6 miesięcy od momentu wydania wizy

2.
2 zdjęcia

biometryczne na wprost, na białym tle, bez okularów

3.
Wypełniona aplikacja wizowa

https://wizaserwis.pl/wnioski/Arabia_Saudyjska_wniosek.pdf

4.
Podpisana deklaracja celna

https://wizaserwis.pl/wnioski/Arabia_Saudyjska-declaration.pdf

5.
Zaproszenie z MSZ Saudyjskiego

Zawód wpisany na zaproszeniu musi w pełni zgadzać się z zawodem figurującym na iście delegującym i w formularzu wizowym

6.
2x List delegujący z firmy w Polsce (oryginały)

Listy należy zalegalizować w KIG i MSZ, możemy pośredniczyć w tym procesie.

WAŻNE: Do legalizacji listów firma musi być rejestrowana w KIG-U i podpis/podpisy złożone na listach delegujących muszą być zgodne z podpisem/podpisami figurującymi w rejestrze KIG-U.

SZCZEGÓŁY LISTU:
List musi być w j. angielskim i powinien być skierowany do Konsula Arabii Saudyjskiej w Warszawie.
Musi zawierać:
– dane osobowe delegata (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu)
– dane firmy delegującej (krótki opis działalności)
– dane firmy saudyjskiej
– cel wizyty delegata
– doświadczenie zawodowe delegata (relevant work experience since XXX)
– stanowisko delegata – musi w pełni zgadzać się ze stanowiskiem na zaproszeniu oraz z tym wpisanym we wniosku
– rodzaj wizy o jaki delegat się ubiega (dane w zaproszeniu – np.commercial visit visa for multiple entries)

7.
Dyplom

wymagany w zależności od stanowiska wpisanego w zaproszeniu i w liście delegującym.

W przypadku wizy pracowniczej: Oryginał i tłumaczenie, na język angielski lub arabski, dyplomu poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu. Zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Tłumaczenie zostanie następnie zalegalizowane w Sekcji Konsularnej Ambasady. Dyplom wystawiony przez uczelnię zagraniczną należy zalegalizować w konsulacie saudyjskim właściwym dla kraju wystawienia dyplomu.

8.
Kopia karty Iqama osoby zapraszającej

do wizy rodzinnej/pobytowej

9.
Książeczka marynarska i KRS firmy w Arabii Saudyjskiej

do wizy marynarskiej. Książeczka marynarska w oryginale

10.
Tylko do wizy pracowniczej

– Block Visa
– Autoryzacja elektroniczna
– Kontrakt – kopia podpisanego kontraktu z legalizacją saudyjskiego MSZ
– Zaświadczenia o niekaralności – oryginał i tłumaczenie, na język angielski lub arabski, ważnego zaświadczenia o niekaralności
– Raport medyczny https://wizaserwis.pl/wnioski/Arabia-Saudyjska-raport-medyczny.pdf

Wiza do Arabii Saudyjskiej

 • Wiza biznesowa dla osób odwiedzających Arabię Saudyjską w celach typowo biznesowych.
 • Wiza pracownicza przeznaczona jest dla osób, które podejmują dłuższą pracę na miejscu. W Polsce rozpoczynają procedurę wizową, a mając komplet dokumentów, kończą procedurę na miejscu.
 • Wiza marynarska przeznaczona jest dla pracowników statków.
 • Wiza rodzinna jest dla rodzin, których członkowie mieszkają w Arabii Saudyjskiej, a celem wyjazdu jest ich odwiedzenie.
 • Wiza pobytowa przeznaczona jest dla najbliższej rodziny, która chce dołączyć do osoby zatrudnionej na terenie Saudi. Np. rodzina występuje o taką wizę, by dołączyć do pracującego na miejscu ojca/męża.
 • Wiza turystyczna w formie e-wizy. Więcej informacji na temat znajdziesz tu: wizy turystyczne

Jak uzyskać wizę?

Wiza do Saudi  jest obowiązkowa dla obywateli wszystkich krajów. Proces aplikacji wizowej możemy podzielić na trzy części. Początkowo należy zgromadzić wymagane dokumenty (zaświadczenia i inne), aby po sprawdzeniu ich poprawności i kompletności dokonać rejestracji w saudyjskim internetowym systemie konsularnym – ENJAZIT, która to rejestracja i idące z nią w parze opłaty konsularne są podstawą do ubiegania się o wizę do Arabii Saudyjskiej. Następnym etapem jest złożenie kompletu poprawnych dokumentów w konsulacie oraz oczekiwanie na decyzję konsula w sprawie wydania wizy.
Pomimo wymagających przepisów, restrykcyjnych nakazów i pozornie czasochłonnego procesu aplikacyjnego rynek saudyjski i operujący tam przedsiębiorcy rekompensują nam starania oferując mnóstwo atrakcyjnych możliwości handlowych, które rozwiną nasze przedsiębiorstwa i obficie zaowocują w przyszłości.

Od wielu lat ten nietypowy kraj stanowi biznesowe centrum świata. Pomimo że zdobycie wizy do Arabii Saudyjskiej wygląda na ogromne wyzwanie, to nie zniechęcaj się i już teraz zacznij planować biznesowe spotkania ze swoimi partnerami, a my zajmiemy się resztą.

Dlaczego warto odwiedzić Arabię Saudyjską?

Arabia Saudyjska to kraj nietypowy pod każdym względem. Nasza firma pomaga w uzyskaniu wizy do tego państwa. Wjazd na teren Królestwa Arabii Saudyjskiej uregulowany jest wieloma przepisami. W celu turystycznym można wjechać jedynie na podstawie e-wizy. Osoby podróżujące w celach biznesowych muszą przedstawić oficjalne pisma wydane przez saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz szereg innych dokumentów, poświadczających posiadane przez nich kwalifikacje. Natomiast pracownicy jadący na pobyt kontraktowy również zobowiązani są do spełnienia długiej listy kryteriów narzuconych przez sekcję konsularną.

Wiza saudyjska – najczęściej zadawane pytania

Dlaczego do wizy biznesowej czasami muszę okazać oryginał dyplomu?

Zależy to od stanowiska, które widnieje na zaproszeniu oraz na liście delegującym. Jeżeli stanowisko jest techniczne/ inżynierskie, wtedy trzeba przedstawić dodatkowo dyplom w oryginale aby poświadczyć swoje kwalifikacje.

Pracuję w firmie poza granicami Polski – gdzie powinienem zalegalizować list delegujący?

W takim przypadku list delegujący musi być zalegalizowany w konsulacie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, w którym firma jest zarejestrowana. Zalegalizowany list delegujący musi być dostarczony do nas w oryginale. Więcej na temat legalizacji sprawdź na www.Legalizacje.com 

Na jak długo jest wydawana wiza biznesowa do Arabii Saudyjskiej?

Wszystko zależy od zaproszenia. Wiza może być wydana, jako jednokrotnego wjazdu, ważna 90 dni od chwili wydania (z pobytem maksymalnie 30-dniowym) lub wielokrotnego wjazdu, ważna 365 dni (z pobytem maksymalnie do 90 dni).

Czy do wizy saudyjskiej potrzebna jest rezerwacja biletu lotniczego?

Konsul nie wymaga rezerwacji biletu lotniczego. Możesz natomiast skorzystać z innych usług oferowanych przez naszą firmę. Sprawdź Usługi dodatkowe.

Czy pieczątka izraelska w paszporcie stanowi przeszkodę w uzyskaniu wizy do KSA?

Pieczątka izraelska w paszporcie nie stanowi przeszkody w uzyskaniu wizy saudyjskiej.

Czy wiza do KSA jest ważna od daty wydania czy od daty wjazdu?

Wiza jest ważna od daty wydania, a dni pobytu są liczone od daty wjazdu (30 lub 90).

Czy rejestracja firmy i członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Nie, rejestracja i członkostwo są całkowicie darmowe.

Czy istnieje możliwość przedłużenia wizy saudyjskiej na miejscu?

Nie, po upływie ważności trzeba starać się o nową wizę.

Czy samotnie podróżująca kobieta może uzyskać wizę saudyjską?

Tak, nie stanowi to obecnie problemu.

Czy do uzyskania wizy konsulat wymaga ubezpieczenia?

Podczas aplikacji o e-wizę  turystyczną automatycznie należy wykupić ubezpieczenie w systemie. W przypadku wizy wydanej przez konsulat podczas rejestracji w systemie Enjazit również trzeba wykupić ubezpieczenie.

 

Masz już wizę turystyczną? Czas pakować się na podróż.

Arabia Saudyjska jest ostatnim wielkim, zakazanym królestwem świata, a zarazem symbolem wszystkiego, co w oczach Zachodu jest niezrozumiałe: Środkowego Wschodu, islamu, ropy, terroryzmu. Przez wieki państwo to postrzegane było, jako zamknięte dla ludzi z zewnątrz. Udawali się tam jedynie najśmielsi i najodważniejsi – Richard Burton, T.E. Lawrence, czy Wilfred Thesiger, którzy ryzykowali życie, by tam dotrzeć. Dzisiaj Arabia Saudyjska nadal stanowi jedynie odległy obiekt wyobrażeń dla wielu ludzi, którzy delektują się niezwykłymi opowieściami krążącymi na jej temat. Obecnie kraj ten – chociaż niepewnie – zaczyna otwierać się na podróżników z innych części świata i coraz częściej pozwala im przekraczać swoje granice.

Wiza do Arabii Saudyjskiej

Położenie Królestwa Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska zajmuje olbrzymią część Półwyspu Arabskiego. Leży pomiędzy Morzem Czerwonym na zachodzie i Zatoką Perską na wschodzie. Graniczy z Jordanią, Irakiem, Kuwejtem, Katarem, Omanem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Jemenem oraz Bahrajnem. Państwo to było monarchią absolutną do 1992, kiedy to dynastia Saudów wprowadziła pierwszą w historii kraju konstytucję. System prawny opiera się na zasadach szarijatu.

Dla tych, którzy zapragną poznać bliżej Arabię Saudyjską, możemy polecić:

 • Mada’in Saleh – nazywana Petrą Arabii Saudyjskiej, która zaliczana jest do najbardziej czarujących i monumentalnych miejsc Środkowego Wschodu.
 • Rub’ Al-Chali (Pusta Ćwiartka) – największe morze piasku na Ziemi, gdzie zobaczyć można wydmy wielkości statków. Miejsce to stanowi dom dla oryksów.
 • Najran – położony na dalekim południu. Jest to dawny karawanseraj, składający się z fortu górującego nad plantacją palm i oazą.
 • Jeddah – jako miasto libertyńskie położona jest na wybrzeżu. Charakteryzuje się różnorodnością souqów (tradycyjnych targów arabskich) i koralowymi domami, stanowiącymi niegdyś siedziby zamożnych kupców.
  Jednak najbardziej zapadająca w pamięć jest przede wszystkim tradycyjna gościnność Beduinów, która – tak jak piaski Rub’ Al-Chali – wydaje się nieskończona.

Sprawdź inne procedury wizowe:

Bahrajn

Oman

Irak

Algieria

Wiza Schengen do Polski

Legalizacja pobytu w Polsce

Zaproszenie dla cudzoziemca do Polski

Iran

Ambasada KSA

Arabia Saudyjska e-wiza

Anglia (Wielka Brytania)