Skip to content

Rosja

Potrzebujesz wizy do Rosji?

Nasze biuro może pomóc w uzyskaniu wizy do Rosji wydanej przez konsulat. Wspieramy w tym obywateli Polski oraz obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce. Rosyjską e-wizę mogą otrzymać obywatele krajów, które należą do programu ruchu bezwizowego. Sprawdź wymagania do E-wizy

Potrzebujesz wizy do Rosji?

Nasze biuro może pomóc w uzyskaniu wizy do Rosji wydanej przez konsulat. Wspieramy w tym obywateli Polski oraz obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce. Rosyjską e-wizę mogą otrzymać obywatele krajów, które należą do programu ruchu bezwizowego. Sprawdź wymagania do E-wizy

Rodzaj wizy:

Tryb uzyskania wizy:

Ubezpieczenie musi spełniać wymogi konsulatu. Polisa musi być imienna, na minimalną kwotę 30 000 EUR, ważna na terytorium Federacji Rosyjskiej (obejmująca część europejską i azjatycką). Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od długości pobytu.
Do wizy turystycznej wymagany. Jeśli nie masz, możemy pomóc w uzyskaniu. Pobierz wniosek
Pośredniczymy w uzyskaniu zaproszenia do wizy biznesowej. Zaproszenie wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji (zobacz wzór zaproszenia) Czas oczekiwania na zaproszenie to ok. 4 tygodni. Pobierz wniosek
Product total
Options total
Grand total
Ubezpieczenie musi spełniać wymogi konsulatu. Polisa musi być imienna, na minimalną kwotę 30 000 EUR, ważna na terytorium Federacji Rosyjskiej (obejmująca część europejską i azjatycką). Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od długości pobytu.
Do wizy turystycznej wymagany. Jeśli nie masz, możemy pomóc w uzyskaniu. Pobierz wniosek
Pośredniczymy w uzyskaniu zaproszenia do wizy biznesowej. Zaproszenie wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji (zobacz wzór zaproszenia) Czas oczekiwania na zaproszenie to ok. 4 tygodni. Pobierz wniosek
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978362

WYMAGANIA:

1.
Wypełniony, podpisany wniosek wizowy

na stronie: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

2.
Paszport

ważny przynajmniej pół roku od zakończenia wizy

3.
Zdjęcie paszportowe

Biometryczne, na wprost, na białym tle

4.
Voucher turystyczny

Wymagany do wizy turystycznej

5.
Zaproszenie

Wymagane do wizy biznesowej/prywatnej

Wiza do Rosji

Wybierz rodzaj wizy do Rosji:

 • wiza turystyczna – przeznaczona dla osób, które jadą zwiedzać Rosję, na odpoczynek i rekreację, wycieczkę zorganizowaną;
 • wiza biznesowa – skierowana do osób, które współpracują z firmami w Rosji i wyjeżdżają na spotkania biznesowe, konferencje, serwis techniczny lub biorą udział w targach, itd.;
 • wiza służbowa – dla przedstawicieli instytucji rządowych, którzy wyjeżdżają w celach spotkań dyplomatycznych.

Wiza służbowa:

Ten rodzaj wizy dedykowany jest dla przedstawicieli instytucji rządowych. Celem ich podróży może być odbycie spotkań dyplomatycznych. Wiza może być jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna. UWAGA! Warunkiem aplikacji o wizę wielokrotną jest wykorzystanie przynajmniej jednej wizy służbowej w ciągu ostatniego roku.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów). Na białym, jednolitym tle, twarz skierowana na wprost, zajmująca 70% zdjęcia. Zdjęcie nie może być starsze niż pół roku;
 • zaproszenie od odpowiedniego organu rosyjskiego (oryginał lub kopia);
 • list delegujący z urzędu polskiego potwierdzający, że osoba aplikująca jest członkiem delegacji służbowej.

Wiza biznesowa do Rosji

Ten rodzaj wizy skierowany jest do osób, które współpracują z firmami w Rosji. Celem wyjazdu mogą być spotkania biznesowe,  serwis techniczny, udział w targach, konferencjach, itd.

Wiza jednokrotna, dwukrotna do 90 dni lub wielokrotnego przekroczenia granicy ważna jeden rok od daty wydania. UWAGA! Warunkiem aplikacji o wizę wielokrotną jest wykorzystanie przynajmniej jednej wizy biznesowej w ciągu ostatniego roku. Chyba że posiada się zaproszenie FMS, wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rosji. W takiej sytuacji można starać się od razu o wizę roczną.

Wymagania do wizy biznesowej do Rosji:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne. Na białym, jednolitym tle, na którym twarz skierowana jest na wprost i zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie nie może być starsze niż pół roku;
 • zaproszenie wystawione przez firmę rosyjską (oryginał albo kopia) tzw. Białe zaproszenie albo zaproszenie wystawione przez Federacyjne Służby Migracyjnej Rosji, albo Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rosji.
  Zaproszenie tzw. białe musi spełniać następujące wymogi:

  • być na papierze firmowym, na którym znajdują się następujące dane: nazwa firm, pełen adres, numer telefonu;
  • INN firmy rosyjskiej (nasz nr NIP);
  • cel wyjazdu oraz okres, na jaki ma zostać wydana wiza;
  • dane paszportowe osoby wyjeżdżającej do Rosji (imiona i nazwisko, nr paszportu, data urodzenia, obywatelstwo);
  • zaproszenie musi być podpisane przez dyrektora generalnego albo osobę do tego upoważnioną (w takiej sytuacji trzeba dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający to upoważnienie).
 • ubezpieczenie na przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na europejskie terytorium Federacji Rosyjskiej, to nie zostanie ono zaakceptowane.

Wiza turystyczna do Rosji

Wiza ta jest wydawana dla osób, które jadą zwiedzać Rosję, wybierają się na odpoczynek i rekreację, wycieczkę zorganizowaną, itd.
Ten rodzaj rosyjskiej wizy może być jednokrotny albo dwukrotny, maksymalnie na pobyt do 30 dni. Jednak trzeba pamiętać, że wizy dwukrotnego wjazdu są bardzo rzadko wydawane.

Jeżeli pobyt w Rosji planowany jest na więcej jeżeli 13 dni, dodatkowo trzeba przedstawić rezerwację hotelową plus dokonanie płatności za nią.

Wymagania do uzyskania wizy turystycznej do Rosji:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne, paszportowe. Na białym, jednolitym tle, na którym twarz jest skierowana na wprost i  zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie wykonane w ciągu ostatniego pół roku;
 • Voucher turystyczny (inny dokument jak rezerwacja hotelowa) – jest to dokument wystawiony przez rosyjskie biuro podróży, potwierdzające przyjęcie turysty;
 • ubezpieczenie na okres pobytu w Rosji, na kwotę przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na europejskie terytorium Rosji, nie zostanie ono zaakceptowane.

Wiza humanitarna do Rosji

Rosyjskie wizy humanitarne wydawane są wtedy, gdy osoba wyjeżdża do Rosji w następującym celu: kulturalnych, sportowych i naukowych (w tym na wymianę akademicką czy naukową).

Wizy do Rosji mogą być jednokrotnego przekroczenia granicy, dwukrotnego wjazdu do 90 dni lub wielokrotnego, ważna jeden rok. UWAGA! Warunkiem aplikacji o wizę wielokrotną jest wykorzystanie przynajmniej jednej wizy humanitarnej w ciągu ostatniego roku. Chyba, że posiada się zaproszenie FMS, wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rosji. W takiej sytuacji można starać się od razu o wizę roczną.

Wymagania dotyczące uzyskania wizy humanitarnej:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne paszportowe. Na białym, jednolitym tle, na którym twarz jest skierowana na wprost i zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie nie może być starsze niż pół roku;
 • zaproszenie wystawione przez firmę rosyjską (oryginał lub kopia) tzw. Białe Zaproszenie lub zaproszenie wystawione przez Federacyjne Służby Migracyjnej Rosji, lub rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
  Zaproszenie tzw. białe musi zawierać następujące informacje:
  • być na papierze firmowym, na którym znajdują się następujące dane: nazwa firm, pełen adres, numer telefonu;
  • INN firmy rosyjskiej (nasz nr NIP);
  • cel wyjazdu oraz okres, na jaki ma zostać wydana wiza;
  • dane paszportowe osoby wyjeżdżającej do Rosji (imiona i nazwisko, nr paszportu, data urodzenia, obywatelstwo);
  • zaproszenie musi być podpisane przez dyrektora generalnego lub osobę do tego upoważnioną (wtedy trzeba dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający to upoważnienie).
 • ubezpieczenie na okres pobytu na kwotę przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na terytorium Europy nie zostanie ono zaakceptowane.

Wiza pracownicza do Rosji

Rosyjska wiza wydawana osobom, które wyjeżdżają do pracy do Rosji i mają już podpisany kontrakt z firmą rosyjską.
Wizy do Rosji są jednokrotnego wjazdu ważne 90 dni (później są przedłużane przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej) lub wielokrotnego wjazdu ważne 3 lata (taka wiza wydawana jest jedynie wysoko wykwalifikowanym specjalistom).

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy pracowniczej do Rosji:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów). Na białym, jednolitym tle, na którym twarz skierowana na wprost zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie wykonane w ciągu ostatniego pół roku;
 • zaproszenie w oryginale wydane przez Federacyjną Służbę Migracyjną. O zaproszenie stara się pracodawca;
 • Wyniki badań na obecność wirusa HIV;
 • ubezpieczenie na okres pobytu na przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na terytorium Europy nie zostanie ono zaakceptowane.

Wiza prywatna do Rosji

Ta wiza do Rosji dedykowana dla osób, które wyjeżdżają do rodziny lub znajomych mieszkających w Rosji.
Wizy do Rosji jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu wydawane są do 90 dni. Wiza wielokrotnego wjazdu ważna jest rok.
Istnieje również wiza dedykowana na wyjazd w celu odwiedzenia grobów członków rodziny. Wystawiana jest, jako wiza jednokrotnego wjazdu, na pobyt do maksymalnie 10 dni .

Wymagania dotyczące uzyskania wizy prywatnej do Rosji:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie, wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów). Na białym, jednolitym tle, na którym twarz jest skierowana na wprost i zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie musi być wykonane nie wcześniej niż pół roku temu;
 • zaproszenie w oryginale wydane przez Federacyjną Służbę Migracyjną. W przypadku wyjazdu na groby należy przedstawić dokumenty potwierdzające istnienie grobu wystawione przez władze rosyjskie oraz dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (kopia lub oryginał);
 • ubezpieczenie na okres pobytu w Rosji na przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na terytorium Europy nie zostanie ono zaakceptowane.

Wiza studencka do Rosji

Rosyjska wiza na studia wydawana jest dla osób, które wyjeżdżają na studia, staż lub kursy do Rosji.
Studencka wiza  jest jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu, na okres do 90 dni (wiza krótkoterminowa). Jest możliwość uzyskania wizy długoterminowej, na której pobyt może być powyżej 90 dni – wtedy trzeba jednak przedstawić inne dokumenty. Jest ona ważna 90 dni i po tym okresie należy przedłużyć ją w Federacyjnych Służbach Migracyjnych.

Dokumenty potrzebne do uzyskania studenckiej wizy krótkoterminowej do Rosji:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie, wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów). Na białym, jednolitym tle, na którym twarz jest skierowana na wprost i zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie nie może być starsze niż pół roku;
 • zaproszenie wystawione przez firmę rosyjską (oryginał lub kopia) tzw. Białe zaproszenie lub zaproszenie wystawione przez Federacyjne Służby Migracyjnej Rosji lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
  Zaproszenie tzw. białe musi zawierać następujące informacje:

  • być na papierze firmowym, na którym znajdują się następujące dane: nazwa firm, pełen adres, numer telefonu;
  • INN firmy rosyjskiej( nasz nr NIP);
  • cel wyjazdu oraz okres, na jaki ma zostać wydana wiza;
  • dane paszportowe osoby wyjeżdżającej do Rosji (imiona i nazwisko, nr paszportu, data urodzenia, obywatelstwo);
  • zaproszenie musi być podpisane przez dyrektora generalnego albo osobę do tego upoważnioną (trzeba wtedy dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający to upoważnienie).
 • ubezpieczenie na okres pobytu w Rosji na przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na terytorium Europy nie zostanie ono zaakceptowane.
Wymagania do uzyskania studenckiej wizy długoterminowej do Rosji:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów). Na białym, jednolitym tle, na którym twarz jest skierowana na wprost i zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie nie może być starsze niż pół roku;
 • zaproszenie w oryginale wydane przez Federacyjną Służbę Migracyjną. O zaproszenie stara się uczelnia/ szkoła/ organizator stażu;
 • wyniki badań na obecność wirusa HIV;
 • ubezpieczenie na okres pobytu w Rosji na przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na terytorium Europy nie zostanie ono zaakceptowane.

Wiza tranzytowa do Rosji

Rosyjska wiza tranzytowa jest przeznaczona dla osób, które przejeżdżają tranzytem przez Rosję. Wiza może być jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu, a jeden pobyt może być maksymalnie 10-dniowy. Decyzję o tym, na jaki okres zostanie wydana wiza podejmuje konsul i jest to zależne od razy oraz rodzaju środku transportu, którym będziemy się przemieszczać.
O wizę tranzytową nie trzeba się ubiegać w przypadku przesiadki krótszej niż 24 godziny, gdy nie opuszcza się strefy tranzytowej na lotnisku.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy tranzytowej do Rosji:

 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wiza do kraju docelowego;
 • ważne bilety lotnicze w przypadku podróży samolotem;
 • podróż samochodem lub motocyklem:
  • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • kopia prawa jazdy;
  • podanie z prośbą o wydanie wizy tranzytowej, z danymi osobowymi i dokładnym planem podróży, na którym dzienna liczba pokonywanych kilometrów nie może być większa niż 500 km oraz informacje na temat pojazdu: rodzaj, model, kolor, nr rejestracyjny;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów). Na białym, jednolitym tle, twarz skierowana na wprost i zajmująca 70% zdjęcia. Zdjęcie nie może być starsze niż pół roku;
 • ubezpieczenie na okres pobytu w Rosji na przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na terytorium Europy nie zostanie ono zaakceptowane.

Wiza dziennikarska do Rosji

Rosyjska wiza dla dziennikarzy wydawana jest dziennikarzom lub członkom ekipy technicznej wyjeżdżającym do Rosji w celu dziennikarskim.
Wydawana jest na jeden wjazd, na okres danego projektu.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy dziennikarskiej do Rosji:
 • paszport w oryginale, ważny przynajmniej pół roku od zakończenia ważności wizy. Musi posiadać przynajmniej dwie wolne strony obok siebie;
 • wypełniona i podpisana aplikacja wizowa;
 • jedno zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów). Na białym, jednolitym tle, na którym twarz jest skierowana na wprost i zajmuje 70% zdjęcia. Zdjęcie nie może być starsze niż pół roku;
 • Oryginał zadania redakcyjnego;
 • Kopia legitymacji dziennikarskiej;
 • ubezpieczenie na okres pobytu w Rosji na przynajmniej 30000 Euro. Ubezpieczenie musi obejmować całą Rosję. Jeżeli mamy ubezpieczenie np. tylko na terytorium Europy nie zostanie ono zaakceptowane.

O wizę staramy się przez Rosyjskie Centrum Wizowe

Firmy składają aplikacje poprzez Rosyjskie Centrum Wizowe, które przyjmuje wnioski i zarządza procedurami uzyskania wizy do Rosji.

 

Dlaczego warto odwiedzić Rosję?

Rosja oferuje moc atrakcji zarówno na krótki wypad weekendowy, jak i na długoterminowy pobyt, który będzie niemożliwy bez uzyskania odpowiedniej wizy. Wielu z nas zwiedzanie tego zachwycającego kraju kojarzy się głównie ze wspaniałymi zabytkami Moskwy i Sankt Petersburga oraz z zapierającą dech w piersiach przyrodą, dzikimi stepami tajgi, Bajkałem i Kamczatką. Okazuje się jednak, że Rosja ma do zaoferowania swym gościom o wiele więcej. Wizy do Rosji otwierają wiele drzwi, więc nie zwlekaj z podróżą.

Wiza do Rosji

WizaSerwis.pl – Wizy do wszystkich krajów

A może podróżujesz do Rosji w celach biznesowych? Nie przejmuj się procedurami wizowymi, skup się na swoich obowiązkach, a my zdobędziemy dla Ciebie odpowiedniego rodzaju wiz do Rosji. Gwarantujemy indywidualne podejście do klienta, bierzemy pod uwagę napięte harmonogramy i staramy się współpracować tak, aby proces uzyskiwania wizy do Rosji nie kolidował z Twoimi innymi planami biznesowymi.

Nasze doświadczenie pozwala nam na profesjonalną weryfikację dokumentów, co maksymalizuje szanse otrzymania wizy do Rosji. Przekonaj się, że współpraca z nami przebiegnie bez problemu, a uzyskanie wizy stanie się jedynie formalnością, która nie przysporzy ci żadnych kłopotów, ani stresu. Zaplanuj już dziś największą przygodę swojego życia, ciesz się tym co przed Tobą, a uzyskanie wizy do Rosji pozostaw w naszych rękach.

Wymogi do zdjęcia do wizy:

 1. Zdjęcia powinno mieć wymiary 3,5 cm (szerokość) x 4,5 cm (wysokość);
 2. Musi być kolorowe i wyraźne;
 3. Wydrukowane na papierze fotograficznym na jasnym, jednolitym tle (najlepiej białym);
 4. Zdjęcie musi być zrobione nie wcześniej niż pół roku i musi umożliwiać identyfikację danej osoby;
 5. Twarz na zdjęciu musi być wyraźna, skierowana na wprost, z widocznymi oczyma;
 6. Twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia;
 7. Pozujemy do zdjęcia bez nakrycia głowy, usta muszą być zamknięte, włosy nie mogą zasłaniać twarzy.

Wizy do Rosji – najczęściej zadawane pytania

Na jak długo można otrzymać wizę turystyczną do Rosji?

Oficjalnie wiza może być wydana na miesiąc, ale jeśli pobyt przekracza 13 dni włącznie, konsulat wymaga dodatkowo okazania opłaty za hotel w wysokości minimum 50%. Jednocześnie informujemy, że wiza ta jest wydawana na konkretne daty (takie, jakie określą Państwo we wniosku wizowym).

Chciałbym uzyskać wizę do Rosji w celach biznesowych. Co jest do tego potrzebne?

Przede wszystkim do uzyskania takiego rodzaju wizy potrzebne jest zaproszenie od firmy rosyjskiej.

Są 3 rodzaje zaproszeń:

TELEX z Rosji
Wydawane jest przez służby konsularne Rosji na wniosek instytucji, urzędu lub fundacji z terenu Federacji Rosyjskiej. Czas oczekiwania na wizę w trybie normalnym to 9-10 dni kalendarzowych, w trybie pilnym są to 3-4 dni robocze pracy konsulatu.

Zaproszenie od służb konsularnych Federacji Rosyjskiej (brunatne, papier ze znakami wodnymi)
Wydawane na wniosek firm, instytucji i fundacji Rosji przez rosyjskie służby konsularne. Wymagany jest oryginał tego zaproszenia. Czas oczekiwania na wizę w trybie normalnym to 9-10 dni kalendarzowych, w trybie pilnym są to 3-4 dni robocze konsulatu.

Zaproszenie bezpośrednio od firmy (białe)
Wydawane bezpośrednio przez firmę. Wymagany jest oryginał. Czas oczekiwania na wizę w trybie normalnym to 9-10 dni kalendarzowych, w trybie pilnym są to 3-4 dni robocze konsulatu.

Pozostałe dokumenty wizowe:

 • wypełniony i podpisany wniosek wizowy: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx; (wnioski wizowe są w wersji elektronicznej)
 • paszport ważny przynajmniej pół roku od zakończenia wizy;
 • zdjęcie biometryczne (jak do obecnych paszportów) nie starsze niż pół roku, twarz na wprost, zajmująca minimum 70% zdjęcia;
 • ubezpieczenie, które obowiązuje na terenie Federacji Rosjskiej, opiewające na kwotę przynajmniej 30 tys. euro. (możemy je wystawić).

Jakie ubezpieczenia są honorowane przez konsulat?

Ubezpieczenie medyczne na minimalną kwotę 30 000 euro, ważne na terytorium Federacji Rosyjskiej (obejmujące część europejską i azjatycką). Często ubezpieczyciele wystawiają tylko na część europejską, ale konsulat tego nie honoruje. Możemy wystawić takie ubezpieczenie na potrzeby wizowe.

Jestem obcokrajowcem. Czy mogę wyrobić wizę do Rosji na Państwa pośrednictwem i jakie dokumenty muszę przedstawić?

Wszystko zależy od tego, jakie ma Pan/Pani obywatelstwo. Na pewno wymagana jest kopia karty pobytu w Polsce oraz jakikolwiek dokument poświadczający, ze dana osoba tu mieszka lub pracuje. Tak więc prosimy już o bezpośredni e-mail do nas, bo w zależności od tego, kto jakie ma obywatelstwo, różne dokumenty są wymagane.

Czy bezpiecznie jest teraz podróżować po Federacji Rosyjskiej?

MSZ odradza podróże do następujących terenów:

 • Republik Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii i Osetii Północnej na Kaukazie Północnym;
 • bezpośrednio sąsiadujących z obwodami donieckim i ługańskim Ukrainy;
 • Republik Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii na Kaukazie Północnym;
 • Na Krym.
  Więcej na ten temat można przeczytać bezpośrednio na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rosja

Planuję odbyć podróż do Rosji przez Białoruś – czy muszę dodatkowo posiadać wizę białoruską?

Tak, chcący podróżować do Rosji przez Republikę Białorusi muszą posiadać ważną wizę tranzytową. Jednocześnie informujemy, że jeśli planują Państwo podroż własnym środkiem transportu (samochód/motocykl), to status międzynarodowego przejścia granicznego ma tylko przejście „Vesialovka” (Весялоўка) u zbiegu granic białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.
Alternatywa: objazd przez Łotwę, Ukrainę; albo pociąg Warszawa-Moskwa lub samolot Warszawa-Moskwa.

Chciałbym uzyskać wizę do Rosji wielokrotną, długoterminową – jakie muszę spełniać warunki?

Wiza długoterminowa może być wydana tylko w celach biznesowych. Warunkiem jej uzyskania jest pobyt na terenie Rosji w ciągu ostatnich 12 miesięcy również na wizie biznesowej. Chyba, że posiada się oryginał zaproszenia wydany przez Urząd Imigracyjny w Rosji.

Planuję podróż do Rosji samochodem/motocyklem, jakie dodatkowe dokumenty powinienem posiadać?

Informujemy, że nasze pośrednictwo polega tylko na pomocy w uzyskaniu wizy. Osoby podróżujące do danego kraju we własnym zakresie powinny dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty (inne niż wiza) są wymagane podczas danego wyjazdu.

Chciałbym przedłużyć wizę do Rosji – co muszę zrobić?

Nie ma możliwości przedłużenia wizy, dlatego też o wizę do Rosji należy ubiegać się od nowa.

Mam jeszcze ważną wizę, która niebawem wygasa – czy mogę teraz ubiegać się o kolejną?

Tak, ale proszę wziąć pod uwagę to, że obecną wizę konsul będzie musiał anulować.

Mój stary paszport stracił ważność, ale mam w nim jeszcze aktualną wizę do Rosji, czy mogę podróżować z dwoma paszportami (starym i nowym)?

Niestety nie – o wizę do Rosji należy ubiegać się od nowa. Istnieje jednak możliwość przeniesienia wizy do nowego paszportu. W tym celu należy przedstawić nowy komplet dokumentów oraz wnieść opłaty wizowe za rozpatrzenie wniosku wizowego.

Mój paszport wydał wojewoda wielkopolski – czy mogę ubiegać się o wizę do Rosji w konsulacie w Warszawie?

Tak, obecnie w Warszawie nie ma rejonizacji. Konsulat przyjmuje paszporty ze wszystkich rejonów, ale zawsze istnieje ryzyko, że konsul zażąda potwierdzenia miejsca zamieszkania/pracy zgodnie z obowiązującą rejonizacją (dotyczy województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego).

Planuję odbyć podróż samolotem  z tranzytem przez Rosję. Czy muszę posiadać wizę?

Nie musisz mieć wizy tranzytowej do Rosji, jeśli pozostajesz w strefie tranzytowej lotniska w celu dalszego lotu lub oczekiwania samolotu w ciągu 24 godzin od chwili przybycia.

Czy wiza dla dzieci jest bezpłatna?

Tak, dzieci do 6. roku życia zwolnione są z opłaty wizowej.

Czy muszę o wizę starać się w Warszawie?

Rosja ma dedykowane konsulaty w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Można oczywiście całą procedurę zlecić nam i przygotujemy odpowiedni rodzaj wizy bez konieczności wizyty w konsulacie. Więcej danych adresowych znajdziesz tutaj.

Zobacz inne pośrednictwa i procedury uzyskania apostille:

Białoruś

Rosja e wiza

Arabia Saudyjska e wiza

Anglia (Wielka Brytania)

Mali

Ghana

Kamerun

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Legalizacja dokumentó handlowych

Ambasada Rosji

Sudan

Nigeria

Sierra Leone

Chiny

Wiza Schengen do Rzeczypospolitej Polskiej

Kongo Brazzaville

Sudan Południowy

Indie e-wiza

Wietnam e-wiza

e-wiza do Rosji