Skip to content

Wypis z CEIDG

Zamów online wypis z CEiDG w wersji papierowej

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wersji dokumentu drukowanego. W odróżnieniu od wersji elektronicznej, dokument może być legalizowany do obrotu za granicą. Oprócz zaświadczenia z Rejestru CEiDG możemy uzyskać klauzulę Apostille z MSZ lub dokonać legalizacji przez Ambasadę, jeśli wymaga tego procedura. Wybierz odpowiedni tryb i zamów online.

Zamów online wypis z CEiDG w wersji papierowej

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wersji dokumentu drukowanego. W odróżnieniu od wersji elektronicznej, dokument może być legalizowany do obrotu za granicą. Oprócz zaświadczenia z Rejestru CEiDG możemy uzyskać klauzulę Apostille z MSZ lub dokonać legalizacji przez Ambasadę, jeśli wymaga tego procedura. Wybierz odpowiedni tryb i zamów online.

Tryb uzyskania dokumentu:

Wybierz opcję, jeśli potrzebujesz legalizacji. Poszczególne ambasady mają swoje dodatkowe opłaty, które nie są ujęte wyżej.
Product total
Options total
Grand total
Wybierz opcję, jeśli potrzebujesz legalizacji. Poszczególne ambasady mają swoje dodatkowe opłaty, które nie są ujęte wyżej.
Product total
Options total
Grand total
ISBN-

Wymagania:

1.
Numer NIP

Podaj numer NIP z adresem firmy, aby mieć pewność poprawności danych.

Wypis z CEiDG – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest dokumentem niezbędnym w potwierdzeniu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość uzyskania w prosty sposób takiego dokumentu, w wersji elektronicznej. Baza CEiDG jest bowiem elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w Polsce. Możliwość pobrania zaświadczenia on-line została wprowadzona w celu ułatwienia prowadzenia działalności. Dzięki portalowi CEiDG można założyć firmę, zaktualizować dotychczasowe dane, a nawet zwiesić lub zamknąć prowadzoną działalność. Wypis z CDiGD może być pobrany w formie elektronicznej i papierowej.

Dla kogo zaświadczenie z CEiDG w wersji papierowej z pieczątkami?

Potwierdzenie z CEiDG w formie wydruku elektronicznego jest wystarczające do załatwienia wielu spraw w Polsce. Natomiast w wielu przypadkach wymagany jest wypis z CEiDG z klauzulą Apostille. Wówczas niezbędny jest wydruk papierowy z odpowiednimi pieczęciami. Będziesz musiał okazać  w wielu sytuacjach jak:

  • podpisanie umowy z zagranicznym partnerem
  • czynności bankowe lub prawne za granicą a dotyczące Twojej działalności gospodarczej
  • rejestracje produktów na rynki zagraniczne
  • zakup nieruchomości na firmę poza granicami Polski

Czy muszę w urzędzie okazać oryginał wydruku z CEiDG?

Elektroniczny wydruk z oficjalnej strony internetowej CEIDG jest dokumentem zgodnym z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. W związku z powyższym przyjmuje się, że jest tożsamy z zaświadczeniem o wpisie w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. W praktyce więc urzędy administracji publicznej nie są zobowiązane do wymagania od Pana oryginału zaświadczenia z CEiDG i powinny honorować wydruki elektroniczne.

Potrzebuję jednak wydruku do okazania w urzędzie zagranicznym. Dodatkowo niezbędna będzie klauzula Apostille – jak tego dokonać?

W tym przypadku konieczne będzie pobranie zaświadczenia z CEiDG w formie oficjalnego pisma, gdyż tylko na dokumencie urzędowym jest możliwość uzyskania apostille. Abyśmy mogli w Państwa imieniu tego dokonać, prosimy o przesłanie na maila danych spółki, której zaświadczenie jest nam niezbędne.  Udamy się do Ministerstwa Rozwoju i uzyskamy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W dalszej kolejności skontaktujemy się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby na tym dokumencie znalazło się także apostille.

Czy do uzyskania wypisu z CEiDG konieczne będzie pełnomocnictwo?

Nie ma takiej konieczności. Wystarczą nam dane spółki wraz z nr NIP.

Jak długo czeka się na wypis z CEiDG?

Wszystko zależy od terminów w Ministerstwie Rozwoju. W praktyce jednak najczęściej udaje się nam uzyskać wypis w ciągu maksymalnie 2-3 dni roboczych licząc od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

Ile kosztuje uzyskanie wyciągu z CEiDG?

Pobranie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest darmowe. Korzystając z naszego pośrednictwa opłacają Państwo tylko koszty naszych usług – 97 zł w trybie normalnym.

Sprawdź tematy pokrewne:

Apostille

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Legalizacja dokumentów handlowych

Odpis wyroku rozwodowego i spadkowego

Zaświadczenie o niekaralności

Odpis z KRS