Skip to content

Odpis KRS z Apostille

Odpis z KRS + Apostille MSZ

Przygotujemy odpowiedni dokument nawet w kilka godzin. Wystarczy, że podasz numer KRS firmy. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego musi być przygotowany w wersji tradycyjnej (papierowej). Tylko na takim odpisie KRS uzyskujemy pieczęć Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie można uzyskać klauzuli Apostille na wersji pobranej z Internetu.

Odpis z KRS + Apostille MSZ

Przygotujemy odpowiedni dokument nawet w kilka godzin. Wystarczy, że podasz numer KRS firmy. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego musi być przygotowany w wersji tradycyjnej (papierowej). Tylko na takim odpisie KRS uzyskujemy pieczęć Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie można uzyskać klauzuli Apostille na wersji pobranej z Internetu.

Tryb uzyskania dokumentu:

Podaj numer NIP firmy, której chcesz uzyskać KRS.
Zaznacz kuriera do odesłania dokumentu na terenie Polski. Zostaw puste pole jeśli odbierzesz osobiście.
Wyciąg aktualny mówi o obecnym statusie spółki, natomiast wyciąg pełny pokazuje pełną historię spółki wraz ze wszystkimi zmianami.
Product total
Options total
Grand total
Podaj numer NIP firmy, której chcesz uzyskać KRS.
Zaznacz kuriera do odesłania dokumentu na terenie Polski. Zostaw puste pole jeśli odbierzesz osobiście.
Wyciąg aktualny mówi o obecnym statusie spółki, natomiast wyciąg pełny pokazuje pełną historię spółki wraz ze wszystkimi zmianami.
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978331

WYMAGANIA:

1.
Numer NIP lub KRS firmy.

Potrzebujemy numer KRS lub NIP oraz dane firmy, której odpis KRS mamy pobrać. Prosimy pamiętać, żeby podać dokładny KRS/NIP lub dokładną nazwę firmy a w razie wątpliwości, prosimy w kolejnym kroku wpisać dane w uwagach.

Odpis KRS z Apostille – informacje

Odpis KRS z klauzulą apostille

Odpis z KRS najczęściej pobierany jest przez przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić wiarygodność partnerów biznesowych. Zawiera wiele cennych informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej wzajemnej współpracy.

Nasza usługa skierowana jest głównie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują papierowej wersji odpisu z KRS. Najczęściej spotykane cele to:

  • konieczność przedstawienia w pełni wiarygodnego dokumentu z pieczątką Sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości. Taki dokument zapewnia w 100% braku jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych
  • potrzeba okazania zalegalizowanego dokumentu do obrotu poza Polską. W wielu przypadkach kontrahenci poza granicą Polski wymagają dokumentu rejestracyjnego Spółki z uwierzytelnieniem np. Apostille lub pieczęciami ambasady kraju docelowego, który nie honoruje Apostille.
  • w przypadku pewnych czynności poza Polską – np. otwarcia konta bankowego, zakupu nieruchomości. Tu także dokument rejestracyjny musi być w oryginale i zalegalizowany przez MSZ lub ambasadę kraju docelowego

Co to jest odpis KRS?

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy wydaje szereg dokumentów. Jednym z nich jest odpis z KRS, który przedstawia historię i aktualną sytuację podmiotu, np. firmy zarejestrowanej w KRS. Informacje podzielone są na 6 działów i każdy z nich zawiera inne informacje.

Jakie informację znajdują się w KRS?

Dzięki KRS można uzyskać informację na temat statusu prawnego danego podmiotu (czy firma jest spółką jawną, spółką z o.o. lub ma status organizacji pożytku publicznego), sposobu jej reprezentacji (kto i w jaki sposób reprezentuje firmę lub organizację) , kapitale (w tym informacje zadłużeniu oraz zaległościach podatkowych).

Dział 1 przedstawia podstawowe informacje o podmiocie i formę prawną

Dział 2 informuje o reprezentacji podmiotu. Możesz zapoznać się kto może podpisywać wiążące prawnie umowy, jaką pełni rolę w podmiocie np. prezesa czy prokurenta.

Dział 3 to informacje o rodzaju PKD jako głównego dla podmiotu. Znajdziesz także informacje o sprawozdaniach finansowych oraz datach ich złożenia.

Dział 4 dotyczy informacji skarbowych np. zaległości w podatkach, składach na ZUS. Znajdziesz też informacje o toczących się egzekucjach toczonych przeciwko danemu podmiotowi i wszystkich szczegółach z tym związanych np. zabezpieczeniach majątkowych.

Dział 5 informuje o ewentualnym powołaniu kuratora dla pomiotu.

Dział 6 to informacje głownie dotyczące likwidacji czy stanu upadłości podmiotu.

Czym różni się odpis o wyciągu z KRS?

Zupełny lub aktualny odpis zawiera 6 działów. Możliwe jest uzyskanie tylko jednego działu, chociaż z reguły pozyskujemy całość informacji. Dokument zawierający informacje z wszystkich 6 działów to odpis z KRS a tylko jeden lub kilka działów to wyciąg z KRS.

Odpis z KRS najczęściej jest wydawany dla przedsiębiorców chcących sprawdzić historię zadłużenia swojego potencjalnego kontrahenta przed podpisaniem z nim umowy o współpracę, ale również jest on wymagany w procesach sądowych lub przez urzędy.

Co to jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy to spis podmiotów – przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Czy w KRS znajdę informację o podmiotach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

W Krajowym Rejestrze Sądowym nie znajdziemy informacji dotyczących jednoosobowych działalności gospodarczych. Właściwym dla nich jest rejestr Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kto może uzyskać KRS? I kto może uzyskać Apostille KRS?

Krajowy rejestr Sądowy jest jawny. Każdy, kto potrzebuje informacji w nich zawartych, ma prawo z niego skorzystać. Apostille KRS wydawane jest przez MSZ. Jest to pieczęć potwierdzająca wiarygodność dokumentu. Apostille na dokumencie KRS to potoczna nazwa legalizacji dokumentu wydanego przez Rejestr Sądowy, który można użyć poza granicami kraju.

Jak uzyskać wypis KRS?

Wydawany jest przez Rejestr Sądowy a dostęp do danych publicznych możliwy jest dla każdego zainteresowanego. Wystarczy, że otrzymamy od Państwa dane podmiotu, którego KRS chcą Państwo uzyskać. Dane jakich potrzebujemy to: pełna nazwa spółki, adres, NIP, numer KRS. Prosimy również o informację, czy wyciąg ma być pełny czy aktualny.

Czym się różni KRS pełny od aktualnego?

Odpis pełny zawiera informacje dotyczące podmiotu, od początku prowadzenia jego działalności, czyli od pierwszego wpisu.
Aktualny odpis to bieżące treści o historii wpisów. Jest stan na konkretny dzień uzyskania dokumentu.

Ile kosztuje odpis KRS?

Koszt uzyskania odpisu pełnego to kwota 60 zł. W przypadku odpisu aktualnego opłata skarbowa wynosi 30 zł.

Czym się różni wypis KRS wydany przez internet od tego uzyskanego w sądzie?

Oba wyciągi mają moc prawną. Wydanie odpisu przez internet jest bezpłatne. Jednak w przypadku chęci dalszej legalizacji dokumentu (np. w MSZ), odpis musi być dokumentem wydanym przez sąd, w formie papierowej, z wymaganymi pieczątkami urzędowymi.

Ile trzeba czekać na wydanie KRS w formie papierowej?

Dokument wydawany jest „od ręki”.

Czy mogę uzyskać KRS w języku angielskim?

Niestety nie, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje wyłącznie odpisy w języku polskim. Aby uzyskać dokument w innym języku należy go przetłumaczyć. Tłumaczenie powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co to jest Apostille?

Apostille jest to poświadczenie dokumentu, sporządzonego w jednym państwie, uprawniające do legalnego posługiwania się tym dokumentem w innym państwie.

Jak długo muszę czekać na legalizacje dokumentu z KRS (w skrócie mówiąc apostille KRS)?

Czas oczekiwania uzależniony jest od wybranego trybu. W przypadku wybrania ścieżki korespondencyjnej, procedura może trwać nawet 2-3 tygodnie.
Osobiste stawiennictwo w instytucjach znacznie skraca czas oczekiwania. Nasza firma może uzyskać Apostille nawet w jeden dzień.

Czy muszę uzyskać apostille na dokumencie z KRS zanim użyję go za granicą Polski?

Większość instytucji zagranicznych wymaga takiego poświadczenia. Nie jest to jednak regułą. Trzeba pamiętać, że pieczęć apostille na odpisie KRS jest honorowana wyłącznie przez kraje, które podpisały dokument konwencji haskiej. W innych przypadkach musimy przeprowadzić legalizacje tradycyjną.

Sprawdź także inne procedury uzyskania klauzuli apostille oraz pośrednictwo wizowe:

Legalizacja dokumentu handlowego

Wiza Schengen do Polski

Zaproszenia dla obcokrajowców

Tabela kosztów urzędowych

Gwinea Bissau

Gwinea (Republika)

Kuratorium Oświaty

Togo

Nigeria

Arabia Saudyjska e wiza

Oman

Dżibuti