Skip to content

Wniosek wizowy do Algierii

Wniosek wizowy do Algierii
WizaSerwis.pl - Wizy, apostille, legalizacje

Sprawdź jak wypełnić wniosek wizowy do Algierii, by nie popełnić błędów. W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

Estimate Cost : 467 PLN

Time Needed : 15 minutes

Jeśli wniosek wypełniamy ręcznie, to wszystkie dane wpisujemy drukowanymi literami, czytelnie. Ważne, aby wpisać wszystkie wymagane informacje. Brak wypełnionych pól, może skutkować odrzuceniem aplikacji wizowej przez Konsulat Algierii.
Boczna kolumna pod zdjęciem musi pozostać pusta – są to miejsca na adnotacje urzędnika konsularnego.

 1. Otwórz wniosek wizowy lub wydrukuj

  Pobierz wniosek wizowy do Algierii
  Kategoria wizowa – np. turystyczna, biznesowa, rodzinna. Wybierz zgodną z planowanym charakterem wyjazdu.
  Podaj dane osobowe wymagane do wniosku wizowego:
  Nazwisko. Imię/imiona (jak w paszporcie). Nazwisko wcześniej noszone, jeśli było zmieniane (np. w wyniku zawarcia małżeństwa). Data urodzenia. Miasto urodzenia. Kraj urodzenia. Imię ojca. Imię matki.
  Zaznaczamy pole dotyczące naszego stanu cywilnego: ,,single” – kawaler/panna, ,,married” – zamężny/a, ,,divorced” – rozwiedziony/a, ,,widow/er” – wdowa/wdowiec.
  Płeć. Obywatelstwo. Obywatelstwo w momencie narodzin. Dokładny adres zamieszkania. Numer telefonu. Wniosek wizowy do Algierii - część 1

 2. Wpisz dane osobowe związane z rodziną

  Dane małżonka/małżonki (jeśli dotyczy). Dane dziecka/dzieci – jeśli podróżują razem z osobą aplikującą.Wniosek wizowy do Algierii - część 2

 3. Wpisz dane paszportowe i planowana podróż

  Rodzaj paszportu – ,,ordinary” – zwykły.
  Seria i numer paszportu.
  Data wydania paszportu.
  Organ wydający paszport.
  Data ważności paszportu.
  Planowana liczba wjazdów: ,,1 entry” – jeden, ,,2 entries” – 2 wjazdy, ,,multiple entries” – wiele wjazdów.
  Daty planowanej podróży od-do.Wniosek wizowy do Algierii - część 3

 4. Podaj informacje związane z wykonywaną pracą

  Zajmowane stanowisko w miejscu pracy.
  Nazwa firmy/miejsce pracy.
  Adres pracodawcy.

  Wniosek wizowy do Algierii - część 4a

 5. Uzupełnij dane w przypadku wizy tranzytowej oraz miejsca pobytu

  Uzupełniamy w przypadku wizy tranzytowej – docelowy kraj podróży i informacja czy posiadamy wizę do tego kraju (,,yes” – tak, ,,no” – nie).
  Adres hotelu lub innego miejsca, w którym będziemy przebywać w Algierii.
  Cel wyjazdu, np. wakacje (,,holiday”).
  Długość planowanego pobytu, np. 30 lub 90 dni.
  Czy byli Państwo wcześniej w Algierii? Jeśli tak, prosimy wpisać daty ostatniego pobytu.Wniosek wizowy do Algierii - część 4

 6. Wydrukuj i podpisz wniosek wizowy do Algierii

  Data i odręczny podpis, zbliżony do tego w paszporcie.Wniosek wizowy do Algierii - część 5

Tools
 • Komputer z drukarką. Długopis.
Materials
 • Dane paszportowe, bilet lotniczy, rezerwacja hotelowa

Dołącz wniosek wizowy do reszty dokumentów i aplikuj o wizę