Wiza do Burkina Faso.

Pomagamy w uzyskaniu wizy do Burkina Faso obywatelom Polski oraz obcokrajowcom mieszkającym w naszym kraju.
Wiza do Burkina Faso wydawana była do niedawna w konsulacie Burkina Faso w Berlinie. Od niedawna możliwe jest uzyskanie e-wizy. Mocno rekomendujemy ten rodzaj aplikacji.

Rodzaje wiz do Burkina Faso

 • Turystyczne – Dla celów typowo turystycznych. Wiza jednokrotna lub wielokrotna na pobyty do 90 dni. Opłata konsularna 55-85 EUR
 • Biznesowe – dla celów związanych z podróżami firmowymi. Mogą być jedno lub wielokrotne do 90 dni. Opłaty w zależności od krotności 120-145 EUR.
 • Krótkoterminowa – do celów innych np. konferencja, odwiedziny rodziny. Jednokrotna kosztuje 85 EUR a wielokrotna 110 EUR.
 • Tranzytowa – kiedy Burkina Faso jest jednym z miejsc podróży. Pobyt do 5 dni. Wiza jednokrotna kosztująca 35 EUR.
 • Długoterminowe – na pobyty inne do roku. Cena biznesowej wielokrotnej to 290 EUR.

Szybkie zamówienie wizy do Burkina Faso.

Wnosimy opłatę kartą firmową.

My opłacamy. Nie musisz podawać swoich danych osobowych do płatności.

3 pakiety.

Wybierz odpowiedni tryb uzyskania wizy dla Ciebie.

Darmowa konsultacja wizowa.

Pomagamy uzupełnić druki urzędowe. Udzielamy pomocy w wyborze wizy.

Od A do Z.

Wysyłasz dokumenty i nie martwisz się o nic.
Pomożemy w usługach dodatkowych: ubezpieczenie, rezerwacja lotu do wizy.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty do uzyskania wizy.

Wiza do Burkina Faso krok po kroku

Zgłoszenie online.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia, od tego rozpoczynamy pracę. Pomaga to uporządkować proces i znacznie go przyspieszyć. Prosimy kliknąć przycisk „Zamów wizę”.

Potwierdzenie, weryfikacja i proforma.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy dalsze informacje wraz z proformą. Prosimy także o dokonanie wpłaty. Sprawdzamy poprawność wniosku i załączników, a następnie potwierdzamy przyjęcie zlecenia.

Aplikacja o wizę
Przystępujemy do pracy nad wnioskiem o wizę. W zależności od wybranego pakietu i sytuacji działamy niezwłocznie lub po wcześniejszej konsultacji.

Wiza gotowa.
Na wskazany adres e-mail przesyłamy gotową wizę wraz z instrukcjami.

Ile kosztuje wiza?

Podstawowy

Z wyprzedzeniem w przystępnej cenie.

147

Czas realizacji 15-18 dni

Płacimy kartą firmową

Polski wniosek wizowy

e-Wizę prześlemy na e-mail

Do ceny dolicz opłatę wizową według wybranego rodzaju wizy.

Standardowy

Komfortowo, szybko i sprawnie.

297

Czas 7-10 dni

Opłata kartą firmową

Polski wniosek wizowy

Weryfikacja załączników

Pomoc w wypełnieniu wniosku

Email powiadomienia o statusie

e-Wizę prześlemy na e-mail

Do ceny dolicz opłatę dla konsulatu według wybranego rodzaju wizy.

Super VIP

Najszybciej, najwięcej, w klasie biznes.

497

Czas realizacji 4-6 dni

Opłacamy wizę kartą firmową

Polski wniosek wizowy

Bezpłatna konsultacja wizowa

Pomożemy w zebraniu załączników

Pomoc w wypełnieniu wniosku **

SMS i e-mail ze statusem sprawy

e-Wizę prześlemy na e-mail

Sprawdzamy status wizy w weekendy

Do ceny dolicz opłatę dla konsulatu według wybranego rodzaju wizy.

** Pracujemy bezzwłocznie. Wniosek uzupełniamy podczas rozmowy telefonicznej.

Wymagania wizowe

 • Paszport (skan) – ważny minimum 6 miesięcy ponad planowaną podróż.
 • Zdjęcie paszportowe w wersji elektronicznej na białym, jednolitym tle, twarzą na wprost, wyraźne, kolorowe.
 • Wypełniony wniosek wizowy do Burkina Faso.
 • Rezerwacje na hotel i bilet lotniczy.
 • Ubezpieczenie.
 • Żółta książeczka szczepień.
 • Do wizy biznesowej: zaświadczenie z pracy lub dokumenty poświadczające posiadanie firmy.

Pomagamy w biznesie.

Sprawdź, jak możemy pomóc w Twoim biznesie. Poniżej znajdziesz przygotowane materiały rozszerzające.

Prowadzisz firmę lub jesteś osobą odpowiedzialną za sprawy wizowe i legalizacji dokumentów w Waszej organizacji? Zobacz co więcej możemy zrobić.

Bezpłatna konsultacja

Dodatkowe usługi dla biznesu

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę

KRS z klauzulą apostille

Zaświadczenie o niekaralności

Jeszcze za wcześnie na decyzje?

Jeśli jeszcze poszukujecie Państwa informacji, proponujemy pobrać wymagania a decyzję odłożyć na dalszy termin.

Wiza do Burkina Faso – najważniejsze informacje.

Konsulat Francji mieści się w Berlinie. Doliczyć musisz opłaty za usługę kurierską do Berlina. Wcześniej wizę można było uzyskać w Warszawie, ale nie jest już to możliwe.

Jak wygląda wiza do Burkina Faso?

Wzór wizy do Burkina Faso
Informacje o kraju

BURKINA FASO – państwo w Afryce Zachodniej, ze stolicą w Wagadugu (Ouagadougou). Wiza do Burkina Faso jest potrzebna przed wylotem, by móc odwiedzić ten kraj.

Wiza do Burina Faso
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Wiza do Burkina Faso – pytania i odpowiedzi

Co to jest e-wiza do Burkina Faso?

E-wiza (e-Visa lub eVisa) oraz elektroniczne zezwolenie na podróż (ETA, ESTA, AVE, K-ETA, NZeTA itd.) są cyfrowymi dokumentami wydawanymi przez władze imigracyjne Burkina Faso, które potwierdzają uprawnienie ich posiadacza do wnioskowania o wstęp i pobyt na jego terytorium przez określony czas.

E-wiza zastępuje tradycyjną wizę stemplowaną lub naklejaną do paszportu, która jest zazwyczaj wydawana w placówkach konsularnych lub na punktach granicznych. Po zatwierdzeniu przez ministerstwo odpowiedzialne za sprawy imigracyjne, e-wiza jest przesyłana drogą elektroniczną do wnioskodawcy, który jest zobowiązany do jej wydrukowania i przedstawienia przy odprawie oraz przy wjeździe i wyjeździe z kraju.

Jak uzyskać wizę na pobyt kilkumiesięczny?

Możliwe jest uzyskanie rocznej wizy. Należy jednak pamiętać, że w zależności od przedłożonych dokumentów, urząd imigracyjny może zażądać dodatkowych materiałów. Decydującym czynnikiem jest głównie cel podróży do Burkina Faso.

Jak wyrobić wizę biznesową do Burkina Faso?

Można ubiegać się o wizę biznesową. Prosimy wziąć pod uwagę, że jednym z załączników są dokumenty poświadczające prowadzenie firmy lub zatrudnienie w firmie. Urząd imigracyjny może poprosić o dodatkowe dokumenty wyjaśniające. Proces uzyskania wizy może ulec wówczas wydłużeniu.

Czy wniosek do wizy do Burkina Faso mogę wypełnić ręcznie?

Obecnie wnioski o wizę do Burkina Faso należy wypełniać elektronicznie, korzystając z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego. Nie jest już możliwe ręczne wypełnianie wniosków. To udogodnienie ma na celu usprawnienie procesu składania wniosków oraz zapewnienie większej precyzji i czytelności przekazywanych informacji.

Czy konieczne jest dołączenie zdjęcia do wniosku o wizę?

Dołączenie aktualnego zdjęcia jest obowiązkowym elementem procesu składania wniosku wizowego. Zdjęcie stanowi jeden z niezbędnych dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku online. Powinno być ono wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami – musi przedstawiać twarz wnioskodawcy w sposób wyraźny i bez nakrycia głowy, chyba że noszone jest ono z przyczyn religijnych lub zdrowotnych. Zdjęcie powinno być również aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy, aby wiernie odzwierciedlało aktualny wygląd osoby składającej wniosek.

Chciałbym zatrzymać się u znajomego, ale nie mam zaproszenia ani rezerwacji hotelowej. Jak postąpić w takiej sytuacji?

W przypadku braku rezerwacji hotelowej lub oficjalnego zaproszenia, istnieje możliwość złożenia zaproszenia od osoby prywatnej. Takie zaproszenie musi być formalnie odpowiednio przygotowane. Powinno zawierać pełne dane zapraszającego, w tym adres zamieszkania, oraz być potwierdzone przez lokalny urząd. Odpowiednie dokumenty ułatwią proces weryfikacji Państwa planu pobytu i mogą być wymagane przez urząd imigracyjny Burkina Faso.

Przed zakupem biletu chciałbym/chciałabym najpierw uzyskać wizę, ale nie mam jeszcze rezerwacji lotu. Jak mogę postąpić w tej sytuacji?

W przypadku ubiegania się o wizę do Burkina Faso bez konieczności posiadania rezerwacji lotu, jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa sytuacji i pomóc w uzupełnieniu wymaganych dokumentów wizowych.

Jak wygląda obecnie sytuacja w Burkina Faso?

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące podróży do Burkina Faso można śledzić na oficjalnej stronie MSZ – https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać wjazd do Burkina Faso, cudzoziemcy muszą przedstawić następujące dokumenty służbom kontroli migracyjnej na granicy:

 • Paszport lub inny ważny dokument podróży, tak jak dokument dla uchodźców,
 • Ważną wizę wjazdową, umowę wizową, zezwolenie na pobyt, o ile nie są zwolnieni z tego obowiązku,
 • Dokumentację zdrowotną zgodną z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi,
 • Bilet powrotny, kaucję lub oświadczenie o rezygnacji z kaucji repatriacyjnej.

Dodatkowo, każda osoba przekraczająca granicę musi wypełnić, opatrzyć datą i podpisać formularz informacyjny udostępniony przez służby odpowiedzialne za kontrolę migracji.

Cudzoziemiec opuszczający terytorium kraju jest zobowiązany do przedstawienia na granicy służbie kontroli migracji:

 • Ważnego paszportu z wizą wydaną przez kraj docelowy, jeśli jest to wymagane, lub ważnego dowodu tożsamości krajowego, lub innego dokumentu podróży akceptowanego w kraju docelowym,
 • Dokumentacji zdrowotnej zgodnej z międzynarodowymi standardami,
 • Ważnego biletu na środek transportu.

Dodatkowo, małoletnie dzieci opuszczające Burkina Faso bez towarzystwa obu rodziców muszą spełniać następujące wymogi:

 • W przypadku podróży z jednym z rodziców posiadających prawa rodzicielskie, wymagana jest pisemna zgoda drugiego rodzica.
 • Jeśli dziecko podróżuje samo lub z osobą trzecią nieposiadającą praw rodzicielskich, wymagane jest pisemne pozwolenie od obojga rodziców lub opiekuna prawnego.
 • W sytuacji, gdy jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich, zgoda na podróż musi zostać wydana przez rodzica posiadającego prawa rodzicielskie.
 • W przypadku śmierci jednego z rodziców, wymagany jest akt zgonu, jeśli dziecko podróżuje z pozostałym przy życiu rodzicem mającym prawa rodzicielskie.

Informacje dotyczące pobytu:

 • Każdy cudzoziemiec, który chce przebywać w Burkina Faso przez okres przekraczający dziewięćdziesiąt (90) dni, musi posiadać wizę długoterminową, pozwolenie na pobyt lub kartę pobytu.
 • Obywatele krajów członkowskich ECOWAS są zwolnieni z obowiązku posiadania karty pobytu. Muszą jednak posiadać ważną konsularną kartę tożsamości.
 • Gdy cudzoziemiec legalnie przebywający w Burkina Faso musi zmienić swoje faktyczne miejsce zamieszkania, jest zobowiązany do złożenia wcześniejszego oświadczenia w służbach policyjnych odpowiedzialnych za kontrolę migracji. Złożenie tej formalności skutkuje wydaniem pokwitowania oświadczenia o zmianie miejsca zamieszkania. To oświadczenie musi zostać złożone co najmniej siedemdziesiąt dwa (72) godziny przed zmianą miejsca zamieszkania.

Sprawdź tematy pokrewne