Skip to content

Wypis z Księgi Wieczystej

Potrzebujesz wypis z Księgi Wieczystej z pieczątką sądu? Możemy pomóc w uzyskaniu Odpisu Księgi Wieczystej z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Do uzyskania odpisu, potrzebujemy od Państwa wypełniony i podpisany formularz oraz informację jaki rodzaj odpisu Państwa interesuje. Wypełnij poniższy formularz i wyślij zamówienie.

Potrzebujesz wypis z Księgi Wieczystej z pieczątką sądu? Możemy pomóc w uzyskaniu Odpisu Księgi Wieczystej z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Do uzyskania odpisu, potrzebujemy od Państwa wypełniony i podpisany formularz oraz informację jaki rodzaj odpisu Państwa interesuje. Wypełnij poniższy formularz i wyślij zamówienie.

Tryb uzyskania dokumentu:

Wybierz jaki rodzaj dokumentu potrzebujesz
Zaznacz, jeśli potrzebujesz legalizacji dokumentu, by używać go poza Polską. Opłata zawiera wszystkie opłaty urzędowe.
Product total
Options total
Grand total
Wybierz jaki rodzaj dokumentu potrzebujesz
Zaznacz, jeśli potrzebujesz legalizacji dokumentu, by używać go poza Polską. Opłata zawiera wszystkie opłaty urzędowe.
Product total
Options total
Grand total
ISBN-

WYMAGANIA:

1.
Numer księgi

Potrzebujemy numer księgi wieczystej, adres lub inne dane, które pozwolą ustalić szczegóły zamówienia

Wypis z Księgi Wieczystej, Odpisy KW – informacje.

Co to jest Księga Wieczysta?

Księga wieczysta jest zbiór informacji, który przedstawia stan prawny danej nieruchomości. Dzięki niej możemy sprawdzić kto jest właścicielem nieruchomości,  czy przypadkiem nie jest ona np. obciążona hipoteką. Numer księgi wieczystej dla każdej nieruchomości jest indywidualny i niepowtarzalny.  Numer księgi wieczystej składa się:

 1. Czterech znaków oznaczających Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego
 2. Następnie oddzielony ukośnikiem 8-cyfrowy numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych.
 3. A dalej tzw. cyfra kontrolna.

Jak można uzyskać Odpis z Księgi Wieczystej?

Odpis KW możesz uzyskać:

 • fizycznie wydane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
 • elektronicznie przez Internet – system uzyskiwania wypisów z Ksiąg Wieczystych udostępniony przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl)
Wypis z Księgi Wieczystej Odpisy KW.

WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Czym różni się odpis zwykły od zupełnego księgi wieczystej?

Zwykły odpis KW: Dokument przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Zupełny odpis KW: Dokument przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wpisy wykreślone, wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Co to jest odpis z Księgi Wieczystej?

Wyciąg z KW jest to dokument przedstawiający ostatni stan wpisów we wskazanym dziale księgi wieczystej oraz wzmiankach o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacyjnych, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Jakie informacje zawiera odpis z Księgi Wieczystej?

W zależności od potrzeb prowadzonej sprawy  można złożyć wniosek o pozyskanie wyciągu jednego z czterech działów księgi wieczystej, w których zapisane są poniższe informacje:

W dziale pierwszym:

I – O: księgi wieczystej wpisane są dane pochodzące z Państwowej Ewidencji Gruntów, a więc dane określające położenie nieruchomości, jej adres, powierzchnię,

I- Sp: spis spraw związanych z własnością – ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości.

W dziale drugim – oznaczenie właściciela, właścicieli, użytkownika wieczystego.

W dziale trzecim – wpisy różnych roszczeń (np. roszczenia kupującego mieszkanie o zawarcie umowy deweloperskiej). W tym dziale wpisuje się również służebności gruntowe obciążające nieruchomość. Można się więc dowiedzieć m.in., czy właścicielowi sąsiedniej działki służy prawo przejazdu i przechodzenia przez nieruchomość oraz czy działka nie jest obciążona służebnością przesyłu, czyli prawem firm przesyłowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych etc.) do korzystania z danej nieruchomości. W tym dziale znajdują się również informacje o egzekucji z nieruchomości, np. w najbliższym czasie komornik planuje ją zlicytować.

W dziale czwartym – tu wpisuje się hipoteki, jeżeli więc dana osoba zaciągnęła kredyt hipoteczny, to informacje na temat wysokości tego zabezpieczenia będą wynikały z tego właśnie działu. Z tego też działu wynika, czy na nieruchomości nie doszło do ustanowienia hipoteki przymusowej, np. przez fiskusa czy ZUS.

Ile kosztuje odpis z Księgi wieczystej?

Koszty uzyskania odpisów ksiąg wieczystych:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,

za wyciąg z księgi wieczystej:

 • z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

Jak długo czeka się na odpis księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej która liczy do 100 stron, powinien zostać wydany od ręki. Przy dokumentach powyżej 100 stron, opis powinien być do odebrania następnego dnia roboczego.

Jak długo jest ważny odpis księgi wieczystej?

Ustawa dotycząca ksiąg wieczystych nie wyznacza okresu ważności odpisu księgi. Istnieje jednak zasada, że taki odpis jest ważny trzy miesiące. Im starszy odpis księgi wieczystej, tym większe prawdopodobieństwo że zostały wprowadzone zmiany w księdze.

Sprawdź tematy pokrewne:

Legalizacja dokumentów prywatnych

Apostille

Zaświadczenie o niekaralności

MSZ