Skip to content

Algieria

Potrzebujesz wizy do Algierii?

Czas oczekiwania na wizę algierską wynosi około 14 dni. Konsulat Algierii przyjmuje i wydaje dokumenty jedynie we wtorki i czwartki. Wybierz odpowiedni typ wizy i zapoznaj się z wymaganiami. Jeśli masz pytania, prosimy o e-mail.

Potrzebujesz wizy do Algierii?

Czas oczekiwania na wizę algierską wynosi około 14 dni. Konsulat Algierii przyjmuje i wydaje dokumenty jedynie we wtorki i czwartki. Wybierz odpowiedni typ wizy i zapoznaj się z wymaganiami. Jeśli masz pytania, prosimy o e-mail.

Rodzaj wizy:

Wymagana jest polisa na min 30,000 EUR. Możesz zamówić, jeśli nie posiadasz swojego. Ubezpieczenie na 14 dni.
Product total
Options total
Grand total
Wymagana jest polisa na min 30,000 EUR. Możesz zamówić, jeśli nie posiadasz swojego. Ubezpieczenie na 14 dni.
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978577

WYMAGANIA:

1.
Paszport

Ważny minimum 6 miesięcy.

2.
Wypełniony i podpisany wniozek

https://wizaserwis.pl/wnioski/Algeria-wniosek.pdf

3.
Zdjęcie paszportowe

Biometryczne. Twarz skierowana na wprost, jasne tło, bez okularów.

4.
Zaproszenie

Wiza turystyczna: Oryginał pisma lub potwierdzenie zakwaterowania (także oryginał) zawierające nazwisko, stopień pokrewieństwa i adres podczas pobytu w Algierii. Podpis osoby przyjmującej powinien zostać zalegalizowany przez gminę, w której zamieszkuje.

Wiza biznesowa: Zaproszenie ze strony partnera algierskiego. (może być kopia)

5.
List delegujący

Wizy biznesowa. Oryginał listu delegującego z firmy polskiej.

6.
Dokument pokrewieństwa

Dotyczy wizy rodzinnej. Dokument poświadczający relację pokrewieństwa osoby ubiegającej się o wizę z osobą lub rodziną mającą ją przyjąć.

7.
Wiza docelowa

Tylko przy wizie tranzytowej: Wizę do kraju docelowego oraz zaświadczenie o posiadaniu środków na czas przejazdu tranzytowego.

Wiza do Algierii – najważniejsze informacje

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna to dziesiąte co do wielkości państwo świata (największe w Afryce). Położona jest w Afryce Północnej nad Morzem Śródziemnym. Algieria jest członkiem Unii Afrykańskiej. Znaczną część obszaru algierskiego zajmują wchodzące w skład Sahary pustynie oraz półpustynie. Stolicą kraju jest Algier. Potrzebujesz wizy do Algierii? Sprawdź poniższe wiadomości.

Czy muszę dołączyć do dokumentów oryginał zaproszenia, aplikując o wizę biznesową?

Nie ma takiej konieczności. Formularz zaproszenia do wizy biznesowej od firmy algierskiej może być przesłany w formie wyraźnego skanu. Należy go tylko wydrukować, dlatego też oryginał nie jest wymagany. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu osobom, których wyjazd biznesowy do Algierii jest zaplanowany w niedługim czasie od momentu złożenia wniosku wizowego.

Czy do wydania wizy turystycznej do Algierii zaproszenie musi być dołączone w oryginale?

W przypadku aplikowania o wizę turystyczną lub prywatną trzeba otrzymać oryginał dokumentu przesłany przez obywatela Algierii. Może to być znajomy lub członek rodziny. Ambasada nie przyjmuje już skanów zaproszeń dołączonych do aplikacji. Takie dokumenty nie są traktowane jako komplet wymagany do rozpoczęcia procedury.

Jakie warunki musi spełniać polisa ubezpieczeniowa, aby taki dokument został przyjęty obok wniosku wizowego?

Polisa ubezpieczeniowa musi opiewać na kwotę przynajmniej 30 000 Euro. Musi obowiązywać na terenie całej Algierii, przez okres planowanej podróży do tego kraju. Możemy pomóc w wystawieniu takiego dokumentu w oparciu o polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeń Europa. Takie ubezpieczenie jest akceptowane w konsulacie algierskim w Warszawie. To właśnie tam składamy aplikacje wizowe naszych klientów. Sprawdź usługi dodatkowe.

Jaki jest okres ważności wizy turystycznej, wydawanej w ambasadzie tego kraju w Warszawie?

Wiza turystyczna do Algierii ważna jest od daty wydania. Data ta jest wskazana we wniosku wizowym, jako data planowanego wjazdu do tego kraju. W zależności od wybranego rodzaju wiza jest ważna 90 dni lub 365 dni.

Jak długo trwa wyrobienie wizy do Algierii?

Konsul przyjmuje dokumenty jedynie we wtorki i czwartki. Na wizę czeka się około dwóch tygodni w samym konsulacie. Czas ten jest liczony od dnia złożenia aplikacji w placówce. Okres oczekiwania na wizę turystyczną lub tranzytową może być nawet dłuższy.

Czy wniosek wizowy do Algierii musi być wydrukowany w kolorze?

Wydruk wniosku nie musi być kolorowy, w zupełności wystarczy czarno-biała wersja. Najważniejsze, żeby wniosek był czytelnie wypełniony, najlepiej drukowanymi literami. Istotne, aby na jego końcu znalazł się odręczny podpis, zbliżony do tego widniejącego w paszporcie.

Ważność paszportu kończy mi się za 3 miesiące. Czy otrzymam wizę?

Składając aplikację paszport musi być jeszcze ważny przynajmniej pół roku od momentu złożenia dokumentów wizowych w ambasadzie. Jeżeli ten dokument jest ważny jedynie 3 miesiące ponad planowaną datę zakończenia podróży, aplikacja nie zostanie przyjęta przez ambasadę. Żadna wiza – ani wiza biznesowa, turystyczna czy też tranzytowa – nie zostanie wydana.

Planuję w przyszłym roku wyjazd turystyczny. Kiedy mogę rozpocząć przygotowania do tej procedury?

Dokumenty o wizę w konsulacie można złożyć nie wcześniej, niż 3 miesiące przed planowanym wyjazdem do Algierii, aby wydana wiza była ważna na podróż..

 Gdybym miał odmowę przyznania wizy, to czy mogę liczyć na zwrot poniesionych kosztów?

Jeżeli aplikacja jest procedowania w konsulacie i opłata wizowa została wniesiona, nie ma możliwości zwrotu.

Sprawdź procedury wizowe do innych krajów Afryki:

Malawi

Ghana

Kamerun

Gwinea (Republiki Gwinei)

Kuratorium Oświaty

Rosja e-wiza

Togo

Indie e-wiza

Nigeria

Sudan

Ambasada Erytrei

Ambasada Chin w Warszawie