Skip to content

Białoruś

Wiza turystyczna, biznesowa, czy prywatna?

Wybierz odpowiedni rodzaj wizy w zależności od celu wizyty. Rodzaje wiz jakie wydaje Konsulat Białorusi: prywatna, turystyczna, biznesowa i tranzytowa. Opłata konsularna zależna jest od trybu: normalny (tydzień oczekiwania) lub ekspresowy (z dnia na dzień).

Sprawdź także “Białoruś bez wizy“. Specjalne obszary Białorusi możesz odwiedzić posiadając specjalną przepustkę, w której uzyskaniu możemy Ci pomóc.

Wiza turystyczna, biznesowa, czy prywatna?

Wybierz odpowiedni rodzaj wizy w zależności od celu wizyty. Rodzaje wiz jakie wydaje Konsulat Białorusi: prywatna, turystyczna, biznesowa i tranzytowa. Opłata konsularna zależna jest od trybu: normalny (tydzień oczekiwania) lub ekspresowy (z dnia na dzień).

Sprawdź także “Białoruś bez wizy“. Specjalne obszary Białorusi możesz odwiedzić posiadając specjalną przepustkę, w której uzyskaniu możemy Ci pomóc.

Rodzaj wizy:

Tryb uzyskania wizy:

ubezpieczenie musi obejmować Białoruś i być przynajmniej na 10 tys Euro
Konsulat wymaga wpłaty tylko w określonym banku.
Product total
Options total
Grand total
ubezpieczenie musi obejmować Białoruś i być przynajmniej na 10 tys Euro
Konsulat wymaga wpłaty tylko w określonym banku.
Product total
Options total
Grand total
Kategoria: Tag:
ISBN- 5907471978225

Wymagania:

1.
Paszport

ważny przynajmniej 3 miesiące od zakończenia

2.
Zdjęcie paszportowe

zdjęcie biometryczne, twarz wprost, białe tło

3.
Wypełniony i podpisany wniosek wizowy

wniosek musi być wypełniony komputerowo.
https://wizaserwis.pl/wnioski/Bialorus-wniosek.pdf

4.
Kopia paszportu obywatela Białorusi

Jedynie do prywatnej

5.
Voucher turystyczny lub rezerwacja hotelu

Voucher turystyczny lub potwierdzenie rezerwacji hotelu w Białorusi bez pośrednio z hotelu. Dotyczy tylko opcji turystycznej.

6.
Dokumenty do wizy biznesowej

Zaproszeni od firmy z Białorusi. (do opcji rocznej zaproszenie musi być w oryginale)
Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku wizy rocznej.
Kontrakt w oryginale do wglądu pomiędzy firmą w Polsce a firmą na Białorusi – do biznesowej- rocznej

7.
Kopia wizy docelowej

Jedynie w przypadku tranzytowej

Wiza na Białoruś – wymagania, cena, wniosek

Obywatele Polski objęci są obowiązkiem wizowym, jeśli chodzi o wjazd na terytorium republiki Białoruś. Wyjątkiem są niektóre obszary, na które tymczasowo można wjechać bez posiadania wizy, ale na krótki okres. Natomiast pobyty dłuższe, rodzinne, biznesowe i inne, np. na 90 dni, wymagają wyrobienia odpowiedniego rodzaju wizy. Polityka Białorusi dotycząca otrzymania wizy zmienia się dość często, dlatego rekomendujemy śledzić aktualne informacje. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie! Dbamy szczególnie o ochronę Twoich danych osobowych i bezpieczeństwo dokumentów.

Konsulat białoruski wydaje cztery rodzaje wiz:

Wiza prywatna

Jest to najpopularniejszy rodzaj wiz. Dedykowany jest dla osób, które planują wyjechać w odwiedziny do rodziny/ znajomych. Wiza prywatna może być 1-krotnego, 2-krotnego lub wielokrotnego wjazdu. Może być wydana nawet na 90 dni, jednak tylko na podstawie oficjalnego zaproszenia.

Najłatwiejsza procedura dotyczy wizy jednokrotnego przekroczenia granicy.  Zazwyczaj wydawana jest na maksymalnie 30-dniowy pobyt. Trzeba mieć jednak na uwadze, że Pan Konsul może wydać ją na krótszy okres lub nawet odmówić otrzymania wizy. W praktyce odmów wydania tych wiz praktycznie nie ma.

Żeby móc uzyskać wizę dwukrotnego wjazdu, trzeba bardzo dobrze to uargumentować. Wiza dwukrotnego przekroczenia granicy wydawana jest zazwyczaj jedynie członkom najbliższej rodziny.

Aby moc starać się o wizę wielokrotnego przekroczenia granicy trzeba mieć przede wszystkim zaproszenie w oryginale. Może być ono wydane np. w gminie, w której mieszka nasz członek rodziny na Białorusi. To właśnie osoba zapraszająca musi wystąpić o wydanie zaproszenia. Trzeba jednak pamiętać, że takie wizy są bardzo rzadko wydawane.

Wiza biznesowa na Białoruś

Wiza biznesowa dedykowana jest dla osób, które wyjeżdżają na spotkania biznesowe, serwisy, audyty itp. do białoruskich firm. W tej sytuacji musi być nawiązana już współpraca z firmą na Białorusi, ponieważ do uzyskania tej wizy potrzebujemy zaproszenia wystawionego na specjalnym blankiecie. Takie podanie od firmy z republiki Białoruś jest niezbędne. Blankiet ten możemy wysłać na Twój adres e mail, ale kontrahent z firmy partnerskiej może też uzyskać go ze swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wizę biznesową można uzyskać na okres pobytu nawet do 90 dni.

Wiza biznesowa do Republiki Białoruś może być jednokrotnego, dwukrotnego oraz wielokrotnego wjazdu. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie informacje nasz kontrahent wpisze w podaniu od firmy białoruskiej oraz jakie dokumenty będziemy mogli przedstawić do otrzymania wizy.

Wiza tranzytowa na Białoruś

Do wizy tranzytowej jedno- lub dwukrotnej (czyli wizy, która umożliwi przejazd przez dany kraj, aby dostać się do państwa docelowego i/lub z niego wrócić) można starać się jedynie w sytuacji, jeżeli posiada się już wizę do tego państwa docelowego np. do Rosji. Do wizy należy wówczas mieć wizę państwa docelowego oraz jej ksero.

Wizy tego rodzaju do republiki Białoruś są jednokrotnego, dwukrotnego oraz wielokrotnego przekroczenia granicy.

Jak otrzymam wizę tranzytową?

Przykład: wiza do Rosji, którą posiadamy już w paszporcie jest ważna w terminie 10-15.07.2020. Oznacza to, że w zależności od trasy naszej podróży, możemy aplikować o wizę jednokrotnego wjazdu (czyli Białoruś odwiedzamy jedynie jadąc do Rosji lub wracając z niej) i wiza tranzytowa zostanie wydana np. na okres 8-11.07.2020, gdzie na miejscu na Białorusi dozwolone jest przebywanie do 2 dni. Będzie to wiza jednokrotnego wjazdu. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem lub pod numerem bezpośrednio do wydziału konsularnego ambasady Republiki Białoruś.

Jeżeli potrzebujemy wizy dwukrotnego przekroczenia granicy czyli będziemy przejeżdżać przez Białoruś jadąc do Rosji i z niej wracając na podstawie przykładowych dat ważności wizy do Rosji jak wyżej, o wizę będzie można starać się na dany termin 8-17.07.2020, gdzie okres pobytu na Białorusi będzie maksymalnie do 2 dni.

Do otrzymania wizy rocznej tranzytowej, wielokrotnego przekroczenia granicy, trzeba mieć inną wizę państwa docelowego, np. roczną wizę do Rosji. I wtedy jest to podstawą wydania wizy tranzytowej do Republiki Białoruś.

Wiza turystyczna do Republiki Białoruś

Wizę turystyczną wbrew pozorom jest najtrudniej zdobyć. Wydawana jako wiza jednokrotnego przekroczenia granicy, na okres pobytu maksymalnie 10 dni. Żeby uzyskać takową poza standardowymi dokumentami do wizy należy dołączyć voucher, jako dokument potwierdzający zakup wycieczki w białoruskim biurze podróży lub potwierdzenie rezerwacji hotelowej na okres pobytu na Białorusi. Rezerwacja hotelowa musi zostać potwierdzona w hotelu, który powinien wystawić nam potwierdzenie rezerwacji na maila. Potwierdzenie rezerwacji powinno zostać wystawione na papierze firmowym hotelu, z pełnymi naszymi danymi, terminem pobytu. Takie podanie od firmy turystycznej winno być ostemplowane pieczątką hotelu oraz musi znajdować się na nim podpis managera.

Wiza na Białoruś

WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje – foto unsplash.com

Wiza do Białorusi – pytania i odpowiedzi:

Na jak długo wydawane są wizy prywatne do Republiki Białoruś?

Oficjalnie taka wiza przeznaczona jest na okres do 30 dni pobytu, ale Pan Konsul może wydać np. jedynie 14-dniowe pozwolenie na pobyt. Zależy to indywidualnie od jego decyzji.

Czy wizy prywatne są wydawane jako wizy dwukrotnego przekroczenia granicy?

Istnieje możliwość uzyskania wiz prywatnych, dwukrotnego wjazdu, ale trzeba to dobrze uzasadnić we wniosku, który przekazujemy do wydziału konsularnego ambasady. Musimy wyraźnie wskazać konieczność otrzymania wizy o takiej krotności. Wyjaśnić też należy dlaczego nie wystarczy nam zwykła, jednokrotna wiza. Niestety ostateczna decyzja i tak należy do wydziału konsularnego ambasady.

Na jak długo wydawane są wizy turystyczne?

Maksymalny czas pobytu na wizie turystycznej wynosi 10 dni i i upoważnia do 1-krotnego wjazdu na teren tego kraju.

Potrzebna jest mi wiza długoterminowa, wielokrotnego wjazdu. Jakie muszę spełnić warunki?

Cechy wizy długoterminowej:
biznesowa (w tym celu należy przedstawić oryginał zaproszenia oraz oryginał kontraktu lub umowy między firmą polską i białoruską – jedynie do wglądu). Ponadto wymagana będzie kopia kontraktu lub umowy, poświadczona zgodnie z oryginałem. Wtedy nie trzeba przedstawiać oryginału. Konsulat zatrzymuje kopię do własnej dokumentacji.
prywatna – w tym celu należy przedstawić oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, wystawiony w Urzędzie Obywatelstwa i Migracji na Białorusi.

Planuję podróż na Białoruś samochodem lub motocyklem. Jakie dodatkowe dokumenty powinienem posiadać?

Informujemy, że nasze pośrednictwo polega na pomocy w uzyskaniu wizy. Osoby podróżujące do danego kraju we własnym zakresie muszą dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty (inne niż wiza, np. dodatkowe ubezpieczenie pojazdu) muszą posiadać podczas danego wyjazdu.

Czy potrzebuję wizy tranzytowej, jeśli planuję odbyć podróż tranzytem przez Białoruś?

Tak, jeżeli chcą Państwo podróżować przez Republikę Białorusi, wiza tranzytowa jest wymagana. Jednocześnie informujemy, że jeśli podróż odbywa się docelowo do Rosji własnym środkiem transportu (samochód/motocykl), to status międzynarodowego przejścia granicznego ma jedynie przejście „Vesialovka” (Весялоўка), znajdują się u zbiegu granic białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Alternatywą może być objazd poprzez Łotwę, Ukrainę, albo pociąg Warszawa-Moskwa czy też samolot Warszawa-Moskwa.

Planuję podróż tranzytem przez Białoruś na Litwę, Łotwę lub Ukrainę – jak rozwiązać sprawy pozwoleń?

W tym przypadku problemem będzie fakt, że wizy tranzytowe wydawana są na podstawie wizy docelowej. Polacy nie potrzebuję wiz do wyżej wymienionych krajów. W związku z tym wizy tranzytowe są możliwa jedynie w przypadku, gdy ktoś planuje podróż docelowo do Rosji.

Co muszę zrobić, aby przedłużyć wizę do Republiki Białoruś?

Należy ponownie złożyć dokumenty o kolejne pozwolenie na wjazd. Wiza będzie ważna od momentu wygaśnięcia poprzedniej wizy.

Mój stary paszport stracił ważność, ale jest w nim ważna wiza. Czy mogę podróżować z dwoma (starym i nowym)?

Tak, można podróżować z dwoma paszportami. Wiza w starym paszporcie musi być w aktualna i nieuszkodzona. Ważne, aby dane osobowe się nie zmieniły i cel wyjazdu musi zgadzać się z kategorią wizową.

Jakie ubezpieczenie trzeba okazać w konsulacie?

Konsulat może zaakceptować każdą polisę, która obejmuje terytorium Białorusi i jej wartość opiewa przynajmniej na 10000 euro.

Czy wiza do Białorusi dla dzieci jest bezpłatna?

Tak, dzieci do 6. roku życia nie muszą wnosić opłaty konsularnej. Przy ubieganiu się o wizę należy dodatkowo dołączyć kopie paszportów obojga rodziców (pierwsza strona z danymi osobowymi).

Interesuje mnie legalizacja dokumentu prywatnego, który później chcę wykorzystać w kraju sąsiadów. Jak się to robi?

Apostille na akcie wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Za naszym pośrednictwem można również dokonać takiej legalizacji. Czas oczekiwania na wydanie apostille wynosi 2 dni robocze, jeśli w MSZ nie ma żadnych opóźnień.

Interesuje mnie polityka przetwarzania danych osobowych. Czy moje imię i nazwisko nie pojawi się nigdzie poza konieczną do procedowania aplikacją wizową?

Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas podstawa. Dbamy o newralgiczne informacje dotyczące naszych klientów w sposób szczególny. Twoje dane osobowe na pewno nie zostaną wykorzystane nigdzie indziej, oprócz niezbędnej procedury wizowej. Tylko nasza firma oraz ambasada kraju, do którego wizy potrzebujesz uzyska Twoje imię i nazwisko, aktualne zdjęcie i będzie upoważniona do przetwarzania danych osobowych.

Kiedy najwcześniej mogę złożyć dokumenty niezbędne do aplikowania o wizę?

Wniosek wizowy oraz pozostałe, wymagane dokumenty do wizy można złożyć nie wcześniej niż na 90 dni przed planowaną datą podróży.

Poszukujesz wniosku wizowego na Białoruś?

Sprawdź inne procedury wizowe i legalizacji dokumentów:

Białoruś bez wizy

Konsulat mieści się w Warszawie.

Rosja

Mongolia

Anglia (Wielka Brytania)

Zaproszenia dla cudzoziemca do Polski

Wiza Schengen do Polski

Iran

Ghana

Ambasada Rosji

Ambasada Chin

Konsulat Mongolii