Skip to content

Białoruś

Wiza turystyczna, biznesowa, czy prywatna?

Wybierz odpowiedni rodzaj wizy w zależności od celu wizyty. Konsulat mieści się w Warszawie. Dopuszcza wyrobienie wiz 2-krotnych i wielokrotnych za dopłatą. Napisz do nas, a pomożemy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, abyś nie ponosił dużych kosztów.

Sprawdź także “Białoruś bez wizy“. Specjalne obszary Białorusi możesz odwiedzić, posiadając specjalną przepustkę, którą możemy pomóc uzyskać.

Wiza turystyczna, biznesowa, czy prywatna?

Wybierz odpowiedni rodzaj wizy w zależności od celu wizyty. Konsulat mieści się w Warszawie. Dopuszcza wyrobienie wiz 2-krotnych i wielokrotnych za dopłatą. Napisz do nas, a pomożemy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, abyś nie ponosił dużych kosztów.

Sprawdź także “Białoruś bez wizy“. Specjalne obszary Białorusi możesz odwiedzić, posiadając specjalną przepustkę, którą możemy pomóc uzyskać.

Rodzaj wizy:

Tryb uzyskania wizy:

ubezpieczenie musi obejmować Białoruś i być przynajmniej na 10 tys Euro
Konsulat wymaga wpłaty tylko w określonym banku.
Product total
Options total
Grand total
ubezpieczenie musi obejmować Białoruś i być przynajmniej na 10 tys Euro
Konsulat wymaga wpłaty tylko w określonym banku.
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978225

WYMAGANIA:

1.
Paszport

ważny przynajmniej 3 miesiące od zakończenia

2.
Zdjęcie paszportowe

zdjęcie biometryczne, twarz wprost, białe tło

3.
Wypełniony i podpisany wniosek wizowy

wniosek musi być wypełniony komputerowo.
https://wizaserwis.pl/wnioski/Bialorus-wniosek.pdf

4.
Kopia paszportu obywatela Białorusi

Jedynie do prywatnej

5.
Voucher turystyczny lub rezerwacja hotelu

Voucher turystyczny lub potwierdzenie rezerwacji hotelu w Białorusi bez pośrednio z hotelu. Dotyczy tylko opcji turystycznej.

6.
Dokumenty do wizy biznesowej

Zaproszeni od firmy z Białorusi. (do opcji rocznej zaproszenie musi być w oryginale)
Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku wizy rocznej.
Kontrakt w oryginale do wglądu pomiędzy firmą w Polsce a firmą na Białorusi – do biznesowej- rocznej

7.
Kopia wizy docelowej

Jedynie w przypadku tranzytowej

Wiza na Białoruś – wymagania, cena, wniosek

Obywatele Polski objęci są obowiązkiem wizowym, jeśli chodzi o wjazd na terytorium Białorusi z wyjątkiem niektórych obszarów, na które tymczasowo można wjechać bez posiadania wizy, ale na krótki okres. Natomiast pobyty dłuższe, rodzinne, biznesowe i inne, wymagają wyrobienia odpowiedniego rodzaju wizy. Polityka wizowa Białorusi zmienia się dość często, dlatego rekomendujemy śledzić informacje, w sytuacji planowanej podróży.

Jeżeli chodzi o wizy wydawane przez konsulat białoruski wyróżniamy 4 rodzaje wiz:

Wiza prywatna

Jest to najpopularniejszy rodzaj wiz,  dedykowany dla osób, które planują wyjechać w odwiedziny do rodziny/ znajomych. Wiza prywatna jest  1-krotnego wjazdu, 2-krotnego wjazdu oraz wielokrotnego wjazdu.

Wizę jednokrotnego wjazdu najłatwiej otrzymać.  Zazwyczaj wydawana max. na 30-dniowy pobyt, ale trzeba mieć na uwadze, że Pan Konsul może wydać ją na krótszy okres. Odmów wydania tych wiz praktycznie nie ma.

Żeby móc uzyskać wizę dwukrotnego wjazdu, trzeba bardzo dobrze to uargumentować. Wiza dwukrotnego wjazdu wydawana jest zazwyczaj jedynie członkom rodziny.

Aby moc starać się o wizę wielokrotnego wjazdu, przede wszystkim trzeba mieć zaproszenie w oryginale wydane np. w gminie, w której mieszka nasz członek rodziny na Białorusi i to właśnie on musi wystąpić o wydanie zaproszenia. Trzeba jednak pamiętać, że takie wizy są bardzo rzadko wydawane.

Wiza biznesowa na Białoruś

Wiza biznesowa dedykowana dla osób, które wyjeżdża na spotkania biznesowe, serwisy, audyty itp. do białoruskich firm. W tej sytuacji musi być już jakaś współpraca nawiązana z firmą na Białorusi, ponieważ do uzyskania tej wizy potrzebujemy zaproszenie wystawione na specjalnym blankiecie.

Wiza biznesowa do Republiki Białoruś jest jednokrotnego wjazdu, dwukrotnego wjazdu, jak i wielokrotna. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie informację nasz kontrahent napiszę na zaproszeniu oraz jakie dokumenty będziemy mogli przedstawić do uzyskania wizy.

Wiza tranzytowa na Białoruś

O wizę tranzytową, (czyli wiza, która umożliwi przejazd przez dany kraj, aby dostać się do kraju docelowego) można starać się, jedynie w sytuacji, jeżeli posiada się już wizę do kraju docelowego np. do Rosji.

Wizy są jednokrotnego wjazdu, dwukrotnego wjazdu oraz wielokrotnego wjazdu.

Żeby uzyskać wizę tranzytową na jeden wjazd lub na dwa wjazdy wystarczy mieć inną np. jednokrotnego wjazdu do Rosji .

Jak otrzymam wizę tranzytową?

Przykład: Wiza do Rosji, którą posiadamy jest ważna w terminie 10-15.07.2020. Oznacza to, że w zależności od trasy naszej podróży, możemy aplikować o wizę jednokrotnego wjazdu (czyli Białoruś odwiedzamy jedynie, jadąc do Rosji lub wracając z niej) i wiza tranzytowa zostanie wydana np. na okres 8-11.07.2020, gdzie na miejscu na Białorusi dozwolone jest przebywanie max. 48 godzin i będzie jednokrotnego wjazdu.

Jeżeli potrzebujemy wizy dwukrotnego wjazdu, czyli będziemy przejeżdżać przez Białoruś jadąc do Rosji i z niej wracając na podstawie przykładowych dat ważności wizy do Rosji jak wyżej, o wizę będzie można starać się na dany termin 8-17.07.2020, gdzie jeden pobyt będzie maksymalnie 48 godzin.

Żeby móc uzyskać wizę roczną tranzytową wielokrotnego wjazdu, trzeba mieć inną np. roczną np. do Rosji. I wtedy na podstawie jej wydawana jest wiza tranzytowa na Białoruś.

Wiza turystyczna na Białoruś

Wizę turystyczną wbrew pozorom jest najtrudniej zdobyć. Wydawana jako jednokrotnego wjazdu na max. 10 dni. Żeby uzyskać takową, poza standardowymi dokumentami, wymagane jest Voucher potwierdzający zakup wycieczki w białoruskim biurze podróży lub potwierdzona rezerwacja hotelowa na okres przebywania na Białorusi. Rezerwacja hotelowa musi zostać potwierdzona w hotelu, który powinien wystawić nam potwierdzenie rezerwacji na maila. Potwierdzenie rezerwacji powinno zostać wystawione na papierze firmowym hotelu, z pełnymi naszymi danymi, terminem pobytu. Taki dokument  winien być ostemplowany pieczątką hotelu oraz musi znajdować się podpis managera.

Wiza do Białorusi – najczęściej zadawane pytania:

Na jak długo wydawane są wizy prywatne na Białoruś?

Oficjalnie taka wiza przeznaczona jest do 30 dni pobytu, ale Pan Konsul może wydać np. jedynie 14-dniową. Zależy to indywidualnie od niego.

Czy wizy prywatne są dwukrotnego wjazdu?

Istnieje możliwość uzyskania wiz prywatnych  dwukrotnego wjazdu, ale trzeba to dobrze uzasadnić we wniosku, dlaczego taka wiza ma zostać wydana. Niestety ostateczna decyzja i tak należy do Pana Konsula.

Potrzebna mi wiza turystyczna na Białoruś. Jak mogę ją uzyskać?

Należy przedstawić potwierdzenie rezerwacji z hotelu na cały okres ważności wizy. Na papierze firmowym, zawierające dane paszportowe osoby ubiegającej się o nią, datę rezerwacji, pieczątkę i podpis. Nie są akceptowane potwierdzenia rezerwacji z systemów internetowych. LUB zaproszenie (voucher) od firmy białoruskiej turystycznej*
*Obecnie nie mamy możliwości zamówienia vouchera, gdyż konsulat skrupulatnie sprawdza rezerwacje hotelowe, na podstawie których wystawiany jest Voucher. Klient powinien posiadać własną rezerwację hotelową.

Na jak długo wydawane są wizy turystyczne?

Maksymalny czas pobytu na wizie turystycznej wynosi 10 dni i i upoważnia do 1-krotnego wjazdu na teren kraju.

Potrzebna mi wiza długoterminowa, wielokrotnego wjazdu. Jakie muszę spełniać warunki?

Cechy wizy długoterminowej:
– biznesowa (w tym celu należy przedstawić oryginał zaproszenia oraz oryginał kontraktu lub umowy między firmą polską i białoruską (do wglądu). Ponadto kopię kontraktu LUB kopię kontraktu, lub umowy poświadczoną zgodnie z oryginałem. Wtedy nie trzeba przedstawiać oryginału. Konsulat zatrzymuje kopię.
– prywatna – w tym celu należy przedstawić oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej wystawiony w Urzędzie Obywatelstwa i Migracji na Białorusi.

Planuję podróż na Białoruś samochodem lub motocyklem. Jakie dodatkowe dokumenty powinienem posiadać?

Informujemy, że nasze pośrednictwo polega na pomocy w uzyskaniu wizy. Osoby podróżujące do danego kraju we własnym zakresie muszą dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty (inne niż wiza) muszą posiadać podczas danego wyjazdu.

Planuję odbyć podróż tranzytem przez Białoruś, czy w tym przypadku potrzebuje wizy?

Tak, jeżeli chcą Państwo podróżować przez Republikę Białorusi, wiza tranzytowa jest wymagana. Jednocześnie informujemy, że jeśli podróż odbywa się docelowo do Rosji własnym środkiem transportu (samochód/motocykl), to status międzynarodowego przejścia granicznego ma jedynie przejście „Vesialovka” (Весялоўка) u zbiegu granic białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Alternatywa: objazd poprzez Łotwę, Ukrainę; albo pociąg Warszawa-Moskwa; albo samolot Warszawa-Moskwa.

Planuję podróż tranzytem przez Białoruś na Litwę, Łotwę, Ukrainę, jak rozwiązać sprawy pozwoleń?

Tak, z tym że wizy tranzytowe wydawana są na podstawie wizy docelowej. Polacy nie potrzebuję wiz do ww. krajów. W związku z tym wiza tranzytowa jest możliwa jedynie w przypadku, gdy ktoś planuje podróż docelowo do Rosji.

Chciałbym przedłużyć wizę na Białoruś, co muszę zrobić?

Należy ponownie złożyć dokumenty o kolejną. Wiza będzie ważna od momentu wygaśnięcia poprzedniej wizy.

Mój stary paszport stracił ważność, ale jest w nim ważna wiza. Czy mogę podróżować z dwoma (starym i nowym)?

Tak, można podróżować z dwoma paszportami. Wiza w starym paszporcie musi być w aktualna i nieuszkodzona. Ważne, aby dane osobowe się nie zmieniły i cel wyjazdu musi zgadzać się z kategorią wizową.

Jakie ubezpieczenie trzeba okazać w konsulacie?

Konsulat może zaakceptować każdą polisę, która obejmuje terytorium Białorusi i jej wartość opiewa przynajmniej na 10000 Euro.

Jestem obcokrajowcem. Potrzebna mi wiza.Czy mogę wyrobić ją za Państwa pośrednictwem i jakie dokumenty muszę przygotować?

W niektórych przypadkach (w zależności od obywatelstwa) konsulat żąda osobistego stawiennictwa. Dlatego prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem w celu ustalenia procedury wizowej.

Czy wiza do Białorusi dla dzieci jest bezpłatna?

Tak, dzieci do 6. roku życia nie muszą płacić opłaty konsularnej. Przy ubieganiu się o wizę należy dodatkowo dołączyć kopie paszportów obojga rodziców (pierwsza strona z danymi osobowymi).

Poszukujesz wniosku wizowego na Białoruś?

Sprawdź inne procedury wizowe i legalizacji dokumentów:

Białoruś bez wizy

Rosja

Mongolia

Anglia (Wielka Brytania)

Zaproszenia dla cudzoziemca do Polski

Wiza Schengen do Polski

Iran

Ghana

Ambasada Rosji

Ambasada Chin

Konsulat Mongolii