Wniosek: Wiza do Polski

Prosimy o wypełnienie wniosku wizowego. Jest on niezbędny abyśmy rozpoczęli prace nad wizą dla cudzoziemca.

Pamiętaj proszę, że jesteśmy aby pomóc. Wypełnij wniosek według posiadanej wiedzy. Poprawimy, jeśli wniosek będzie wymagał korekty.

Poprawny wniosek wizowy jest bardzo ważny. Zwiększa on znacząco szanse na uzyskanie wizy.