Licencja ALBO na przewóz odpadów – Włochy

Licencja ALBO jest wymagana przy przewozie odpadów na terenie Włoch. Sprawdź szczegóły uzyskania legalizacji zezwolenia. Dokumenty muszą być zgłoszone do Ambasady Włoch i uzyskać apostille.

Licencja ALBO – informacje o dokumencie pozwalającym na transport odpadów na terytorium Republiki Włoch. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami podmioty, które chcą przeprowadzić transport odpadów we Włoszech, muszą ubiegać się o wpis do Włoskiego Rejestru Przewoźników Odpadów (tzw. licencja ALBO). O wpis do rejestru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające licencję wspólnotową na przewóz rzeczy. Zgłoszenie powinno być skierowane do urzędu regionalnego lub lokalnego właściwego ze względu na siedzibę firmy transportowej lub jej przedstawiciela.

Wymagania do uzyskania legalizacji apostille licencji ALBO

  • Kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) właściciela firmy lub jej przedstawiciela we Włoszech;
  • Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi mają być wykonywane przewozy;
  • Kopię licencji wspólnotowej na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy,
  • Zaświadczenie wydane przez krajowy organ podatkowy ze szczegółowymi danymi firmy (tj. adres jej siedziby, dane osoby upoważnione do jej reprezentacji, numer VAT, struktura korporacyjna, przedmiot działalności) – NIP
  • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu przez firmę z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej z osób upoważnionych do reprezentowania firmy – Więcej o Zaświadczeniu KRK
  • REGON
  • KRS / CEIDG – Więcej o odpisie KRS lub wypisie z CEiDG

Ponadto każdy podmiot starający się o licencję ALBO jest zobowiązany spełniać określone wymogi finansowe, które reguluje osobna ustawa (Dekret 406/1998)*.

*urząd, w którym będziemy składać wniosek może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Powyższa lista dotycząca licencji ALBO ma wyłącznie charakter podglądowy.

Ile kosztuje usługa?

Standard

197 zł

Czas realizacji 2-3 tygodnie

Opłaty urzędowe

Ekspres

347 zł

Czas realizacji ok. 1 tydzień

Opłata konsularna

Opłata dotyczy obsługi pełnego pakietu dokumentów licencji ALBO.

Zamów Apostille licencji ALBO

Wypełnij dane a w kolejnym kroku otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty. Poprowadzimy Cię krok po kroku.

Dokument – Albo licencja
W jakim trybie mamy zrealizować zlecenie?
Zgoda RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę WizaSerwis Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do przedstawienia szczegółowej oferty związanej z zapytaniem.

Licencja ALBO – pytania i odpowiedzi

Czy dokumenty wymagane do uzyskania licencji muszą posiadać klauzulę apostille?

Tak. Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać opatrzone klauzulą apostille, którą wydaje polskie MSZ. Następnie urząd włoski wymaga, aby dokumenty opatrzone klauzulą apostille zostały przetłumaczone na język włoski. Tłumaczenie musi zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Na jaki okres wydawana jest licencja ALBO?

Zezwolenie na międzynarodowy transport odpadów na terytorium Włoch wydawane jest na okres 5 lat. Warto pamiętać, że w każdym roku trwania pozwolenia pobierana jest opłata. Jej wysokość jest uzależniona od ilości przewożonych odpadów.


Sprawdź tematy pokrewne