Akt urodzenia – jak uzyskać apostille.

Akt urodzenia – Apostille i legalizacja

Jeśli planujemy wykorzystać akt urodzenia poza Polską, niezbędna może okazać się legalizacja, która w wielu krajach będzie miała formę apostille. Jest to oficjalne poświadczenie, które autentyfikuje dokumenty na potrzeby międzynarodowego obrotu prawnego. Aby uzyskać klauzulę apostille, złożymy wniosek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Co możemy wykonać dla Państwa?

 • Uzyskać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Zrobić legalizację dokumentu w MSZ uzyskując klauzulę apostille.
 • Przygotować tłumaczenie przysięgłe, jeśli tego wymaga Państwa procedura.

Dla kogo ta usługa?

 • Dla osób, które udają się za granicę i będą przeprowadzać czynności prawne, które wymagają poświadczonego aktu urodzenia.
 • Dla Polaków mieszkających poza Polską i potrzebujących dokumentu z apostille lub legalizacją.

W krajach członkowskich Unii Europejskiej, dzięki decyzji UE z 2016 roku, niektóre dokumenty, w tym akty urodzenia, mogą być używane bez konieczności dodatkowego poświadczania. Jeżeli natomiast kraj docelowy nie honoruje klauzuli apostille, konieczna będzie legalizacja w odpowiedniej ambasadzie.

Zamów akt urodzenia z apostille.

Wnosimy opłatę.

My opłacamy. Nie musisz podawać swoich danych osobowych do płatności.

Od A do Z.

Wysyłasz pełnomocnictwo oraz wniosek i nie martwisz się o nic.

3 pakiety.

Wybierz odpowiedni tryb uzyskania aktu dla Ciebie.

Bezpłatna konsultacja.

Pomagamy uzupełnić druki urzędowe.

Załatwisz bez wizyty w urzędzie.

Bez wizyty w urzędach. Nie tracisz czasu na kolejki. Nie płacisz za paliwo, parkingi.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty.

Proces uzyskania aktu urodzenia wraz z legalizacją.

Zgłoszenie online.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia, od tego rozpoczynamy pracę. Pomaga to uporządkować proces i pozwala wygenerować potrzebne dokumenty. Prosimy kliknąć przycisk „Zamów dokument”.

Potwierdzenie, przygotowanie procesu.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy wygenerowane dokumenty. Wystarczy wydrukować, podpisać i przesłać do nas. Zajmiemy się resztą.

Przygotowanie dokumentów i legalizacja.
W zależności od wybranego pakietu, przygotujemy usługę dla Państwa – sam dokument, dokument z apostille, czy też z tłumaczeniami. Będziemy cały czas informować o przebiegu procesu.

Dokumenty gotowe.
Umówimy się na przekazanie dokumentów w Państwa ręce. Zapraszamy do nas po odbiór lub prześlemy na wskazany adres.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek
 • Pełnomocnictwo

Oba te dokumenty prześlemy do Państwa po otrzymaniu zgłoszenia. Są wygenerowane automatycznie i będą dostępne chwilę po zgłoszeniu.

Opłaty i czas oczekiwania na akt urodzenia

Ostatnim elementem procedury są opłaty oraz czas oczekiwania na wydanie dokumentu. Za odpis skrócony aktu urodzenia zapłacimy 22 zł, natomiast za odpis zupełny cena wynosi 33 zł. W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka, pierwszy odpis aktu urodzenia jest wydawany bezpłatnie. Standardowy czas oczekiwania na odpis to do 7 dni kalendarzowych, jednak może się wydłużyć, jeśli mamy do czynienia z aktami sporządzonymi w papierowych księgach przed 1 marca 2015 roku.

Warto więc wziąć pod uwagę, że czas oczekiwania może być różny w zależności od specyfiki dokumentu oraz urzędu, do którego został złożony wniosek. Niemniej jednak, zdigitalizowanie ksiąg stanu cywilnego znacząco przyspieszyło cały proces i pozwoliło na szybsze wydawanie dokumentów.

Ile kosztuje akt urodzenia z Apostille?

Podstawowy

Tanio, planuj z wyprzedzeniem.

147

Czas realizacji 12-14 dni.

Odbiór dokumentu

Wnosimy opłaty urzędowe

Tryb standardowy urzędu

Do ceny dolicz opłaty dla USC 22 lub 33 zł, pełnomocnictwo 17 zł.

Standardowy

Na czas, priorytetowo.

297

Czas realizacji 5-7 dni.

Odbiór dokumentu

Wnosimy opłaty urzędowe

Tryb standardowy urzędu

20 minutowa indywidualna konsultacja

Ubezpieczenie przesyłki do 5000 PLN

Powiadomienia o statusie sprawy

Pomoc w wypełnieniu wniosku

Dolicz opłaty urzędowe 22 lub 33, 17 zł.

Super VIP

Najszybciej, najwięcej.

697

Czas realizacji 1-2 dni.

Odbiór dokumentu

Wnosimy opłaty urzędowe

Tryb ekspresowy urzędu

20 minutowa indywidualna konsultacja

Ubezpieczenie przesyłki do 5000 PLN

Powiadomienia o statusie sprawy

Pomoc w wypełnieniu wniosku

Bezpłatny kurier na terenie kraju

Bezpłatny odbiór wniosku i upoważnienia na terenie Warszawy

Możliwość nadania przesyłki konduktorskiej

Kontakt bezpośrednio z firmą kraju docelowego przy przygotowaniu dokumentów

Bezpłatne skany gotowych dokumentów

Dolicz opłaty urzędowe 22 lub 33, 17 zł.

Możesz spotkać się z różnymi cenami za uzyskanie odpisu. Najczęściej wersja skrócona to koszt 22zł a zupełny 33zł. Istnieje wiele okoliczności, kiedy akt otrzymasz bezpłatnie. Opłaty uzależnione są od formy uzyskania – online, tradycyjnie czy korzystając z usług pełnomocnika.

Elektroniczna forma aktu urodzenia

Zmiany technologiczne, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat, umożliwiły wprowadzenie elektronicznej formy aktu urodzenia. To znacznego ułatwienie dla osób, które chcą szybko i bez konieczności wizyty w urzędzie uzyskać odpis swojego aktu urodzenia. Elektroniczny akt urodzenia jest dostępny dla osób, których dotyczy dokument, ich rodziców, dzieci czy małżonków, pod warunkiem, że został on zdigitalizowany i jest publicznie dostępny.

Co ważne, forma elektroniczna znacząco odciążyła urzędy stanu cywilnego i przyspieszyła procedurę wydawania dokumentów, umożliwiając ich automatyczne generowanie przez system bez konieczności ręcznej obsługi przez urzędnika. Pamiętajmy jednak, że elektroniczna forma aktu urodzenia jest prawnie wiążąca tylko w formie cyfrowej – jej wydruk nie posiada mocy prawnej. Dokument elektroniczny podpisany przez urzędnika stanu cywilnego za pomocą kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jedynym ważnym dowodem urodzenia w tej formie.

Materiały uzupełniające

Legalizacja dokumentów bez wizyty w Polsce.

Co to jest akt urodzenia i jakie dane zawiera

Akt urodzenia to oficjalny dokument rejestrujący fakt naszych narodzin. Jest to pierwszy dowód naszej tożsamości, który w przyszłości umożliwi uzyskanie dowodu osobistego czy paszportu. Jakie informacje znajdą się na tym cennym arkuszu papieru? Oczywiście podstawowe dane takie jak data i miejsce urodzenia, imiona nadane przez rodziców, a także ich pełne dane, takie jak numery PESEL oraz serie i numery ich dowodów osobistych. Jest to więc dokument zawierający nie tylko nasze informacje, ale również stanowiący świadectwo naszych korzeni.

Warto wspomnieć, że akt urodzenia może być wzbogacony o dodatkowe informacje, w zależności od potrzeb, na przykład adnotację o urodzeniu martwego dziecka. Każda z tych informacji ma swoje odzwierciedlenie w prawie i może mieć wpływ na przyszłe sprawy prawne czy administracyjne.

Jak wygląda legalizacja na akcie z Urzędu Stanu Cywilnego?

Akt urodzenia z apostille

Odpis aktu urodzenia – rodzaje i zastosowanie

Zanim przejdziemy do procedury uzyskania aktu urodzenia, warto zrozumieć, że istnieją różne rodzaje odpisów tego dokumentu – odpis skrócony, zupełny i wielojęzyczny. Każdy z nich ma swoje zastosowanie i jest wymagany w różnych sytuacjach.

Odpis skrócony to zwięzła wersja dokumentu, która zawiera aktualne dane z aktu urodzenia. Jest on najczęściej wykorzystywany w codziennych sprawach urzędowych, takich jak uzyskanie dowodu osobistego czy korzystanie z określonych świadczeń socjalnych. Odpis zupełny to bardziej szczegółowa wersja, która może być wymagana w niektórych procedurach prawnych czy urzędowych.

Jak uzyskać wielojęzyczny odpis skrócony

W kontekście międzynarodowym, szczególnie przydatny staje się wielojęzyczny odpis skrócony. Dokument ten, zawierający informacje w kilku językach, jest nieoceniony, gdy musimy załatwić sprawy urzędowe poza granicami kraju. Odpis taki ułatwia procedury, gdyż nie wymaga dodatkowego tłumaczenia, co jest istotną zaletą, zwłaszcza w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania. Jak uzyskać wielojęzyczny odpis skrócony? Należy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, dołączając do niego dowód opłaty skarbowej oraz dokumenty tożsamości, a następnie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego.

Warto pamiętać, że choć wielojęzyczny odpis skrócony jest akceptowany w wielu krajach bez konieczności apostille, to zawsze powinniśmy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany kraj, w którym zamierzamy przedstawić dokument.

Uzyskanie aktu urodzenia w sytuacjach szczególnych

Są sytuacje, kiedy uzyskanie aktu urodzenia staje się wyjątkowo skomplikowane. Może to dotyczyć osób, których tożsamość nie została do końca ustalona, czy tych, którzy potrzebują dokumentu do specyficznych celów prawnych, takich jak postępowania sądowe czy administracyjne. W takich przypadkach wniosek o wydanie aktu można złożyć w urzędzie stanu cywilnego, przez internet na platformie ePUAP, lub drogą pocztową. Warto również sprawdzić informacje zawarte w aktach stanu cywilnego, aby upewnić się, że wszystkie dane są prawidłowe.

Opłata za wydanie aktu urodzenia jest zmienna i zależy od rodzaju dokumentu, który chcemy uzyskać. Dokument można otrzymać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a na życzenie wnioskodawcy może zostać wysłany pocztą lub e-mailem. W przypadku odmowy wydania aktu przez urząd, wnioskodawca otrzymuje decyzję administracyjną, od której można się odwołać do wojewody.

Weryfikacja autentyczności odpisów aktu urodzenia

Autentyczność odpisów aktu urodzenia jest niezwykle ważna, zwłaszcza w świetle różnych procedur prawnych i administracyjnych. To, czy dokument pochodzi z wiarygodnego źródła i czy został prawidłowo wydany, może mieć wpływ na procesy takie jak uzyskanie obywatelstwa, rejestracja małżeństwa czy uzyskanie spadku. Instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, a nawet osoby prywatne, powinny zatem dokładnie weryfikować przedstawiane im odpisy aktu urodzenia.

W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu, możliwa jest jego weryfikacja w urzędzie stanu cywilnego, który go wydał. Działanie takie jest zalecane zwłaszcza w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z dokumentami przetłumaczonymi przez tłumacza przysięgłego lub dokumentami z apostille.

Informacje dodatkowe

Akt urodzenia to pierwszy dokument, który jesteśmy zobowiązani uzyskać po narodzinach. Niczym biurokratyczny chrzest, wprowadza nasze imię i nazwisko do systemu, dając nam formalną tożsamość i obywatelstwo. W Polsce zajmują się tym urzędy stanu cywilnego, które są strażnikami naszej indywidualności, potwierdzającym nasze istnienie w społeczeństwie.

Dodatkowe informacje, które powinny przybliżyć Państwu kilka kwestii związanych z aktem urodzenia.

 • jakie dane zawiera ten ważny dokument
 • jakie są rodzaje odpisów aktu urodzenia
 • jak uzyskać jego elektroniczną formę
 • co robić, gdy potrzebujemy go za granicą lub w przypadku konieczności dokonania w nim zmian.

Jak uzyskać akt urodzenia – kompletny przewodnik krok po kroku

Jak uzyskać akt urodzenia? Krok po kroku pokażemy proces wystawienia dokumentu. Mamy nadzieję, że informacje pomogą wybrać odpowiedni odpis i wyjaśni, jak używać aktu urodzenia poza granicami kraju. Przedstawimy wskazówki w przypadkach, gdy akt urodzenia dotyczy dzieci urodzonych za granicą lub wymaga dodatkowych zmian.

Wprowadzenie

Akt urodzenia to pierwszy dokument, który jesteśmy zobowiązani uzyskać po narodzinach. Niczym biurokratyczny chrzest, wprowadza nasze imię i nazwisko do systemu, dając nam formalną tożsamość i obywatelstwo. W Polsce zajmują się tym urzędy stanu cywilnego, które są strażnikami naszej indywidualności, potwierdzającym nasze istnienie w społeczeństwie.

W tym przewodniku z naciskiem przyjrzymy się:

 • jakie dane zawiera ten ważny dokument
 • jakie są rodzaje odpisów aktu urodzenia
 • jak uzyskać jego elektroniczną formę
 • co robić, gdy potrzebujemy go za granicą lub w przypadku konieczności dokonania w nim zmian.

Najważniejsze Informacje

 • Akt urodzenia to dokument rejestrujący narodziny i jest istotny dla potwierdzenia tożsamości oraz obywatelstwa, zawierający dane takie jak PESEL rodziców i ich numery dowodów osobistych.
 • Odpis aktu urodzenia występuje w kilku formach: skrócony, zupełny oraz wielojęzyczny, a jego autentyczność można zweryfikować w urzędzie stanu cywilnego.
 • Zgłoszenie urodzenia w urzędzie stanu cywilnego w Polsce powinno nastąpić w ciągu 14 dni od narodzin dziecka, a uzyskanie odpisu skróconego kosztuje 22 zł, a zupełnego 33 zł, przy standardowym czasie oczekiwania do 7 dni.

Składanie wniosku o akt urodzenia

Kiedy już mamy przygotowane wszystkie potrzebne dokumenty, możemy przystąpić do złożenia wniosku o akt urodzenia. Procedura ta może być przeprowadzona na różne sposoby:

 1. Elektronicznie za pośrednictwem portalu GOV.pl. W tym przypadku potrzebny będzie profil zaufany lub e-dowód, które potwierdzają naszą tożsamość w sieci.
 2. Osobiście w urzędzie stanu cywilnego.
 3. Listownie.

Ważne jest, aby pamiętać, że wniosek o odpis aktu urodzenia może być złożony w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od miejsca urodzenia osoby, której akt dotyczy. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz być poparty odpowiednimi dokumentami i dowodem uiszczenia opłacie skarbowej.

Procedura uzyskania aktu urodzenia w Polsce

Zgłoszenie urodzenia dziecka i uzyskanie aktu urodzenia to jeden z pierwszych obowiązków, z którymi muszą się zmierzyć nowi rodzice. W Polsce proces ten jest uporządkowany, a zgłoszenie urodzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia narodzin. Jak wygląda procedura uzyskania aktu urodzenia w naszym kraju? O tym, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty są potrzebne oraz jakie są koszty i czas oczekiwania, dowiemy się w kolejnych podrozdziałach.

Dokumenty potrzebne do uzyskania aktu urodzenia

Pierwszym krokiem w procesie uzyskania aktu urodzenia jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Obejmuje to:

 • pisemne zgłoszenie urodzenia, które jest wystawiane przez lekarza lub położną
 • w zależności od sytuacji, może być konieczne przedłożenie odpisu aktu małżeństwa rodziców oraz urzędowe poświadczenie przedłożenia
 • odpisu aktu zgonu współmałżonka w przypadku wdowy

Aby uzyskać zupełny odpis aktu urodzenia, niezbędny jest oryginał lub odpis aktu urodzenia osoby, dla której ma być wydany odpis.

W sytuacji, gdy chcemy uzyskać odpis aktu urodzenia osoby spoza naszej najbliższej rodziny, wymagane jest wykazanie interesu prawnego. Dokumenty te są podstawą do sporządzenia i wydania odpisu aktu urodzenia przez urząd stanu cywilnego.

Akt urodzenia dla dziecka urodzonego za granicą

Życie za granicą to często wyzwanie, zwłaszcza gdy rodzi się tam dziecko i konieczne jest uzyskanie polskiego aktu urodzenia. W takim przypadku rodzice muszą zarejestrować zagraniczne urodzenie w polskim rejestrze stanu cywilnego. Działanie to wiąże się z koniecznością przedłożenia zagranicznego aktu urodzenia dziecka, który musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Jest to ważny krok, umożliwiający dziecku uzyskanie obywatelstwa polskiego i wszystkich związanych z tym praw.

Koszt tłumaczenia aktu urodzenia przez tłumacza przysięgłego może być różny, zależny od takich czynników jak język, z którego dokument jest tłumaczony, czy tryb tłumaczenia. Należy pamiętać, że jest to inwestycja w przyszłość dziecka, otwierająca przed nim możliwości, jakie daje posiadanie polskiego obywatelstwa.

Zmiany i korekty w akcie urodzenia

Życie jest pełne zmian, a wraz z nim mogą pojawiać się potrzeby modyfikacji aktu urodzenia. Polskie prawo umożliwia uzupełnienie i sprostowanie danych w tym dokumencie, opierając się na specjalnych procedurach prawnych. Zmiana imienia czy nazwiska to poważna sprawa i może być dokonana jedynie z ważnych powodów, takich jak korekta nazwiska budzącego zażenowanie lub przywrócenie nazwiska zmienionego w sposób bezprawny.

Wniosek o zmianę danych w akcie urodzenia składasz wniosek w dowolnego urzędu stanu cywilnego, a cały proces podlega opłacie i może zająć od kilku tygodni do dwóch miesięcy. Po złożeniu wniosku dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, istnieje możliwość odwołania się od decyzji do wojewody, a kierownik urzędu stanu cywilnego może być zaangażowany w proces.

W przypadku dzieci, zmiana danych w akcie urodzenia wymaga zgody dziecka, jeśli ukończyło 13 lat.

Najczęściej zadawane pytania

Akt urodzenia to kluczowy dokument w życiu każdego człowieka, który otwiera drzwi do licznych prawnych i społecznych ścieżek. Od potwierdzenia tożsamości, przez możliwość korzystania z praw obywatelskich, aż po udział w różnych procedurach urzędowych, krajowych i międzynarodowych.

Czy akt urodzenia wydawany bezpłatnie przy rejestracji urodzenia dziecka jest odpisem skróconym czy zupełnym?

Akt urodzenia wydawany bezpłatnie przy rejestracji urodzenia dziecka jest zazwyczaj odpisem skróconym.

Jak długo trwa procedura uzyskania apostille dla aktu urodzenia?

Procedura uzyskania apostille dla aktu urodzenia może trwać około 30 dni. Należy zarezerwować sobie wystarczająco dużo czasu na cały proces.

Czy mogę uzyskać odpis aktu urodzenia online?

Tak, można uzyskać odpis aktu urodzenia online za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Jest to wygodna opcja dla wielu osób.

Jakie są koszty tłumaczenia przysięgłego zagranicznego aktu urodzenia?

Koszty tłumaczenia przysięgłego zagranicznego aktu urodzenia zależą od języka źródłowego, długości dokumentu i trybu tłumaczenia. Można wybrać tryb normalny lub ekspresowy.

Co mogę zrobić, jeśli urząd stanu cywilnego odmówi wydania mi aktu urodzenia?

Możesz odwołać się od decyzji do wojewody w ciągu 14 dni od jej otrzymania, jeśli urząd stanu cywilnego odmówił wydania ci aktu urodzenia.