Czy wiesz, że jeśli dużo podróżujesz, to możesz mieć drugi paszport?

Częste podróże wynikające z prowadzonej działalności biznesowej czy po prostu o charakterze typowo turystycznym, są już normą we współczesnym świecie. Dostępność tanich biletów lotniczych oraz innych sposobów przemieszczania się sprawiła, że świat stanął przed nami otworem. Pakujemy walizkę, bierzemy paszport i… jedziemy! Czasem marzymy wręcz o tym, żeby mieć drugi paszport. Niewiele osób jednak wie, że jest to możliwe.

Paszport pełen pieczątek, a kolejne podróże już zaplanowane

Osoby szczególnie często wyjeżdżające za granicę borykają się z problemem braku miejsca w paszporcie na nowe pieczątki. W zależności od planowanej trasy podróży nie mają też czasu wyrobić wiz do wszystkich krajów, które planują odwiedzić po drodze. Ponadto u niektórych może zachodzić obawa przed trudnościami w przekroczeniu granicy danego państwa. Na przykład posiadając wizę lub pieczątkę jednego z krajów, które pozostają w konflikcie z drugim, przez nas odwiedzanym (np. Izrael i Arabia Saudyjska). Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek nad którąś z opcji powyżej, to czy zdawałeś sobie sprawę, że możesz mieć jednocześnie dwa paszporty?

WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Jak wyrobić drugi paszport?

W szczególnych przypadkach można aplikować o dodatkowy paszport, wydawany na okres 2 lat. Procedurę należy zacząć od uzyskania zgody na wydanie takiego dokumentu od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samodzielnie napisane podanie wraz z dokumentem potwierdzającym wyjątkowość sytuacji, w jakiej się znalazłeś będą wystarczające. Wniosek wysyłasz pocztą (na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Spraw Obywatelskich, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa) lub składasz osobiście w biurze podawczym MSWiA, mieszczącym się przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie. Ministerstwo przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Zgoda ministra już jest i co dalej?

Po uzyskaniu takiej zgody należy zebrać wymagane dokumenty, tj. oryginał decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniosek o wydanie paszportu, kolorowe zdjęcie (aktualne, na białym, jednolitym tle, twarzą na wprost), poświadczenie wniesienia opłaty za paszport (dowód potwierdzający ulgę w opłatach, jeśli dotyczy – np. legitymacja studenta lub seniora) oraz ważny paszport lub dowód osobisty, którego obecnie używasz. Posiadając już komplet możesz złożyć aplikację o wydanie drugiego paszportu w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Lista urzędów wojewódzkich znajduje się tutaj. Koszt takiej usługi to 280 zł, jeśli nie jesteś objęty żadną ulgą. Niektóre osoby mogą uzyskać drugi paszport za darmo, jeśli mają ponad 70 lat, przebywają w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem lub operacją, dostają zasiłek stały z pomocy społecznej lub są żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa (ostatnia opcja nie dotyczy żołnierzy zawodowych).

Jak długo czekam na paszport?

Na decyzję ministra czeka się zazwyczaj do 30 dni (w szczególnych przypadkach do 60 dni, jeśli zachodzi konieczność dosyłania dodatkowych informacji czy dokumentów). Czas oczekiwania na paszport zamyka się w 30 dniach (w momencie złożenia aplikacji urzędnik podaje termin odbioru dokumentu).

Istnieje wiele przesłanek dotyczących możliwości ubiegania się o drugi paszport. Jest to opcja szczególnie ważna dla osób często podróżujących, ponieważ może mocno ułatwić wyjazdy w różne regiony świata zwłaszcza, gdy mamy zaplanowane podróże jedna po drugiej do regionów, do których należy wcześniej uzyskać wizę.