Zaproszenie do wizy chińskiej

Konsulat Chin wymaga zaproszeń do wizy biznesowej, które będą zawierać wiele szczegółowych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą. Prosimy wziąć pod uwagę, że brak poniższych elementów może spowodować, że wniosek wizowy nie zostanie przyjęty.

Przygotowaliśmy film video z instrukcją w języku angielskim. Mamy nadzieję, że to pomoże Państwu, sprawnie przygotować odpowiedni dokument.

Jak przygotować zaproszenie do wizy chińskiej?

Wystarczy przesłać link do poniższego filmu do partnera w Chinach.

Zaproszenie biznesowe do Chin

Wytyczne z centrum wizowego. Prosimy o zapoznanie się i przesłanie do partnera w Chinach.

Invitation requirments

Samo zaproszenie musi:

napisane w języku angielskim lub chińskim

na papierze firmowym firmy chińskiej

adres w nagłówki w j. chińskim

być skierowane do konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej

mieć wyraźną pieczątkę

mieć dokładny adres firmy chińskiej wraz z nr telefonu i adresem mailowym

mieć podpis odręczny w języku chińskim osoby decyzyjnej

dane osoby decyzyjnej przy podpisie drukowanymi literami angielskimi i chińskimi wraz ze stanowiskiem, telefonem, adresem i mailem

Zaproszenie musi zawierać informacje o zapraszanym:

data wylotu z Polski (z rokiem)

data wylotu z Chin (z rokiem)

dokładnie rozwinięty cel wizyty (minimum 3 zdania opisu, nie wystarczy SPOTKANIE BIZNESOWE)

kto pokrywa koszty podróży

wiza jednokrotna/wielokrotna i zdanie „kindly issue visa (rodzaj) for (x) months of validity, up to (x) days of stay each, single/ double/ multiple entry

Zaproszenie musi mieć pełne dane osobowe:

pełne dane paszportowe wpisane drukowanymi literami (np. dwa imiona!)

nazwisko/nazwiska

imię / imiona

obywatelstwo

data urodzenia

miasto urodzenia

daty ważności paszportu

numer paszportu

miejsce zatrudnienia aplikanta

Wypełnij wniosek do wizy biznesowej do Chin online.

Skomplikowany wniosek uprościliśmy jak to tylko było możliwe.

Sprawdź aktualne wymaganie wizowe do Chin.

Zebraliśmy informacje na temat wiz do Chin. Zobacz w czym możemy pomóc.