Skip to content

Wniosek do wizy do Mongolii

Wiza do Mongolii
WizaSerwis.pl - Wizy, apostille, legalizacje
Wiza do Mongolii. Ambasada Mongolii w Warszawie.

Sprawdź instrukcję krok po kroku jak poprawnie uzupełnić wniosek wizowy do Mongolii.

Poprawne wypełnienie wniosku jest podstawą, aby Twoja aplikacja została przyjęta do dalszego procedowania w Ambasadzie Mongolii. Błędy mogą spowodować odrzucenie wniosku lub konieczność uzupełnienia i ponownej wizyty.

Wniosek wizowy no Mongolii musi być złożony w wersji papierowej. Trzeba go wypełnić i podpisać odręcznie.

Spodziewany koszt : 357 PLN

Prognozowany czas : 10 minutes

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek ze strony internetowej

  Pobierz wniosek wizowy do Mongolii, wydrukuj i wypełnij drukowanymi literami.
  Wniosek wizowy

 2. Dane osobowe

  1. Surname – nazwisko jak w paszporcie
  2. Given and middle names – imię/imiona jak w paszporcie
  3. Current nationality – obecne obywatelstwo
  4. Date of birth – data urodzenia (forma: rok, miesiąc i dzień)
  5. Place and country of birth – miasto oraz kraj urodzenia
  6. Sex – płeć
  7. Marital status – stan cywilny
  8. Employer and its address. For students, name and address of educational establishment – Nazwa pracodawcy, adres i numer telefonu. W przepadku uczniów/studentów należy wpisać dane szkoły/uczelni.
  9. Current occupation – aktualne stanowisko
  Wniosek wizowy do wizy do Mongolii

 3. Dane adresowe

  10. Home address and contact information
  Adres zamieszkania i informacje kontaktowe
  – Adress – adres
  – Telephone number – numer telefonu
  – Mobile phone numer – numer telefonu komórkowego
  – Email address – adres email
  – Emergency contact person and number – kontakt do osoby pierwszego kontaktu: imię i nazwisko oraz numer telefonu
  11. Type of passport – rodzaj paszportu. Zawsze zaznaczamy ORDINARY
  12. Passport number – numer paszportu
  13. Expiry date – data ważności paszportu (format daty: rok, miesiąc i dzień)
  Wniosek wizowy do wizy do Mongolii

 4. Informacje na temat podróży do Mongolii

  14. Do you have a family member, reative, friend, bussines partner, research or academically associated person, a host person or organization in Mongolia – czy posiadasz znajomych, rodzinę, partnera biznesowego czy inny organ, z którym współpracujesz w Mongolii?
  Jeżeli odpowiedz brzmi YES, należy wpisać dane tej osoby/organizacji.
  15. Have you visited Mongolia previously? – Czy odwiedziłeś w Mongolii wcześniej?
  Jeżeli odpowiedz brzmi YES, należy wpisać datę ostatniego pobytu oraz cel wyjazdu wcześniejszej podróży do Mongolii.

  16. Place of your intended stay in Mongolia – Planowane miejsce pobytu w Mongolii.
  Należy tutaj wpisać miejsce zamieszkania w Mongolii. Np. dane hotelu lub dane osoby u której będziemy mieszkać.

  17. Purpose of travel – Cel wyjazdu. Zaznaczamy cel naszego wyjazdu do Mongolii.
  18. Number of entries requested – Liczba planowanych wjazdów. Zaznaczamy krotność wjazdu, co ma wpływ na wizę, którą chcemy uzyskać
  – Date of expected arrival – planowana data wjazdu do Mongolia
  – Date of expected departure – planowana data wyjazdy z Mongolii
  19. Service requested for visa processing – w jakim trybie ma być rozpatrywana aplikacja o wizę
  Regular – tryb normalny
  Expedited processing – tryb pilny
  Wniosek wizowy do wizy do Mongolii

 5. Informacje dodatkowe

  20. Children under 18 years travelling with – Dzieci poniżej 18 roku, które podróżują z Tobą.
  Jeżeli ten punkt dotyczy Ciebie trzeba wpisać d
  ane dzieci w tym punkcie plus oczywiście wypełnić dodatkowo normalnie wnioski wizowe dla nich.
  21. Please answear the following questions – proszę o odpowiedz na poniższe pytania
  A. Have you ever been denied a Mongolia visa? – Czy kiedykolwiek dostałeś odmowę wizy do Mongolii?
  Jeżeli odpowiedz brzmi YES, trzeba napisać gdzie to się wydarzyło i kiedy.

  B. Have you ever applied for a Mongolia visa with different name? – Czy aplikowałeś o wizę do Mongolii pod innym nazwiskiem?
  Jeżeli odpowiedz brzmi YES, trzeba napisać gdzie to się wydarzyło i kiedy oraz dlaczego.
  22. Please complete this section if you are filling this form on behalf of the applicant – Proszę wypełnić tę sekcję, jeżeli wypełniasz aplikację w czyimś imieniu.
  Wniosek wizowy do wizy do Mongolii

 6. Podpis na wniosku o wizę do Mongolii

  Wniosek należy podpisać. Podpis musi być zgodny z podpisem w paszporcie.
  Podpisz wniozek

Dodatkowe
 • Drukarka, paszport
Wymagania
 • Informacje o podróży, dane paszportowe

Kontakt do Ambasady Mongolii

Jeśli masz nietypowe pytania lub Twoja sytuacja wymaga szczegółowej konsultacji, proponujemy bezpośredni kontakt z Ambasadą Mongolii w Warszawie.