Skip to content

Wniosek wizowy na Filipiny

Jak poprawnie wypełnić wniosek wizowy na FIlipiny?

Sprawdź poniższe instrukcje i wypełnij formularz.

Potrzebny czas: 10 min..


 1. Pobierz wniosek i wydrukuj

  Kliknij w ten link, pobierz i wydrukuj wniosek wizowy na Filipiny
  Pobieramy go, drukujmy i wypełniamy drukowanymi literami.

 2. Wpisz dane osobowe

  Nazwisko – wpisujemy jak w paszporcie
  Imię/Imiona – wpisujemy jak w paszporcie
  Płeć
  Obywatelstwo
  Stan cywilny. Jeżeli jest się żonatym/zamężnym należy wpisać dane współmałżonka oraz jego adres zamieszkania.
  Adres zamieszkania
  Rok od kiedy mieszka się pod danym adresem
  Numer telefonu oraz adres e-mail
  Obecny zawód
  Od kiedy pełnimy dane stanowisko
  Dane paszportoweWniosek wizowy na Filipiny

 3. Wpisz dane na temat wyjazdu

  Inne osoby podróżujące wraz z osobą aplikującą na podstawie tego samego paszportu lub innego dokumentu podróży – ten punkt zawsze pozostaje pusty, ponieważ w Polskich paszportach nie są wpisani członkowie rodziny.
  Miejsce docelowej podróży na Filipinach- wpisujemy tutaj adres planowanego zamieszkania na Filipinach.
  Cel Przyjazdu
  Krotność wizy
  Data planowanego przyjazdu na Filipiny i data planowanego wyjazdu z Filipin oraz liczba dni planowanego pobytu.
  Wymienić dokumenty, które należy dodatkowo dołączyć do aplikacji
  Punkty 18, 19 i 20 koniecznie musi być zaznaczona jedna opcja YES lub NO. Te punkty nie mogą pozostać puste.Wniosek wizowy na Filipiny

 4. Podpis musi być poświadczony przez notariusza

  Wniosek należy podpisać zgodnie z podpisem widniejącym w paszporcie. Z wypełnionym i podpisanym wnioskiem wizowym należy udać się do notariusza w celu poświadczenia podpisu. Wtedy dopiero wniosek jest gotowy do złożenia go w konsulacie Filipin.Wniosek wizowy na Filipiny

Masz już wniosek? Aplikuj o wizę na Filipiny