Wniosek wizowy na Białoruś

Prognozowany czas : 10 minutes

Jak wypełnić wniosek wizowy na Białoruś, aby nie popełnić błędów? Sprawdź krok po kroku instrukcje.

 1. Pobierz wniosek do wizy na Białoruś

  Klikamy na ten link i przechodzimy do strony z wnioskiem. Wypełniamy wniosek na komputerze. Najeżdżamy kursorem na wniosek i zaczynamy go uzupełniać.

 2. Wpisz dane osobowe

  Wpisz zgodnie ze stanem faktycznym i z informacjami, jakie masz wpisane w paszporcie:
  1. Nazwisko
  2. Pierwsze imię
  3. Drugie imię oraz nazwisko rodowe (jeżeli dotyczy)
  4. Płeć
  5. Data urodzenia
  6. Miejsce urodzenia kraj/miejscowość/województwo
  7. Obywatelstwo

 3. Wpisz dane paszportowe

  8. Typ paszportu – zawsze zaznaczamy zwykły
  9. Numer paszportu
  10. Wydany przez – należy podać województwo, w którym został wydany paszport
  11. Miejsce wydania – należy podać miasto wydania
  12. Data wydania paszportu
  13. Data upływu ważności paszportu

 4. Uzupełnij adres zamieszkania i pracy

  14. Adres stałego pobytu zamieszkania – wszystkie pola muszą być wypełnione
  15. Miejsce pracy – wszystkie pola muszą być wypełnione

 5. Wpisz informacje na temat rodzaju wizy

  16. Kategoria wizy – indywidualna
  17. Rodzaj wizy – krótkoterminowa (jeżeli aplikacja jest o wizę roczną wielokrotnego wjazdu należy wybrać długoterminowa)
  18. Ilość wjazdów – według informacji na zaproszeniu

 6. Podaj informacje o pobycie

  19. Termin ważności wizy – podać daty w jakim okresie ma być ważna wiza, dane z zaproszenia.
  20. Nazwa instytucji zapraszającej lub imię i nazwisko osoby zapraszającej- należy wpisać nazwę firmy zapraszającej.
  21. Adres instytucji zapraszającej lub osoby zapraszającej – należy podać adres firmy zapraszającej.
  22. Adres pobytu na Białorusi – podajemy miejsce gdzie będziemy mieszkać, np. hotel.
  23. Szczegółowe wyjaśnienie celu wyjazdu.

 7. Uzupełnij informacje o podróży na Białoruś

  24. Czy byliście Państwo wcześniej na terytorium Republiki Białoruś – jeżeli wybrano TAK, trzeba uzupełnić datę pobytu (wg pieczątek wjazdowych w paszporcie), miejsce i cel wyjazdu
  25. Poprzednie wizyty w Republice Białoruś w bieżącym roku – jeżeli ten punkt Państwa dotyczy, trzeba wypisać wszystkie pobytu w bieżącym roku (tylko).
  26. Czy kiedykolwiek odmówiono Panu(i) wydania wizy białoruskiej lub wiza została anulowana TAK/NIE
  27. Czy kiedykolwiek odpowiadał(a) Pan(i) za nieprzestrzeganie prawa na terytorium Republiki Białoruś
  TAK/NIE
  28. Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek deportowany(a) z obcego państwa TAK/NIE
  29. Środek transportu, którym przewiduje się wjazd do Republiki Białoruskiej – tutaj trzeba wpisać informację jakim środkiem transportu będziesz podróżować, np. samochodem
  30. Trasa podróży – trzeba wpisać jak będzie wyglądała trasa podróży np. Warszawa-Mińsk-Warszawa
  31. Środki zapewniające pobyt na terytorium Republiki Białoruskiej – wybrać w jaki sposób planuje się płacić na terenie Białorusi
  32. Informacja o ubezpieczeniu medycznym – ten punkt trzeba zawsze wypełnić. Jeżeli Państwo nie mają własnego ubezpieczenia możemy je dla Państwa wystawić, wtedy wypełniają Państwo dokument następująco:
  Nazwa firmy: TU Europa
  Adres firmy: Gwiaździsta 62, Wrocław

  Daty: Takie same jak w punkcie 19.

 8. Wpisz stan cywilny

  33. Stan cywilny – zaznaczyć odpowiednie okienko. Punkty od 34 do 39 trzeba wypełnić jedynie, jeśli w punkcie 33. zaznaczyło się żonaty (zamężna)
  41. TEGO PUNKTU NIE WYPEŁNIAMY

 9. Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek o wizę na Białoruś.

  Należy wydrukować i podpisać zgodnie z podpisem w paszporcie.

Narzędzia
 • Potrzebujesz komputer z drukarką, by wydrukować uzupełniony wniosek.
Materiały
 • Do wniosku potrzebujesz dane paszportowe, o miejscu pracy a także informacje o pobycie na Białorusi. Pamiętaj, aby wpisać wszystkie dane poprawnie.

Aplikuj o wizę z nami

Wiza na Białoruś

Podsumowanie wymagań wizowych na Białoruś

Jakie dokumenty należy posiadać, żeby móc starać się o wizę prywatną na Białoruś?

 1. Przede wszystkim wymagany jest paszport w oryginale, ponieważ wiza wbijana jest do tego dokumentu. Musi być ważny przynajmniej 3 miesiące ponad datę zakończenia wizy i posiadać dwie wolne strony obok siebie.
 2. Do aplikacji wizowej dostarczyć trzeba zdjęcie. Należy zrobić je u fotografa, ponieważ musi być ono na odpowiednim papierze i w odpowiednim formacie. Biometryczne, czyli takie jak do obecnych dokumentów: na wprost, na białym, jednolitym tle, na którym twarz zajmuje przynajmniej 70% zdjęcia. Fotografia o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm i nie starsza niż pół roku. Fotografię przyklejamy do aplikacji wizowej.
 3. Wypełniona i podpisana aplikacja wizowa
 4. Ubezpieczenie zdrowotne na przynajmniej 10 000 euro. Oczywiście musi obowiązywać na terenie Republiki Białorusi. Polisa wystawiona jest w języku rosyjskim lub białoruskim. W chwili obecnej większość firm ubezpieczeniowych może wystawić taką polisę.
 5. Kopia paszportu obywatela Białorusi lub zaproszenie w oryginale wydane w urzędzie białoruskim.
  Zaproszenie trzeba okazać w oryginale, kopia nie zostanie zaakceptowana przez konsulat. Jeżeli chodzi o kopię paszportu, to wystarczy pierwsza strona z danymi osobowymi osoby, która nas zaprasza. Najlepiej, żeby kopia była kolorowa i przede wszystkim musi być czytelna.

Podstawowymi dokumentami do otrzymania wizy biznesowej  są:

 1. Przede wszystkim paszport w oryginale, ponieważ wiza wbijana jest do tego dokumentu. Ważny przynajmniej 3 miesiące ponad datę zakończenia wizy i posiadający dwie wolne strony obok siebie.
 2. Do aplikacji wizowej dostarczamy wymagane zdjęcie. Należy zrobić je u fotografa, na odpowiednim papierze i w odpowiednim formacie. Biometryczne, czyli takie jak do obecnych dokumentów: na wprost, na białym, jednolitym tle, na którym twarz zajmuje przynajmniej 70% zdjęcia. Fotografia musi być o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm i nie starsza niż pół roku. Fotografię przyklejamy do aplikacji wizowej.
 3. Wypełniona i podpisany wniosek do wizy na Białoruś.
 4. Ubezpieczenie zdrowotne na przynajmniej 10 000 euro. Oczywiście musi obowiązywać na terenie Republiki Białorusi. Polisa wystawiona jest w języku rosyjskim lub białoruskim. W chwili obecnej większość firm ubezpieczeniowych może wystawić takie ubezpieczenie.
 5. Zaproszenie, które wystawia firma białoruska. Musi być wystawione na specjalnym blankiecie. Do wizy krótkoterminowej – jednokrotnego wjazdu, dwukrotnego wjazdu i wielokrotnego wjazdu, ważnej maksymalnie 90 dni, wystarczy kopia zaproszenia. Jednak jeżeli chcemy uzyskać wizę długoterminową na Białoruś czyli wydaną na rok, wielokrotnego wjazdu, to zaproszenie wymagane jest w oryginale. Dodatkowo do otrzymania pozwolenia na wjazd trzeba dołączyć do wglądu oryginał kontraktu pomiędzy firmą w Polsce a firmą na Białorusi. Oczywiście kontrakt zostanie później zwrócony. Znaleźć można jeszcze jedną różnicę pomiędzy zaproszeniem do wizy krótkoterminowej a długoterminowej – na zaproszeniu do wizy rocznej powinna znaleźć się klauzula o tym, że osoba zapraszana nie będzie wykonywać pracy na terenie Białorusi.
  Zaproszenie powinien podpisać dyrektor generalny, albo osoba do tego upoważniona. Trzeba jednak wtedy pamiętać o tym, żeby dodatkowo przedstawić w konsulacie upoważnienie dla tej osoby.
  Trzeba pamiętać, że w ciągu roku na terenie Republiki Białoruskiej można przebywać w sumie do 90 dni.

Ambasada Białorusi w Warszawie

W przypadku bardziej szczegółowych pytań i sytuacji nadzwyczajnych dotyczących uzyskania wizy możesz pisać się bezpośrednio z ambasadą Białorusi w Warszawie.