Skip to content

Jak wypełnić wniosek wizowy do Korei Południowej?

Jak wypełnić wniosek wizowy
WizaSerwis.pl - Wizy, apostille, legalizacje
Pan podpisujący wypełniony już wniosek wizowy.

Wybierasz się do Korei Południowej? Sprawdź, w jaki sposób wypełnić wniosek wizowy.

Prognozowany czas : 15 minutes

Formularz o wizę do Korei Południowej musi być wypełniony zgodnie z prawdą. Żadne pole z formularza nie powinno być puste. Należy podać dane osobowe, paszportowe oraz dotyczące celu podróży i ewentualnie firmy, która zaprasza Cię do Korei Południowej. Wniosek wizowy dołączony jest do reszty dokumentów wymaganych do uzyskania wizy. Sprawdź jak go wypełnić, by uniknąć poprawek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy o kontakt. Sprawdź też informacje o całej procedurze uzyskania wizy do Korei Południowej.

 1. Pobierz wniosek ze strony internetowej i wydrukuj.

  Kliknij na wniosek wizowy do Korei Południowej. Zapisz go na dysk i wydrukuj. Wypełnij go czytelnie, drukowanymi literami.
  Pobierz wniosek wizowy

 2. Podaj dane osobowe we wniosku do Korei Płd.

  1.1. Nazwisko i imiona jak w paszporcie
  1.2. Imię i nazwisko w języku koreańskim (ten punkt zostawiamy pusty)
  1.3. Płeć
  1.4. Data urodzenia
  1.5. Narodowość
  1.6. Państwo urodzenia
  1.7. Nr PESEL
  1.8. Czy wcześniej używałeś innego nazwiska/imienia wjeżdżając lub opuszczając Koreę? Jeżeli tak proszę podać poprzednie nazwisko oraz imiona (np. nazwisko panieńskie).
  1.9. Czy posiadasz inne obywatelstwa? Jeżeli tak, trzeba podać jakie.

 3. Podaj informacje paszportowe:

  2.1. Rodzaj paszportu
  2.2. Numer paszportu
  2.3. Kraj wydania paszportu
  2.4. Miejsce wydania paszportu
  2.5. Data wydania paszportu
  2.6. Data ważności paszportu
  2.7. Czy posiadasz inny paszport? Jeżeli tak podaj szczegóły.Korea Południowa - wiosek wizowy

 4. Przedstaw informacje kontaktowe:

  3.1. Adres Zamieszkania
  3.2. Aktualny adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż w punkcie 3.1
  3.3. Numer telefonu
  3.4. Numer telefonu komórkowego
  3.5. Adres e-mail
  3.6. Dane kontaktowe do nagłych przypadków:
  a) imię i nazwisko
  b) kraj zamieszkania
  c) adres zamieszkania
  d) stopień pokrewieństwa
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 5. Stan cywilny oraz informacje na temat rodziny:

  4.1. Stan cywilny
  4.2. Dane współmałżonka
  a) Nazwisko
  b) Imiona
  c)Data urodzenia
  d) Narodowość
  e) Adres zamieszkania
  f) Numer kontaktowy
  4.3. Czy masz dzieci?
  Jeżeli tak, to podaj liczbę dzieci.
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 6. Edukacja:

  5.1. Jaki jest Twój stopień wykształcenia? Proszę wybrać z listy.
  5.2. Nazwa uczelni/szkoły.
  5.3. Miasto i kraj, w którym uczelnia/szkoła się znajduję.
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 7. Zatrudnienie:

  6.1. Proszę wybrać rodzaj zatrudnienia (jeżeli osoba jest bezrobotna lub na emeryturze punktu 6.2 nie wypełnia).
  6.2. Dane na temat pracodawcy:
  a) nazwa firmy
  b) stanowisko
  c) adres
  d) numer kontaktowy
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 8. Informacje na temat wyjazdu do Korei Południowej:

  7.1. Cel wyjazdu – należy wybrać odpowiedni. Ma to znaczenie dla rodzaju wizy do Korei, jaki zostanie przyznany.
  7.2. Na ile planujesz wyjazd do Korei Południowej?
  7.3. Planowana data wyjazdu do Korei Południowej.
  7.4. Adres zamieszkania w Korei.
  7.5. Numer kontaktowy w Korei.
  7.6. Czy podróżowałeś do Korei w przeciągu ostatnich 5 lat? Jeżeli tak, ile razy byłeś w Korei i w jakim celu?
  7.7. Czy w przeciągu ostatnich 5 lat odwiedziłeś inne kraje? Jeżeli tak, prosimy o szczegóły.
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 9. Podaj szczegóły na temat członków podróżującej z Tobą rodziny:

  7.8. Czy podróżują z Tobą członkowie rodziny? Jeżeli tak proszę podać szczegóły.
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 10. Dane na temat sponsora z Korei Południowej:

  8.1. Czy posiadasz sponsora na wyjazd? (jeżeli jedziesz w celach biznesowych, wpisz dane firmy zapraszającej, jeżeli jedziesz do rodziny lub znajomego należy wpisać dane osoby która Cię zaprasza, jeżeli jedziesz do Korei Płd. turystycznie najlepiej wpisać hotel w którym planujemy się zatrzymać)
  a) nazwa sponsora (nazwa firmy/imię i nazwisko/nazwa hotelu)
  b) data urodzenia osoby zapraszającej/numer rejestracyjny firmy w Korei
  c) stopień pokrewieństwa
  d) adres
  e) numer telefonu
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 11. Informacje dotyczące finansowania podróży do Korei Południowej:

  9.1. Jaką kwotę planujesz przeznaczyć na wyjazd do Korei (proszę podać w USD)?
  9.2. Kto pokrywa koszty Twojego wyjazdu (jeżeli sami, to również trzeba podać swoje dane)
  a) imię i nazwisko/nazwa firmy
  b) pokrewieństwo
  c) rodzaj pomocy
  d) numer kontaktowy
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 12. Czy ktoś pomagał Ci wypełnić aplikację wizową?

  10.1 – Czy wypełniłeś aplikację sam? Jeżeli nie, proszę podać dane osoby, która zrobiła to za Ciebie.
  Korea Południowa - wiosek wizowy

 13. Deklaracja i podpis:

  W tym punkcie należy wpisać datę wypełnienia aplikacji i podpisać się na wniosku tak, jak w paszporcie.
  Korea Południowa - wiosek wizowy

Dodatkowe
 • Długopis. Pamiętaj aby wypełnić czytelnie i podpisać wniosek.
Wymagania
 • Potrzebujesz drukarkę, by wydrukować wniosek