Skip to content

Jak wypełnić wniosek do Chin?

Chcesz uzyskać legalizację dokumentu i nie wiesz, w jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek do ambasady Chin? Sprawdź poniższe informacje.

Chińska Republika Ludowa nie jest sygnatariuszem konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Wymagana jest zatem procedura legalizacji z uzyskaniem pieczęci z ambasady Chin w Warszawie (po wcześniejszym uwierzytelnieniu i legalizacji dokumentów w MSZ). Przed wizytą w konsulacie należy przygotować odpowiedni wniosek do Chin.

Sprawdź “krok po kroku”, jak uzupełnić wniosek do Chin.

Zapoznaj się też z procedurą legalizacji. Korzystając z naszej firmy oszczędzasz czas i pieniądze.

Pobierz wniosek do Chin i otwórz go na komputerze.

Wniosek jest do pobrania tutaj
Formularz można uzupełnić ręcznie lub komputerowo. Dokument może być wypełniony w języku polskim.

Część 1 – uzupełnij ją, jeśli aplikujesz o legalizację dokumentu prywatnego, jako osoba indywidualna.

Część pierwszą „Applicant (For Individual Use Only)” – wypełniamy w przypadku, gdy legalizacja dotyczy dokumentu prywatnego.
Uwagi do części pierwszej wniosku do Chin:

 • Name – wpisujemy imię / imiona oraz nazwisko;
 • Gender – płeć – można wpisać w języku angielskim (Male / Female) lub w języku polskim (Mężczyzna / Kobieta);
 • Place of birth – miejsce urodzenia (zgodnie z dokumentem potwierdzającym tożsamość);
 • Date of birth – data urodzenia;
 • Nationality – obywatelstwo;
 • Occupation – zawód;
 • Type of ID – dokument potwierdzający tożsamość. Możemy się posłużyć paszportem lub dowodem osobistym;
 • Number of ID – numer paszportu lub dowodu osobistego;
 • Name of employer / school – podajemy dane aktualnego pracodawcy/placówki edukacyjnej. W przypadku braku zatrudnienia lub szkoły wpisujemy N/A;
 • Address of employer / school – Adres pracodawcy/aktualnie uczęszczanej szkoły. W przypadku braku wpisujemy N/A;
 • Home address – adres zamieszkania/zameldowania;
 • E-mail – adres mailowy;
 • Home phone numer – stacjonarny numer telefonu. W przypadku braku wpisać N/A;
 • Mobile phone numer – numer telefonu komórkowego.
Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Jeśli chcesz zalegalizować dokument handlowy do Chin dla firmy lub organizacji uzupełnij tę część.

Część drugą „APPLICANT For Company/Organization Use Only” wypełniamy w przypadku, gdy legalizacja dotyczy dokumentu handlowego/firmowego.
Uwagi do części drugiej wniosku do Chin:

 • Name of company/ organization – nazwa firmy/jednoosobowej działalności gospodarczej /innej organizacji;
 • Address – adres;
 • Phone number – numer telefonu;
 • Legal Representative of company/ organization – tutaj wpisujemy osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy – zgodnie z zapisem w KRS;
 • Date of birth – data urodzenia osoby/osób upoważnionych do reprezentacji firmy;
 • Type of ID – dokument potwierdzający tożsamość osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji organizacji. Możemy się posłużyć paszportem lub dowodem osobistym;
 • Number of ID – numer paszportu lub dowodu osobistego osoby/osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.
Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Informacje o dokumencie legalizowanym do Chin.

Część trzecia „Matters certified by the notarial deeds or other certificates” – tutaj zaznaczamy dokumenty, które chcemy zalegalizować.
Uwagi do części trzeciej wniosku do Chin:

 • Birth certificate – akt urodzenia;
 • Marriage certificate – akt małżeństwa;
 • Certificate of non-criminal record – zaświadczenie o niekaralności;
 • Health certificate – świadectwo zdrowia;
 • Diploma – dyplom ukończenia szkoły;
 • Authorization letter – list autoryzacyjny;
 • Statement – oświadczenie/deklaracja;
 • Business documents – dokumenty handlowe;
 • Other (please specify) – inne – należy wpisać w komórce obok.
Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Cel legalizacji dokumentu do Chin.

Część czwarta – “Purpose and Destination of Legalization” – cel i miejsce przeznaczenia legalizacji.
Uwagi do części czwartej wniosku do Chin:

 • Purpose of legalization – cel legalizacji – należy podać powód legalizacji dokumentów do Chin. Może to być:
 • Marriage – zawarcie związku małżeńskiego w Chinach;
 • Fosterage – rodzinna opieka zastępcza;
 • Real estate – nieruchomości;
 • Litigation – spory sądowe;
 • Visa – ubieganie się o wizę do Chin;
 • Adoption – adopcja;
 • Business and trade – biznes i handel;
 • Others (please specify) – inne – należy wpisać w komórce obok.
 • Destination of legalization – miejsce (miasto w Chinach) przeznaczenia dokumentów do legalizacji – należy wpisać.
Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Załączniki do wniosku do Chin.

“Supporting documents and Copies of Legalization” – należy wpisać jakie dokumenty dołączamy do wniosku oraz liczbę ich kopii (do każdego dokumentu musi zostać dołączone jego ksero)

Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Wybierz tryb legalizacji dokumentu do Chin.

Część szósta – „Processing time” – wybieramy tryb legalizacji.
Uwagi do części szóstej wniosku do Chin:

 • Regular service for 3 business days – tryb standardowy – 3 dni robocze pracy ambasady Chin.
 • Express service for 2 business days – tryb ekspresowy – 2 dni robocze pracy ambasady Chin.
 • Rush service for 1 business day – tryb przyspieszony – 1 dzień roboczy pracy ambasady Chin.
  Tryb ekspresowy oraz przyspieszony wymagają potwierdzenia przez dział konsularny ambasady. Tryby te wiążą się z uiszczeniem dodatkowej opłaty za legalizację do Chin. Dni robocze pracy ambasady to: poniedziałek, środa, czwartek z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Wpisz nasze dane

“Agent” – wypełniamy dane naszego pośrednika, w przypadku gdy dokumenty składamy przez osobę trzecią/agencję. Proponujemy wpisanie naszych danych, jeśli wybierzesz naszą pomoc.
Uwagi do części siódmej wniosku do Chin:

 • Name of agent – imię i nazwisko pośrednika;
 • Gender – płeć;
 • Nationality – obywatelstwo;
 • Type of ID – dokument tożsamości;
 • Number of ID – numer paszportu / dowodu osobistego;
 • Occupation – zawód;
 • Relationship with the applicant – powiązanie z wnioskodawcą;
 • Address – adres zamieszkania/zameldowania;
 • Phone number – numer telefonu;
 • E-mail address – adres mailowy.
Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Oświadczenie i podpis na wniosku do Chin

Declaration of the Applicant/Agent – oświadczenia.
Uwagi do części ósmej – wnioskodawca podpisuje dokument w dwóch miejscach: „signature of applicant”. Pośrednik podpisuje oświadczenie w miejscu „signature of agent”. To pole wypełniamy my.

Wniosek do Chin

Offcial only jest dla sekcji konsularnej Ambasady Chin

Tabelkę ,,For Official Use Only” zostawiamy bez wypełnienia:

Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje