Skip to content

Jak wypełnić wniosek do Chin?

Wniosek do Chin
WizaSerwis.pl - Wizy, apostille, legalizacje

Chcesz uzyskać legalizację dokumentu do Chin?

Sprawdź, w jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek do ambasady Chin? Sprawdź poniższe informacje.

Chińska Republika Ludowa nie jest sygnatariuszem konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Wymagana jest zatem procedura legalizacji z uzyskaniem pieczęci z ambasady Chin w Warszawie (po wcześniejszym uwierzytelnieniu i legalizacji dokumentów w MSZ). Przed wizytą w konsulacie należy przygotować odpowiedni wniosek do Chin.

Spodziewany koszt : 100 PLN

Prognozowany czas : 10 minutes

Sprawdź “krok po kroku”, jak uzupełnić wniosek do Chin. Zapoznaj się też z procedurą legalizacji. Korzystając z naszej firmy oszczędzasz czas i pieniądze.

 1. Pobierz wniosek do Chin i otwórz go na komputerze.

  Wniosek jest do pobrania tutaj
  Formularz można uzupełnić ręcznie lub komputerowo. Dokument może być wypełniony w języku polskim.
  Wniosek wizowy

 2. Część 1 – uzupełnij ją, jeśli aplikujesz o legalizację dokumentu prywatnego, jako osoba indywidualna.

  Część pierwszą „Applicant (For Individual Use Only)” – wypełniamy w przypadku, gdy legalizacja dotyczy dokumentu prywatnego.
  Uwagi do części pierwszej wniosku do Chin:
  Name – wpisujemy imię / imiona oraz nazwisko;
  Gender – płeć – można wpisać w języku angielskim (Male / Female) lub w języku polskim (Mężczyzna / Kobieta);
  Place of birth – miejsce urodzenia (zgodnie z dokumentem potwierdzającym tożsamość);
  Date of birth – data urodzenia;
  Nationality – obywatelstwo;
  Occupation – zawód;
  Type of ID – dokument potwierdzający tożsamość. Możemy się posłużyć paszportem lub dowodem osobistym;
  Number of ID – numer paszportu lub dowodu osobistego;
  Name of employer / school – podajemy dane aktualnego pracodawcy/placówki edukacyjnej. W przypadku braku zatrudnienia lub szkoły wpisujemy N/A;
  Address of employer / school – Adres pracodawcy/aktualnie uczęszczanej szkoły. W przypadku braku wpisujemy N/A;
  Home address – adres zamieszkania/zameldowania;
  E-mail – adres mailowy;
  Home phone numer – stacjonarny numer telefonu. W przypadku braku wpisać N/A;
  Mobile phone numer – numer telefonu komórkowego.Wniosek do Chin

 3. Jeśli chcesz zalegalizować dokument handlowy do Chin dla firmy lub organizacji uzupełnij tę część.

  Część drugą „APPLICANT For Company/Organization Use Only” wypełniamy w przypadku, gdy legalizacja dotyczy dokumentu handlowego/firmowego.
  Uwagi do części drugiej wniosku do Chin:
  Name of company/ organization – nazwa firmy/jednoosobowej działalności gospodarczej /innej organizacji;
  Address – adres;
  Phone number – numer telefonu;
  Legal Representative of company/ organization – tutaj wpisujemy osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy – zgodnie z zapisem w KRS;
  Date of birth – data urodzenia osoby/osób upoważnionych do reprezentacji firmy;
  Type of ID – dokument potwierdzający tożsamość osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji organizacji. Możemy się posłużyć paszportem lub dowodem osobistym;
  Number of ID – numer paszportu lub dowodu osobistego osoby/osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.
  Wniosek do Chin

 4. Podaj informacje o dokumencie legalizowanym do Chin.

  Część trzecia „Matters certified by the notarial deeds or other certificates” – tutaj zaznaczamy dokumenty, które chcemy zalegalizować.
  Uwagi do części trzeciej wniosku do Chin:
  Birth certificate – akt urodzenia;
  Marriage certificate – akt małżeństwa;
  Certificate of non-criminal record – zaświadczenie o niekaralności;
  Health certificate – świadectwo zdrowia;
  Diploma – dyplom ukończenia szkoły;
  Authorization letter – list autoryzacyjny;
  Statement – oświadczenie/deklaracja;
  Business documents – dokumenty handlowe;
  Other (please specify) – inne – należy wpisać w komórce obok.
  Wniosek do Chin

 5. Podaj cel legalizacji dokumentu do Chin.

  Część czwarta – “Purpose and Destination of Legalization” – cel i miejsce przeznaczenia legalizacji.
  Uwagi do części czwartej wniosku do Chin:
  Purpose of legalization – cel legalizacji – należy podać powód legalizacji dokumentów do Chin. Może to być:
  Marriage – zawarcie związku małżeńskiego w Chinach;
  Fosterage – rodzinna opieka zastępcza;
  Real estate – nieruchomości;
  Litigation – spory sądowe;
  Visa – ubieganie się o wizę do Chin;
  Adoption – adopcja;
  Business and trade – biznes i handel;
  Others (please specify) – inne – należy wpisać w komórce obok.
  Destination of legalization – miejsce (miasto w Chinach) przeznaczenia dokumentów do legalizacji – należy wpisać.
  Wniosek do Chin

 6. Wpisz listę załączników do wniosku do Chin.

  “Supporting documents and Copies of Legalization” – należy wpisać jakie dokumenty dołączamy do wniosku oraz liczbę ich kopii (do każdego dokumentu musi zostać dołączone jego ksero)
  Wniosek do Chin

 7. Wybierz tryb legalizacji dokumentu do Chin.

  Część szósta – „Processing time” – wybieramy tryb legalizacji.
  Uwagi do części szóstej wniosku do Chin:
  Regular service for 3 business days – tryb standardowy – 3 dni robocze pracy ambasady Chin.
  Express service for 2 business days – tryb ekspresowy – 2 dni robocze pracy ambasady Chin.
  Rush service for 1 business day – tryb przyspieszony – 1 dzień roboczy pracy ambasady Chin.
  Tryb ekspresowy oraz przyspieszony wymagają potwierdzenia przez dział konsularny ambasady. Tryby te wiążą się z uiszczeniem dodatkowej opłaty za legalizację do Chin. Dni robocze pracy ambasady to: poniedziałek, środa, czwartek z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
  Wniosek do Chin

 8. Wpisz nasze dane

  “Agent” – wypełniamy dane naszego pośrednika, w przypadku gdy dokumenty składamy przez osobę trzecią/agencję. Proponujemy wpisanie naszych danych, jeśli wybierzesz naszą pomoc.
  Uwagi do części siódmej wniosku do Chin:
  Name of agent – imię i nazwisko pośrednika;
  Gender – płeć;
  Nationality – obywatelstwo;
  Type of ID – dokument tożsamości;
  Number of ID – numer paszportu / dowodu osobistego;
  Occupation – zawód;
  Relationship with the applicant – powiązanie z wnioskodawcą;
  Address – adres zamieszkania/zameldowania;
  Phone number – numer telefonu;
  E-mail address – adres mailowy.
  Wniosek do Chin

 9. Oświadczenie i podpis na wniosku do Chin

  Declaration of the Applicant/Agent – oświadczenia.
  Uwagi do części ósmej – wnioskodawca podpisuje dokument w dwóch miejscach: „signature of applicant”. Pośrednik podpisuje oświadczenie w miejscu „signature of agent”. To pole wypełniamy my.
  Wniosek do Chin

 10. Offcial only jest dla sekcji konsularnej Ambasady Chin

  Tabelkę ,,For Official Use Only” zostawiamy bez wypełnienia:
  Wniosek do Chin

Dodatkowe
 • Komputer z drukarką. Materiały piśmiennicze.
Wymagania
 • Wniosek o legalizację do Chin. Dokumenty do legalizacji w oryginale.

Zamów legalizację do Chin