Skip to content

Fotokopie akt KRS i sprawy cywilnej

Fotokopie akt z KRS i spraw cywilnych.

Pomagamy uzyskać fotokopie akt sądowych z Krajowego Rejestru Sądowego i sprawy cywilnej w Sądzie Powszechnym. Procedura uzyskania fotokopii z KRS nie wymaga upoważnienia. W przypadku Sądów Rejonowych i Okręgowym do wniosku musimy dołączyć pełnomocnictwo dla kancelarii adwokackiej.

Fotokopie akt z KRS i spraw cywilnych.

Pomagamy uzyskać fotokopie akt sądowych z Krajowego Rejestru Sądowego i sprawy cywilnej w Sądzie Powszechnym. Procedura uzyskania fotokopii z KRS nie wymaga upoważnienia. W przypadku Sądów Rejonowych i Okręgowym do wniosku musimy dołączyć pełnomocnictwo dla kancelarii adwokackiej.

Instytucja:

Tryb uzyskania dokumentu:

Product total
Options total
Grand total
Product total
Options total
Grand total
ISBN-

Wymagania:

1.
Pełnomocnictwo

jeśli jest wymagane

2.
Dodatkowe opcje

W cenie zawarte jest wykonanie zdjęcia akt. Jeśli chcesz mieć kserokopie, to musi wykonać je urzędnik sądowy. Pobiera opłatę 1 zł za kartkę. Możesz zamówić także potwierdzone kserokopie, czyli takie, gdzie na każdej stronie będzie pieczęć i podpis urzędnika., Legalizacja akt do obrotu za granicą. Możemy wykonać Apostille lub legalizację przez Ambasadę, kraju docelowego.

Fotokopie akt sądowych KRS lub sprawy cywilnej

Wykonujemy fotokopie akt sądowych z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz spraw cywilnych. Rejestry KRS są jawne i nie jest wymagane przygotowanie prawnicze. Wniosek o udostępnienie akt składany jest przez nasze biuro bezpośrednio do odpowiedniego Sądu. Możemy przygotować także fotokopie akt z Sądów Okręgowych i Rejonowych na terenie Warszawy. Fotografowanie akt z tych spraw cywilnych możliwe jest przez Pełnomocnika Profesjonalnego i wykonuje je kancelaria adwokacka. Zamów online profesjonalne fotokopie akt.

Do kogo fotokopie akt sądowych?

 • Przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić kontrahentów (np. szczegółowe sprawozdania finansowe, czy protokoły zebrań zarządu)
 • Pełnomocników, radców prawnych, którzy chcą mieć dostęp do wybranych zapisów
 • Komorników, prawników, którzy potrzebują bardzo szczegółowych informacji o podmiotach widniejących w KRS.
 • Biur maklerskich, pełnomocników d/s finansowych.
 • Stron postępowań cywilnych

Fotokopie akt – pytania i odpowiedzi

Co to są fotokopie akt sądowych?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na słowo fotokopie. Istnieje subtelna różnica pomiędzy ksero akt a fotokopią. Ksero wykonywane jest przez pracowników sądowych. Natomiast fotokopie może wykonać każda uprawniona do tego osoba. Najczęściej używany jest aparat lub smartfon. W przypadku dużej objętości akt, warto pomyśleć nawet o małym statywie.

Do czego służą fotokopie akt z Krajowego Rejestru Sądowego?

Są to pełne dane dotyczące danej firmy lub stowarzyszenia. Wiele serwisów internetowych oferuje możliwość pobrania sprawozdań finansowych. Natomiast nie zawsze masz dostęp do wszystkich załączników. Pełne sprawozdania z zebrań władz spółki czy stowarzyszenia pokażą Ci pełne dane na temat podmiotu.

Czy można fotografować akta sądowe?

Co do zasady prawo przysługuje osobom uczestniczącym w danym postępowaniu. Oczywiście pełnomocnicy, oskarżyciele i inne osoby, które mogą wykazać zaangażowanie w daną sprawę – np. inspektor pracy, czy rzecznik praw związanych ze sprawą. W przypadku KRS rejestr jest jawny i każdy może złożyć wniosek o dostęp do akt.

Kto może uzyskać fotokopie akt sądowych z Sądu Gospodarczego?

Aby uzyskać fotokopie akt z Sądu Gospodarczego nie są wymagane pełnomocnictwa. Rejestr gospodarczy jest jawny i każdy może wnioskować o udostępnienie akt. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek o wgląd do akt sprawy i złożyć w odpowiednim miejscu.

Ile kosztuje uzyskanie fotokopii akt?

Sama uzyskanie dostępu do akt nie jest płatne. Natomiast sprawa co do pobierania opłat nie jest już tak jasna. Z reguły jest to opłata ok 1 zł za stronę kserokopii lub 6 zł jeśli kserokopia ma być uwierzytelniona przez pracownika sądu. Niektóre sądy stoją na stanowisku, że robienie dokładnie odwzorowanej kopii powinno być płatne według cennika.  Natomiast wiele sądów stoi na stanowisku, że robienie fotokopii to nic innego jak specyficzna metoda robienia notatek, więc nie jest objęta opłatą.

Jaka jest stawka za fotokopie z Sądu Gospodarczego w Warszawie?

Samo udostępnianie akt i możliwość zrobienia fotokopii jest bezpłatne. Natomiast ksero kosztuje 1 zł za stronę lub 6 zł za stronę, jeśli ma być z pieczęcią sądu i podpisem pracownika Sądu.

Czy muszę uzyskać pozwolenie na zrobienie fotokopii akt sądowych?

Tak. Musisz wypełnić odpowiedni wniosek o udostępnienie akt sprawy. Nie możesz być pewny automatycznej gwarancji uzyskania pozytywnej decyzji. W przypadku akt sądowych dotyczących spraw cywilnych należy wykazać związanie z daną sprawą.

Jak wykonujemy fotokopie akt?

 • Dbamy o rzetelne odwzorowanie.
  Każda strona powinna być uwzględniona w dokumencie końcowym. Strony są czytelne, bez obcinania i skalowania. Musisz mieć pewność, że zawierają wszystkie elementy np. zapiski na marginesie, czy numerację stron.
 • Czytelność fotokopii akt
  Poza tym dokument musi być dobrze przygotowany, abyś mógł go swobodnie wykorzystać. Finalnie otrzymasz plik PDF ze wszystkimi stronami. W przypadku dużej ilości stron dodajemy spis treści lub dzielimy dokument na przejrzyste części.
 • Różne formaty dokumentu
  Na specjalne życzenie możemy przygotować każdą stronę w osobnym pliku w odpowiednim formacie np. jpg.

Jakie informacje można pozyskać z szczegółowych raportów o spółkach?

Akty założycielskie podmiotów gospodarczych zawierają pełne dane. Oznacza to, że możesz uzyskać informacje o wszystkich osobach będących udziałowcami spółki. W rejestrach KRS osoby o kilkuprocentowym posiadaniu udziałów nie muszą być ujawnieni. Umowa spółki pokazuje także adresy udziałowców. Znajdziesz także wszystkie dane dotyczące np. możliwości pozbycia udziałów, czy zmian w statusach spółki.

Po co potrzebne mogą być fotokopie akt sądowych?

Fotokopie akt możesz pozyskać aby przygotować się do rozprawy sądowej. Mając dokładne kopie wszystkich dokumentów dużo łatwiej jest przygotować linię obrony. Mając dokładną kopię dokumentów masz szansę na lepszą prezentację swojej wersję, czy interpretację danej sytuacji.


Sprawdź tematy pokrewne

Apostille

Odpis KRS z Apostille

Wypis z CEiDG

Sądy Okręgowe w Warszawie

Legalizacja – fotokopie akt

Legalizacje.com – profesjonalny serwis z legalizacjami dokumentów